От цената на лечението, свободното или преференциалното лечение на хроничен вирусен хепатит С

Share Tweet Pin it

Конституцията на Руската федерация стриктно и ясно ни дава право на безплатна медицинска помощ.
По-специално, Член 41 от Конституцията на Руската федерация Той гласи, както следва:
"1. Всеки има право на здравеопазване и медицинска помощ." Медицинска помощ в държавните и общинските здравни заведения се предоставя на гражданите безплатно за сметка на съответния бюджет, застрахователни премии, други доходи.

- Здравето ти не се нуждае от някой освен от теб!

Една оценка за възможните разходи за антивирусна терапия и информация за цените на необходимите лекарства са дадени в статията "Относно разходите за лечение и цените на наркотиците". Тук разговорът ще се състои в намирането на възможност за безплатно медицинско лечение, включително консултации с лекуващи лекари, разходите за лекарства и разходите за изпита.

Възможности за безплатно или преференциално лечение на вирусен хепатит

Въз основа на опита от съществуването на виртуална общност от хора, болни от вирусен хепатит, можем да говорим за три основни начина за получаване на безплатно лечение:

 • Свободно лечение за сметка на средства, отпуснати от бюджети на различни нива, директно за лечение на вирусен хепатит. Основният начин за обикновените смъртни.
 • Безплатно лечение на вирусен хепатит (получават безплатни антивирусни лекарства) в рамките на услугите "Социален асистент-членка на гражданите под формата на набор от социални услуги" (Глава 2 на известния закон на Руската федерация №122 от 22.8.2004g на монетизация) за отделните групи.
 • Участие в клинични изпитвания (CI) на най-новите антивирусни лекарства, проведени от различни фармакологични компании.

Това са трите основни и най-вероятните начини за получаване на наистина безплатно лечение в Русия в настоящия момент. Съществуват и други възможности, но те вече са напълно частни по характер и повечето пациенти с хепатит не са на разположение.

Към тях е възможно да се носят:

 • Лечение в контекста на допълнителната медицинска застраховка (LCA). Има и допълнителни програми за здравно осигуряване (достъпни за много тесен кръг от хора), които осигуряват компенсация за разходите за лечение на вирусен хепатит за сметка на застрахователните компании.
 • Лечението на определени категории население в определени региони е безплатно или при преференциални условия на базата на местното законодателство или на някои местни ведомствени разпореждания. Някъде лечение на лекарите като рискова група, някъде там е регионална ползи, някъде има някои ползи въз основа на закона "На гаранции за правата на коренното население на Руската федерация", и т.н.
 • Лечение на определени категории граждани на страната ни, независимо от причината, все пак реши да се гарантира свободна и забравяйки, което вече е записано в Конституцията, е издал няколко различни правни актове, които отново е обявена за свободна лечение на вирусен хепатит.
  Например, хората с ХИВ-инфекция в допълнение към Конституцията на свободна антивирусна терапия (НТР) "гарантирано" и закона "за предотвратяване на разпространението на болестта, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (HIV)" от 30 март 1995 N 38. Но Министерството на здравеопазването Тя стартира широко рекламирана програма "Здраве", където различни поръчки на друг "гаранция" безплатно лечение на вирусен хепатит в HIV-инфектирани пациенти.


Трябва да се отбележи, че въпреки че съществуват лични начини за получаване на безплатно лечение, но няма гаранции за получаване на безплатно лечение, както разбирате. В тази област (в областта на назначения и получаване на скъпоструващо лечение) цари пълен хаос, и като резултат, произвол и беззаконие, извършени от различни медицински служители и чиновници.

Тъй като е важно да знаете вашите права, да знаете какви документи са гарантирани за нас и на пълни правни основания, да изискате от длъжностните лица спазването на нашите права за безплатно лечение. Освен това, разходите за лечение ще оправдаят повече вашата "работа" за тези усилия.

Повече подробности за основните функции.

Безплатно лечение на вирусен хепатит при задължително здравно осигуряване

Да, това е правилно. Както Конституцията на Руската федерация, така и Законът за задължително медицинско осигуряване осигуряват безплатно лечение на вирусния хепатит за руските граждани. Защо плащаме за това? Целият въпрос е в правните тънкости на подзаконовите нормативни актове, издадени от медицински бюрократи. Министерството на здравеопазването на Русия, регионалните здравни служби не определят ясна процедура за предписване на лечение за хора с определена болест. Поради това не носят отговорност за това, че не им се налага лечение.

В нашата система от медицински услуги няма протоколи за лечение на болести, които регулират действията на Aesculapius, дори и в най-широките граници.

Оказва се, че лекарят и след определяне на хепатитът може да ви възложи подробен преглед и за някои от най-модерните терапии с най-новите лекарства, и може да се включи по рамото и тихо (и безнаказано!) За да ви изпрати у дома ", да свикне с мотива" - се подготвят за погребението, формализират наследството. И това е в присъствието на съвременни методи на лечение, което позволява с почти 100% вероятност да се отървем от болестта завинаги.

През последните години, до голяма степен благодарение на активното положение на пациентите, започваме да развиваме определен ред на получаване (предписване) на антивирусна терапия (вирусен хепатит) (HTV). Тези неформални, без ангажименти по какъвто и да е ред или решение на Министерството на здравеопазването, изискванията за назначаване на терапия. Предизвикана, а не целесъобразна терапия и невъзможност за по-нататъшно отлагане на лечението.

Този ред има някои незначителни различия в различните региони на страната, но като цяло той е по-скоро обединен. Основното е, че тя, макар и не открито, но на някои места съществува. На някои места те дори не говорят за него. Лекарите в клиниката ще ви уверя, че болестта не се лекува, тя не може да си позволи за нейното лечение, твърдят, че лечението ще ви струва скъпо, се предполага, че не знае, че лечението му се разпределя средства от различни бюджети. Въпреки това...

Във всеки регион Министерството на здравеопазването определя един или повече основни хепатологични центрове. По принцип те се формират на базата на регионалната болница за инфекциозни болести или на центъра за лечение на СПИН и инфекциозни заболявания. Тези регионални хепатологични центрове получават средства и лекарства, необходими за ХТВ. Тези центрове по същество формират или определят нуждата, приоритета, приоритета и т.н. при назначаване на HTV на хора с вирусен хепатит. Те идентифицират нуждите, формират заявления за необходимите ресурси, планират разходите си.

Те провеждат HTV, т.е. да определи схемата на лечение на пациентите (специфични лекарства, дози от лекарства, продължителност на лечението и т.н.) и да наблюдава пациентите по време на лечението.

В повечето случаи, за назначаването на ПОО, но диагнозата (което по принцип би било разумно да се предположи, за достатъчно условие) се изисква да има и "напреднали" чернодробна фиброза (етап 2 или по-висока на METAVIR скала) или някои вече съществуващи усложнения, причинени от екстрахепатична проява на вируса. Можете да спорим за човешката природа на този подход, разширяване епидемиологични заплахи и т.н., но на съществуващия ред - това е реалност, с която трябва да се помисли сега.

В някои региони нещата са много по-лоши. Свободният PVT се предписва само в случай на съпътстваща инфекция с вирус на хепатит С (В или С). Ако има само вирус на хепатит, те отказват да получат безплатно лечение.

Ясно е, че сме спасени по всякакъв начин, приложенията са отрязани, реалният брой на пациентите е скрит и т.н. Но възможността съществува и е съвсем реална. Как да го приложим? Това е много просто. Във всеки случай е доста лесно да се опитаме да го приложим.

Отидете в районната си клиника до вашия инфекциолог. Подарявате първоначалния преглед, получавате първична диагноза и изисквате препращане до регионалния център по хепатология за задълбочен преглед и решение по въпроса за антивирусното лечение. Вашият инфекциолог трябва да знае кой (каква клиника, кой медицински център) във вашия регион е централно замесен в лечението на вирусен хепатит и е длъжен да ви изпрати там. Това е писмената посока на специалния формуляр, а не на препоръката, а не на записа в медицинския запис. В случай на отказ - можете да заявите тази посока в писмено заявление, адресирано до главния лекар на лечебното заведение.

С тази посока и резултатите от предварителния проучването отиват в областния център (например, в Москва е на първо място, когато gepatotsentr 1st Clinical Infectious Diseases болница по магистралата Волоколамск). Там ще, ако е необходимо, да извършва допълнителен медицински преглед (някои изясняващи кръвни изследвания, биопсия на черния дроб или еластография, оценка на възможността за екстрахепаталните прояви на вируса на хепатит С, и т.н.).

Alresa и телефоните на основните регионални хепатологични центрове, клиники, инфекциозни болници са изброени в раздела "Клиники" на нашия уебсайт.

След уточняване на Вашите чернодробни проблеми и идентифициране на състоянието на възможно съпътстващи заболявания съвет на лекарите (обикновено) ще вземе окончателното "присъдата" на необходимостта и неотложността на вашия HTP. Може би дори и с усъвършенстване на режима на лечение. И в този случай речта, разбира се, е за лечение в рамките на CHI. Т.е. - за безплатно лечение.

важно! Всеки път, когато зададете определен изпит, този или този анализ, се интересувате от лекар - дали тази процедура е покрита от задължително здравно осигуряване (CHI)? Ако не, защо не е обхваната и къде да изясним този въпрос. Често лекарите крият възможност за безплатни получаване на различни медицински услуги, като се позовава на бюрокрацията, необходимостта от събиране на различните препратки, писане някои твърдения за трудностите на финансиране за някои затворени забрани и така нататък и така нататък.

Но парите се изразходват за вас и вие решавате дали се страхувате от бюрокрация и дали сте загрижени за техните вътрешни забрани. Защо да не напишете няколко заявления, ако спестите няколко хиляди рубли за това, получавате сезиране за безплатен анализ или някакъв инструментален преглед?

По правило, всички необходими инструментално-инструментални изследвания, кръвни тестове и т.н., проведени от лекар, за да се изясни диагнозата и да се изясни цялата картина на болестта - са покрити от CHI фонда. Лекарят може да препоръча нещо необичайно или NADstandard - тогава вие сами, съизмерими с финансовите си възможности, да се съгласите с това проучване или да го откажете.

И накрая, ако е необходимо, винаги е възможно да проверите думите на лечителя просто като се свържете с вашия регионален CHI фонд. Там съществуват цели отдели за "защита" на нашите интереси.

Малка бележка. В допълнение към регионалните хепатологични центрове (клиники) има и федерални медицински центрове, занимаващи се с лечението на вирусен хепатит. Те се намират в най-големите градове на страната (в Москва, Санкт Петербург...) и също така приемат за разглеждане и лечение на граждани от всяка част на страната. Това не ви гарантира безплатни лекарства за лечение. Но ще бъде осигурена безплатна медицинска помощ от висококвалифицирани специалисти. И това, в условия на почти пълното невежество (за съжаление, това е вярно!) Практика инфекциозни заболявания в нашите клиники, това си струва много.

Безплатни антивирусни препарати в рамките на социалното подпомагане на избрани групи от населението

Тази възможност, съдейки по опита на нашия сайт, е реална за доста голяма група от хепатити. Законът за осигуряване на приходи от обезщетения определя следните социални категории граждани, които имат нужда от държавна подкрепа:

 1. инвалиди на война;
 2. участници в Великата отечествена война;
 3. ветерани от военни операции от броя на лицата, посочени в член 3, параграф 1, алинеи 1 до 4 от федералния закон "On Veterans"
 4. войници, военна служба във военните единици, институции, военни училища, не са били част от армията, в периода от 22 юни 1941 на 3 септември 1945 г. най-малко шест месеца, войниците, които бяха наградени с ордени и медали на СССР за услугата в определения период;
 5. лица, на които е поставен знакът "Обитател на Ленинград";
 6. лица, които са работили по време на Великата отечествена война на отбраната съоръжения, местната отбрана, в изграждането на укрепления, военноморски бази, самолетни писти и други военни съоръжения на територията на задните границите на съществуващите лицеви области на съществуващите флотилии, на фронтовата линия на железния път и пътя пътища, както и членове на екипажа на кораби на транспортния флот, заразени в началото на Великата отечествена война в пристанищата на други държави;
 7. членове на семействата на жертвите (мъртви) военноинвалидите, ветерани от войната и ветерани от войните, членове на семействата на жертвите на Великата отечествена война, лицата от групите за персонал на самозащита сайт и аварийните екипи на местния въздух отбрана, както и на семействата на болница и градски болнични работници Ленинград;
 8. лица с увреждания;
 9. деца с увреждания.

Същият закон им осигурява набор от социални услуги:

 1. безплатна безплатна медицинска помощ, включително предоставяне за осигуряване на необходимите лекарства с рецепта (асистент), предоставянето на медицински показания ваучери за спа процедури, извършени в съответствие със закона за задължително социално осигуряване;
 2. безплатно пътуване по крайградски железопътен транспорт, както и за междуградски транспорт до мястото на лечение и обратно.

Списъкът на лекарствата, както и списък на заведенията за санаториуми, на които се издават разрешения, се одобряват от федералния изпълнителен орган, отговарящ за разработването на обществена политика и нормативна уредба в областта на здравето и социалното развитие.

Така че лекарствата (интерферони, пегинтерферони, рибавирин), които са необходими за настоящия стандарт на ХТВ, са включени в този списък от този много федерален орган.
Необходимо е само да се включат в посочените по-горе социални категории граждани.

Най-реалистичната категория за пациенти с вирусен хепатит е увреждането.

Важно е да знаете. Антивирусните лекарства ще бъдат на разположение независимо от това какви заболявания, според какви критерии сте били назначени инвалидност. И това е вярно, увреждането предполага, че дадено лице има ограничени възможности и се нуждае от помощ от различно естество. Включително по отношение на финансовите разходи за поддържане на здравето му.

Начинът за получаване на статус с увреждания е отделен разговор. Основното нещо, което трябва да запомните, е, че човек с увреждания е социален статус, който ви позволява да живеете и да се радвате на всички предимства на едно цивилизовано общество на равна нога със здрави хора. Това не е в ущърб на образа или пряко личността на човека, то е коригирането на несправедливостта, изравняването на правата на достъп до много ползи от цивилизацията, включително и лечението на техните заболявания.

След получаване на статут на хората с увреждания и да се подготвят всички необходими документи в социалното осигуряване и пенсионните фондове, ще дома им клиника и се обърнете към инфекциозни заболявания, за целите на OEM производители, използващи антивирусни препарати за възстановяване на програмата (DLO). Възможно е специалистът по инфекциозните болести да не поеме такава отговорност и да ви насочи към широк кръг хармонизация до вече споменатия регионален хепатоцентър. Вече не е страшно. Въпросът за предписването на безплатно лечение е въпрос на време и вашата усърдие.

Важно! Не го вземайте предвид, когато регистрирате увреждането си в пенсионен фонд или в интервю, откажете да предоставите допълнителни лекарства, които някои хора понякога се предлагат да направят за малка парична компенсация. Спечелете една стотинка и изгубете възможността да получавате безплатни антивирусни лекарства за стотици хиляди рубли.

Държавата, в лицето на Федералния фонд за задължително здравно осигуряване, от своя страна избира доставчици на "безплатни" лекарства на конкурентна основа и в края на годината ги компенсира за разходите за тези доставки.

Гражданите, които не искат да участват в програмата и отказват да получат набор от социални услуги, могат да получат парични средства в замяна и да си купят сами лекарства.

Така нареченото месечно изплащане на средства за хора с увреждания през 2014 г. ще бъде:

 • Лица с увреждания от група I - 2 832.41 рубли;
 • Невалидни от група II - 2 123.92 рубли;
 • Лица с увреждания от група III - 1 700.23 рубли;
 • Деца с увреждания - 2 022.78 рубли;
 • Инвалидите от Втората световна война - 3 834.65 рубли;
 • Забранено АЕЦ "Чорнобил" 2 022.78 рубли + EFA за групата с увреждания;

Третият начин за получаване на безплатно лечение е участието в ИВ на нови лекарства

Този път изисква достатъчна упоритост в постигането на лечението без цел.

Как да намерим клиника, където се провеждат такива ИС и как да стигнем там? Има два интернет източника на информация за планирани и текущи клинични изпитвания в света, включително в Русия.

Първият е английският сайт: http://clinicaltrials.gov/

На този сайт има възможност да търсите специфични клинични изследвания, които ви интересуват по различни критерии. Например, тук са резултатите, които получавате, като поискате всички отворени клинични проучвания за хепатит С, проведени в Русия:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+crecr=Open

Обръщайки се към описанието на конкретно проучване, можете да намерите в кои медицински центрове - клиники се провеждат, дали има набор от пациенти, данни за контакт на лицата, отговорни за провеждането на СИ в центъра и друга полезна информация. Тогава всичко зависи от вашата разумна инициатива и издръжливост.
Напиши, обади, почука на вратите и прозорците... и ще бъдеш открит!

Достъп до подсистемата се предоставя от секцията "Начало" на "Регистъра на разрешените клинични изпитвания [РКТ]".

Виж за клиника, където се планират или вече са в процес на клинични изпитвания на лекарствени средства, разберете кой е набирането на доброволци за участие в клинични изпитвания, и да направи своя път към участниците! Няма правила и инструкции - само вашето посвещение и постоянство ще ви помогнат.

Разбира се, за да се включите в участниците в КТ, е необходимо да отговаряте на изискванията за участниците в някои антивирусни лекарства, формулирани в програмите на тези инспекционни центрове (които могат да бъдат намерени на горните сайтове). По-специално, може да има ограничения за генотипа на вируса, генотипа на човек, съпътстващите заболявания по пол и възраст и др.

Гореща линия за пациенти, участващи в клинични изпитвания

На 29 април 2010 г. Руската асоциация на организациите за клинични изследвания (AOKI) има гореща линия за пациентите, участващи в клинични изследвания на техните права и отговорности. Приемането и обслужването на повикванията се извършва от оператора, притежаващ специални познания в областта на правата и задълженията на участниците в клиничните изследвания.

Телефонна гореща линия - 8 (916) 990 03 85. Работното време е от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 часа (московско време).

Обръщаме вашето внимание на факта, че Асоциацията не дава съвети относно участието на здрави доброволци в клинични изпитвания.

Асоциацията е разработила подробно ръководство за търсене на клинични проучвания във вашия район.

Как можем да постигнем нашите права?

Вероятните начини за реализиране на правото на безплатно лечение, очевидно достатъчно. Но така се е случило в нашата страна, че трябва да положите значителни усилия, за да ги изпълните. И това не е факт, че резултатът ще бъде успешен.

Списъкът с опции за възможни действия е доста голям. Ако не можете да получите безплатно лечение по стандартния начин (инфекциозни болести в клиниката - регионален gepatotsentr), а след това всички резултати от проучването трябва да се събира, се омекотено от законите, наредбите и другите нормативни актове, и да започне истинската борба за правата си: да почука на вратите на надзорните органи на здравето, регионалното министерство на здравето, отдели и горещи линии за проблемите на здравето и здравеопазването, местния клон на фонда MLA за местните, щатските и федералните eputatam, Министерството на здравеопазването на Русия, на федералните органи за надзор, прокуратурата, и така нататък до президентската администрация (той няма гаранция за нашата конституция, уверение за съответствие с всички наши граждански права?).

Само тези, които започват да се борят за правата си, могат да разчитат на тяхното прилагане. На нашия сайт има много примери, как хората търсят безплатно лечение е тяхната активна позиция на живот.

Възможности за компенсиране на финансовите разходи за лечение

Ако все още не можете да осъществите правото си на безплатно лечение, опитайте се по някакъв начин да компенсирате направените финансови разходи.

До известна степен това ще позволи връщането на част от платените данъци. Законодателството на Руската федерация предвижда така нареченото социално данъчно приспадане. По-специално, един от разновидностите му е приспадането на данъци за лечение, което ви позволява да се върнете до 15 600 рубли от платените данъци на година за един човек. Вземаме под внимание, че приспадането на данъка за лечение може да бъде направено в рамките на две до три календарни години и освен това то може да бъде регистрирано не само за пациента, който е бил подложен на скъпо лечение, но и за близките му роднини.

За бедните все още има възможност да получат през шест месеца материална помощ въз основа на закона на Руската федерация № 178 от 17.07.1999 г. "За държавното социално подпомагане". Размерът на наградата обикновено е малък от 500 до 3000 рубли. В някои региони обаче са платени големи суми в размер на 20-30 хил. Рубли. Всичко зависи от служителите в интервюто и колко ги убеждавате в реалността на вашите проблеми. Е, за да получите тази помощ, по принцип, можете да на всеки шест месеца.

Как да получите тази финансова помощ? Кандидатурите на кандидатите се приемат в интервюто на мястото на пребиваване, необходимо е да се обясни положението на тяхното положение. Критерии за подбор на кандидати, които се нуждаят от финансова помощ, във всеки регион - техните собствени. По правило се разглеждат заявления от семейства, при които средният доход на глава от населението остава под жизнения минимум. Решението за предоставяне на подкрепа се прави колективно на заседанията на комисиите в рамките на няколко седмици. С положително решение не се дава пари: за да ги получите, трябва да откриете сметка в банката и да изчакате прехвърлянето.

Друга възможност за частично възстановяване на разходите е да получат еднократна материална помощ на работното място за тяхно лечение или за лечение на деца. За да направите това, трябва да се обърнете към администрацията или към синдикалните органи, ако има такива. Тук няма единни правила и разпоредби. Всичко зависи от хората във вашата администрация, от служителите на синдикатите.

Може да се получи финансова финансова помощ или помощ с безплатни наркотици (понякога с наркотици на преференциални цени) в някои социални фондове. Така че, в един момент почти всеки болен човек с хепатит С може да кандидатства за Детски фонд и да получи безплатно лекарството Ribamidil (произведено в страната рибавирин) за целия курс на PVT.

В заключение, искам да обжалвам всички хора, които вече са преминали през всичко това. Ако имате някакви разяснения по горепосочените въпроси, има някакъв ефективен опит за получаване на безплатна терапия или поне частично компенсиране на разходите за лечение - споделете го с вашите колеги в борбата срещу вирусния хепатит!

Квоти за лечение на хепатит С

Пациенти, страдащи от вирусна инфекция на черния дроб, както и не са в състояние да купуват скъпи лекарства са дадени квоти за лечение на хепатит С. За да се справи с тежка болест в дома, без достатъчно пари е трудно, така че правителството се опитва да помогне на пациенти, които дават право на свободно преминаване на курса на лечение. За да получава обезщетения, трябва своевременно да обжалват пред специалния комитет и премине съответния изпит.

Възможно ли е да се освободи лечението от патологията

Хепатит С се характеризира с факта, че е склонен към безпрепятствено развитие без никакви силни признаци. Хората, които са били заразени, може и да не са наясно с наличието на опасно заболяване. Често проявите на заболяване се възприемат за симптомите на обикновена настинка, което допринася за по-нататъшното прогресиране на заболяването. Ако патологията се развие бързо, пациентът е изправен пред кома, докато не може да има други симптоми.

Провеждането на антивирусна терапия изисква значителни финансови разходи, особено когато се използват чужди наркотици, което е невъзможно за повечето пациенти.

Поради високата цена на лекарствата е разработена държавна програма за лечение на хепатит С, която позволява на определени групи пациенти да се борят с патологията, без да харчат собствени средства за терапия.

Има няколко възможности за безплатно лечение.

Можете да се отървете от болестта, поради:

 1. Разпределение на средства от бюджетите на различни нива директно за борба с вирусния хепатит.
 2. Терапия, осигурена от държавната програма за определени категории население.
 3. Участие в опити с лекарства с антивирусно действие, които се извършват от фармакологични компании.
 4. Програмата за здравно осигуряване. С други думи, цената на терапията се компенсира от застрахователната компания.
 5. Ползи, предписани от местното законодателство в определени региони.

Въпреки това, при получаването на квота има някои тънкости. Въпреки наличието на безплатни правителствени програми и безплатно лечение за вирусни чернодробни увреждания, няма една федерална програма. Необходимо е също така да се създаде единна законодателна рамка.

Поради това, докато пациентите могат да се възползват от различни регионални държавни програми и да станат свои партита, ще трябва да се опитат усилено.

Все повече и повече популярност се придобива от терапията с не-интерферон за хепатит С. За да се премине през него, не може да се направи без сезиране от специалист.

За лечение в регионалния хепатологичен център се изисква:

 • консултация с специалиста по инфекциозните болести (в негово отсъствие можете да се свържете с терапевта);
 • предоставяне на необходимите анализи;
 • потвърждаване на първичната диагноза;
 • приемаща посока.

Следващият етап е преминаването на изследването в самия център, чиято роля може да бъде изпълнена и от инфекциозни болници. Струва си да бъдете подготвени за факта, че някои анализи ще трябва да бъдат платени, затова е желателно да се изясни този въпрос предварително.

Ако нямаше медицинска помощ на държавно ниво, имаше възможност да получиш обезщетение. Това е приспадане на данъка за лечение, което ще върне част от средствата, изразходвани за борба със сериозно заболяване.

Кой разполага с безплатна терапия

Програмата, създадена за безплатно лечение на хепатит С, представлява интерес за всеки пациент, който се занимава с тази патология. За съжаление, не всеки може да се възползва от съществуващите възможности.

Кой има право на квота за лечение на хепатит С?

Според установените правила пациентите, които страдат от:

 • фиброза от степен 3 или 4;
 • висока активност на патогена (повишени чернодробни индекси).

Пациентите обаче ще бъдат лекувани само в случаите, когато няма противопоказания.

Техният списък е представен:

 • кърмене и кърмене;
 • психични разстройства (тежка депресия, предразположение към самоубийство при анамнеза).

Диабетите и пациентите с хипертония трябва да имат заключение от офталмолог.

Ако пациентът има начален стадий на фиброза, той не може да бъде лекуван за сметка на публични средства. Въпреки че програмата предвижда безплатна медицинска помощ с бързото развитие на фиброзата.

Всяка година положението постепенно се променя, което позволява на повече хора да търсят лечение, без да имат значителни суми за наркотици.

Получаването на безплатни лекарства е възможно благодарение на наличието на базите на пациенти, страдащи от хепатит С, които болниците във всеки регион имат. Разпределени са специални средства за борба с патологията. Следователно, когато пациентът непрекъснато се преглежда от лекар и потвърждава диагнозата му, той има шанс да стане участник в държавната програма.

Характеристиките на лечението по програмата "Здраве"

Ефективното елиминиране на проявите на хепатит С включва използването на скъпи лекарства. Естествено, тази терапия не може да си позволи всички. Поради това се създават подходящи програми, благодарение на които пациентите получават дългоочакваната медицинска помощ.

Националният проект "Здраве" е една от най-амбициозните програми, включващи повече от 30 региона на Руската федерация.

Подробна информация за проекта можете да намерите на официалния уебсайт на Министерството на здравеопазването на Руската федерация. Друга възможност е да се свържете с местното министерство на здравеопазването.

Програмата не е налице за всички пациенти с хронична вирусна инфекция.

Проектът "Здраве", предназначен за лечение на хепатит, ще помогне:

 • пациенти от определена възрастова категория - от 18 до 65 години;
 • когато HBV-ДНК и HCV-РНК присъстват в кръвта (RNA-рибонуклеиновата киселина-хепатит С вирус може да бъде открит при концентрация, която е под долния праг на линейния обхват на концентрациите);
 • когато се диагностицира чернодробна фиброза, намираща се на етап F2 и по-горе (анализът трябва да се направи не по-рано от една година преди терапията).

Пациентите не трябва да имат противопоказания за лечението с антивирусни лекарства.

Също така не се допуска терапия:

 • жени на позиция и кърмене;
 • пациенти, които имат анамнеза за депресивни състояния и опити за самоубийство.

Ако пациентите имат диабет или хипертония, те задължително се изследват от зрителните органи.

За да станете член на проекта, трябва да изпълнявате няколко условия:

 1. Трябва да се срещнете с специалист по инфекциозни заболявания. Ако няма такъв специалист в районната клиника, можете да се свържете с терапевта. За първоначалната диагноза е необходимо посещение при лекаря.
 2. Задължително е да се предадат тестовете, предписани от лекаря, след което той трябва да напише препратка до центъра по хепатология за следващия етап от прегледите.

Ако центърът на пациента откаже да приеме, той има право да подаде жалба до Министерството на здравеопазването. Само комисията може да вземе окончателно решение дали да приеме пациента за лечение или не.

Пациентите се интересуват от въпроса какви лекарства се лекуват. Обикновено се предписва терапия с интерферон и рибавирин и курсът е предназначен за 48 седмици. Понякога могат да се предписват лекарства с директен антивирусен ефект. Не е изключена терапия без използване на интерферон.

Лечението, което се извършва по държавната програма, има за цел:

 • потискане на активността на патогена;
 • унищожаване на вируса.

Пациентите, подложени на ежегодно лечение с антивирусни лекарства, трябва да бъдат подготвени за лекарства, използвани за предизвикване на странични ефекти.

По-специално не се изключва появата на:

 • главоболие;
 • гадене;
 • депресивно състояние;
 • умора.

В момента държавата отделя много повече средства за закупуване на лекарства, които имат пряк антивирусен ефект. По този начин пациентите са по-склонни да получат ефективно лечение. Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че пациентите, засегнати от хепатит С, могат да бъдат подложени на по-леко лечение.

Лекарите винаги предупреждават за необходимостта от навременно изследване, което е особено важно за увреждането на вирусния черен дроб. Колкото по-нататък се развива болестта, толкова по-трудно е да се справи с нея и толкова повече пари ще бъдат необходими. И тъй като не всички пациенти могат да участват в държавни програми, които предоставят безплатно лечение, е необходимо да се внимава за собственото здраве и да реагираме във времето на отрицателните промени в здравето.

Държавната програма за лечение на хепатит С - шанс за безплатно лечение

Не започвате ли да отричате удоволствието да получавате процедури за маникюр и педикюр и никой не желае да страда от зъбобол! За съжаление, никой още не е успял да избегне медицинска намеса и следователно рискът от инфекция е вероятно за всички.
Важно е да се знае, че след всички медицински манипулации, свързани с операция, plazmafarezom, хемодиализа и други процедури трябва да се тества за наличието на антитела за хепатит С.


Може би, медицински институции, които действат като място за разпространение на вируса на хепатит С, са второ място само за зависими от наркотици. Освен това, от гледна точка на разпространението на HCV засяга не само на пациентите от медицинските институции, както и на самите експерти - лекари, сестри, лаборанти, санитари. И накрая, но не на последно място, дори и да знаеш, че инфекцията е възникнала в медицинско заведение - да поиска възстановяване на разходите за лечение е безсмислена, правната рамка на нашето законодателство не предвижда това. За да се докаже факта на инфекция за настоящия никой не успя. Въпреки това, предвид епидемиологичния профил на заболяването, състоянието все още се грижи за пациенти в затруднено положение, страдащи от хепатит С. Това безпокойство е отразено в проектирането и изпълнението на дейността на "Държавна програма за лечение на хепатит C".

Каква помощ от държавата може да даде на пациентите с хепатит С

Броят на пациентите, които са се разболяли преди десетки години и успешно са се справили с болестта - не толкова, но все още са. Държавната програма за лечение на хепатит С им помага да преодолеят вируса. По програмата пациентите получават безплатни инжекции интерферон и рибавирин. За някой, терапията е била успешна, някой е имал рецидив, тялото на някого не реагира на лечението. Разбира се, използваните по-рано методи за лечение са основно експериментални и за много от тях резултатът е разочароващ, има твърде много странични ефекти от такова лечение.


С други думи, от помощта на държавата има и недостатъци:

 • използвате програмата може само пациенти, които имат хронична форма на хепатит С е довело до цироза на черния дроб, а смъртната опасност (останалото е в действителност, може само да чака, докато процесите в черния дроб станат необратими, само ако получат безплатно лечение);
 • броят на заразените HCV е толкова голям, че около 15% от пациентите могат да разчитат на реална помощ за държавата.


Помислете, но си струва да чакате?

Възможно е да се отървете от хепатит С без помощта на държавата

Шансовете да се върнете към напълно здрав живот, ако има в кръвта вирус на хепатит С - освен това днес те са достъпни за всички. И за това няма нужда от 48 седмици, за да "разруши" тялото с интерферони. Съвременните методи за лечение на хепатит С осигуряват сложна терапия с използването на директно действащи антивирусни средства. По-специално, при пациенти с различни генотипове на HCV sofosbuvir предназначени, и в допълнение към него - Daklatasvir, Ledipasvir, Velpatasvir.


Такава терапия не носи странични ефекти, лесна за употреба - таблетките се приемат ежедневно в продължение на три месеца сутрин. И важното е, че курсът на терапията е достъпен за всеки, еквивалентен на 600-1000 долара. Изчакайте държавата да включи тези лекарства в безплатната държавна програма за лечение - не си струва, отлагането носи опасност за живота. Можете сами да купувате наркотици, като използвате услугите на доставчиците в интернет.

Държавна програма за лечение на хепатит с

Свободното лечение на хепатит С през 2017 г. в Русия може да се извърши по държавни програми. Много от тях се интересуват от тази възможност, тъй като лечението на болестта е доста скъпо.

Възможно ли е безплатно лечение?

Тъй като лечението на хепатит С е скъпо, в Русия е създадена специална държавна програма, която позволява на определена категория руснаци с хепатит С да бъдат лекувани без заплащане. Струва си да се отбележи, че на територията на Русия няма обща федерална програма и законодателна рамка. Има само различни регионални програми. Много региони се опитват да отделят средства за подобна терапия. Пациентът трябва да подаде заявление за насочване към специализиран регионален център, за да използва програмата и да предприеме следните стъпки:

 • посетете терапевта;
 • да представи необходимите анализи;
 • получават потвърждение за диагноза и сезиране.

За съжаление, начините за безплатно лечение на пациенти с хроничен вирусен хепатит не остават много, основните начини, по които работят в нашата страна са следните:

Безплатно третиране в рамките на програми за бюджетна помощ в различни региони на страната.

-предимно в Москва и Санкт Петербург. Например, в Москва някои категории граждани могат да получат безплатно лечение с Pegasys 180 mg, както и Daklens 60 mg (Daklatasvir) по програмата за преференциално лечение. За съжаление, понастоящем не е налице получаването на Sovaldi 400 mg или негови аналози.

Как можете да разберете коя програма работи във вашия град или регион?

Първо трябва да се разбере, че руската конституция ни дава пълното право да освободи медицинските грижи (чл. 41 от Конституцията на Руската федерация) на полюса на задължителното здравно осигуряване. Но всъщност ще се сблъскате с пълна бъркотия по този въпрос и понякога с честно желание да не се впускате във вашата ситуация. Лекарите могат да ви убедят, че това лечение не е включено в задължителното, няма средства в бюджета и те няма да могат да ви помогнат за съжаление.

Така че трябва да разберете реда на вашите действия в този случай:

- Като правило, в началото се обърнете към специалист по инфекциозни заболявания или терапевт във вашата клиника. Взимате необходимите тестове - общ кръвен тест, качествен анализ за хепатит С, чернодробни трансмаминации за ALT и AST. Тези тестове трябва да се вземат от вас безплатно в полюсите в клиниката или от лекаря.

- Освен това във всеки регион на Русия има хепатологични центрове, като правило това са лечебни заведения, базирани на инфекциозни болници. Така че тези Hepatology Center получава от бюджета и бюджетните лекарства за лечение на хепатит С. Това е обикновено тези центрове лекарите определят кой и за какво ще бъдат осигурени препарати за антивирусна терапия, и кой не. За да получите информация за програмите, предоставени във вашия регионален център, трябва да се свържете с ръководителя на лечебното заведение. Но тук трябва да се подготвим за това, че ще чуете любезен отказ, казват те ще се радваме да ви помогне, но за съжаление това не е възможно днес. В повечето случаи, да получават свободни лекарства за лечение необходимото му диагноза имат редица усложнения, причинени от инфекция с хепатит С (цироза на черния дроб) или свързани с инфекциозни заболявания, хепатит В, или ХИВ инфекция. След като прегледате медицинската си история, Вашият лекар може да вземе решение относно необходимостта от Вашето лечение и да ви предостави преференциален достъп до безплатна терапия.

Индивидуални категории граждани и концесионно лечение на хепатит С

В нашата страна има определени категории граждани, на които е предоставена привилегия за получаване на безплатни наркотици и лечение, това са предимно хора с увреждания, ветеран

бойните операции, участниците във Втората световна война и други преференциални категории граждани съгласно "Закона за осигуряване на приходи от обезщетения". Най-реалистичният шанс за получаване на безплатни лекарства от пациенти с увреждания (независимо от групата и причините за получаването й).

Третата възможност да получите безплатно лечение е участието в клинични изпитвания.

Информация за провеждането на тези тестове може да бъде изяснена във вашия хепатологичен център или чрез търсене в интернет на уебсайта на Министерството на здравеопазването на Руската федерация, е предоставена информация за организации, които са упълномощени да провеждат тези изследвания.

Кой може да получи безплатно лечение?

Като правило, свободното лечение на хепатит С в Русия е на разположение на пациенти, които имат повишена вирусна активност и напреднала фиброза. Те не включват бременни, кърмещи жени, хора с психични разстройства, хипертония и диабет. За безплатно лечение на хепатит С в Русия трябва да съберете много сертификати и документи и да изчакате опашката, а ценното време ще бъде загубено.

Ето защо, в случай на нарушаване на вашите права и отказ да получите безплатно лечение за хепатит С, можете да кандидатствате за мониторинговите институции - регионални клонове на Министерството на здравеопазването на Руската федерация, Министерството на здравеопазването на РЗ или заместник на техните дейности. Можете да се свържете лично, да пишете писма и да се обадите на горещата линия. Както можете да видите от практиката, подобни жалби помогнаха да получите преференциално отношение и помощ.

Преференциална покупка на генерични лекарства от Индия

Нашата компания "Dzhenrik Група" разбира, че изборът на този път, не е лесно, тъй като "получаване на преференциално третиране в нашата страна", вие вероятно ограничени в способността си и не разполагат с достатъчно пари, за да си купи скъпа терапия за лечение на хепатит С. Така че можем да ще ви бъдат предложени няколко опции за помощ от наша страна:

 1. Предоставяне на отстъпка от закупуването на лекарства (аналози) от Индия. Например, курсът на индийски лицензирани лекарства за лечение на CHHVS само за 25 000 рубли. Каква е цената му в Индия и доставката.

2. Предоставяне на отстъпка за закупуване на лекарства (аналози) от Египет, цената на курса за 3 месеца е 22 000 рубли.

За повече информация, моля обадете се безплатна телефонна линия: 8-800-200-48-10 и да се каже при препратка към оператора кодовата дума "Привилегия".

Надяваме се, че ще можем да ви помогнем да преодолеете това трудно време и да кажете един ден с хиляди клиенти - излекувани от хепатит С!

Държавна програма за безплатно лечение на хепатит С в Москва и региона на Русия

Свободното лечение на хепатит С е възможно в рамките на правителствени програми за подкрепа на хората, страдащи от това тежко заболяване. Въпросът за свободното лечение на хепатит С е притеснен за много пациенти. Това се дължи на факта, че диагнозата и терапията на хепатита, особено висококачествени, сега са много скъпи. Цената на въпроса е от 1 до 30 хиляди долара на курс, в зависимост от избраните лекарства. Ясно е, че за да се лекува хепатит, ако няма пари, това е почти невъзможно сам по себе си.

Възможно ли е лечение на хепатит С безплатно?

Как да се лекува хепатит С с подкрепата на държавата? Именно поради високата цена на лечението на хепатит С, днес в Руската федерация е разработена държавна програма, която позволява на определени категории граждани с хепатит С да получават безплатно лечение.

Въпросът за категориите е много болезнен днес. Най-често се включват безплатни наркомани, алкохолици и други представители на маргиналното малцинство.

Но детето, заразено с хепатит С в клиниката, да влезе в безплатната програма за лечение на хепатит е много трудно, но е възможно, особено ако родителите са упорити.

Има някои тънкости за получаване на безплатно лечение за хепатит C в Русия. Свободни държавни програми и безплатно лечение за хепатит C в Русия съществуват, но няма единна федерална програма и обща законодателна база. Има различни регионални държавни програми, в които с голямо желание и усилие е възможно да се стигне.

Сега все повече региони се опитват да открият и разпределят пари за така наречената терапия с нехетероферон за пациенти с хепатит С. За да я използват, пациентът трябва да се обърне към регионалния център по хепатология. Няма да е лесно да направите това. Първо трябва да се срещнете с лекар по инфекциозни болести във вашата клиника. Ако няма такъв лекар (което е доста реалистично), необходимо е следното:

 • да се срещне с лекар-терапевт;
 • да предаде анализи;
 • потвърдете началната диагноза;
 • да получите посока.

Възможността за отказ е напълно възможно. В този случай не се отчайвайте. Необходимо е да напишете молба до главния лекар на поликлиника и да поискате необходимата посока по официалния формуляр и да го подпишете от главния лекар. Напишете го най-добре в две копия и с молба да поставите печат на входящото писмо. Ако секретарят откаже да направи това, тогава можете да изпратите препоръчано писмо. При писмено искане отговорът трябва да е в рамките на 10 дни.

Не забравяйте, че в ролята на хепатологичните центрове могат да действат като окръжни инфекциозни болници или лечебни центрове за СПИН.

Освен това в регионалния център е необходимо да се извърши по-задълбочен и по-задълбочен преглед. Това е необходимо, за да влезе в държавната програма. В центъра може да бъдете помолен да вземете такива тестове като биохимия в кръвта, чернодробна еластография. Някои тестове ще бъдат безплатни (както е включено в политиката за MHI), някои от тях ще трябва да бъдат платени. Списъкът на всички анализи, платени и безплатни, е най-добре да се уточни предварително.

За кого е държавната програма право на безплатно лечение?

Обикновено се изисква безплатно лечение от пациенти, които имат следните диагнози на заболявания и патологии:

 • напреднала фиброза (F3 / F4);
 • висока вирусна активност (повишени чернодробни индекси).

Пациентите не трябва да имат противопоказания за антивирусно лечение:

 • бременност;
 • кърмене;
 • психични разстройства;
 • за пациенти с диабет или хипертония, допълнителни проучвания се провеждат от лекари.

Пациентите с F0 / F2 се канят на опашка и чакат известно време. Те могат да разчитат на помощ само ако развитието на фиброзата се развива бързо.

Положението с безплатното лечение на хепатит С в Русия постепенно се променя към по-добро. И сега няма нужда да чакаме влошаването на здравето, за да влезем в държавната програма. Можете да разчитате на държавна подкрепа, ако направите още една крачка - трябва постоянно да виждате лекар.

Факт е, че във всеки регион има база от пациенти с хепатит С. За тяхното лечение болниците отделят определени средства, които често отиват за закупуване на лекарства. Ако редовно посещавате лекар и потвърждавате диагнозата, тогава има реална възможност да получите безплатни лекарства по държавната програма за подпомагане на пациенти с хепатит С.

Какво е лечението на хепатит С по държавната програма?

Този въпрос предизвиква много много болни от хепатит. Досега можете да разчитате на 48 седмици интерферон терапия и рибавирин. В някои региони са дадени директни антивирусни лекарства и може дори да предписват терапия без интерферон (но в много редки случаи). Така че няма ясен отговор на въпроса как се лекува хепатитът според държавната програма.

През 2017 г. бяха отделени повече средства за подготовка на директни антивирусни действия. Така се увеличава шанса да се получи добро лечение за безплатна програма. В момента държавата прави всичко възможно, за да осигури на пациентите по-икономична терапия без интерферон безплатно. В Москва например броят на пациентите, получаващи терапия с неинтерфероновируси, се е увеличил няколко пъти.

Какви конкретни програми съществуват в Русия? Към днешна дата най-сериозната програма може да се разглежда като приоритетен национален проект "Здравеопазване". Тази безплатна програма обхваща 30 лица от Федерацията. Къде мога да науча повече за тази програма? На уебсайта на Министерството на здравеопазването на Руската федерация или на уебсайтовете на местните здравни служби. За да влезете в програмата, е важно да знаете няколко неща, а именно:

 1. Не можете да влезете в него, само хора на възраст от 18 до 65 години.
 2. Приоритет за днешна дата се дава на заразени с ХИВ хора.

Някои пациенти с хепатит С се опитват независимо да си осигурят качествено лечение, купувайки скъпи сертифицирани и тествани лекарства. Не забравяйте, че в този случай е възможно частично компенсиране на разходите чрез данъчно приспадане. Това дава възможност за връщане на 13% от парите, изразходвани за лечение. Тук най-важното е да се осигури цялата необходима информация на данъчната инспекция в пълен и в срок.

Има и друг начин, по-подходящ за нуждаещите се: да напишат заявление за държавна помощ под формата на еднократно плащане. Такова право е определено със Закон № 178 от 17.07.1999 г. "Относно държавната социална помощ". Заявлението трябва да бъде подадено до Департамента за социална защита на населението и плащанията, ако бъдат назначени, ще бъдат получени веднъж на всеки шест месеца. Обикновено подкрепата е 20-30 000 рубли.

Държавна програма за лечение на хепатит С

Днес, поради дълги години сериозно и задълбочено проучване на HCV и неговия механизъм на действие върху човешкото тяло, е възможно да се идентифицират основните начини на инфекция с вируса, като например:

 • предаване чрез инжектиране;
 • по повод на стоматолога;
 • в процедури, свързани с кръвопреливане или хемодиализа.
 • при сексуален контакт.

Когато заболяването се открие, режимите на лечение се избират индивидуално в зависимост от формата му: остра или хронична. При остър хепатит се предписва поддържаща терапия за детоксикация, която осигурява хода на процесите на възстановяване в черния дроб на хистологично и клетъчно ниво, както и индукцията на токсини от тялото.

За държавната програма за лечение на хепатит С

Когато болестта се прехвърля в хронична форма, се избират терапевтични мерки, изборът на които зависи от тежестта на заболяването. Помага за борба с безплатната програма за лечение на хепатит С

Това е федерална програма за защита и популяризиране на здравето на гражданите, предоставяща право на безплатна медицинска помощ. За да участвате в него, пациентите могат, след като се свържат с местния здравен отдел. За това е достатъчно да имате със себе си:

• паспорта;
• Политика на МФИ;
• резултатите от изследванията;
• препоръки на специалисти.

Както вече беше споменато, в Русия държавната програма за лечение на хепатит С работи за сметка на бюджета. Включително националния проект "Здравеопазване", чиито участници са повече от три дузини местни региони. В рамките на този проект може да бъде предоставена безплатна помощ на гражданите:

• на възраст 18-65 години;
• с HBV-ДНК и HCV-РНК, открити в кръвния серум;
• с етап от F2 (чернодробна фиброза), открит по време на биопсия, провеждан не по-рано от 1 година преди началото на лечението;
• без бременност;
• нямат противопоказания;
• Без тенденция към депресивни състояния.

Условия за участие в програмата за лечение

Също така пациентите, желаещи да участват в проекта "Държавна програма за лечение на хепатит С" (според данните за 2016 г.), ще трябва да предадат резултатите от изследванията за евентуален диабет и хипертония, както и да посетят офталмолога.

Задълженията за окончателно решение се възлагат на специално създадена комисия. За да участвате в този проект, трябва да предоставите:

• затварянето на специалист по инфекциозни заболявания или терапевт от областния поликлиник (той ще напише сезиране за по-нататъшни изследвания в хепатологичния център);

• резултати от изследването в специализиран център по хепатология или СПИН център, както и препоръки, получени от тези центрове за участието на този пациент в проекта "Здравеопазване".

Експертите предупреждават, че има случаи на неоснователни откази по посока на пациентите в комисията, чието преминаване включва държавна програма за лечение на хепатит С в Русия. В такива ситуации се препоръчва подходящата жалба да бъде адресирана до местните здравни органи за държавните служители, отговарящи за здравната програма.

Специфична характеристика на борбата срещу хепатит С: използвани схеми на лечение

Националният проект предвижда схеми за лечение на лекарства тип рибавирин и интерферон. При предписване на лекарствена терапия основната цел е да се потисне вирусната инфекция, да се унищожи вирусът или да се забави неговата репликация. Днес в Русия държавната програма за лечение на вирусен хепатит c по принцип предполага комбинирана антивирусна терапия.

Обикновено това е годишна терапия, която включва курс на инжектиране. Важно е да се отбележи, че тези лекарства имат редица странични ефекти под формата на мигрена, депресия, гадене, умора. Това означава, че не винаги лечението се лекува лесно от пациентите. Съществува и проблемът с квотите за места в здравните заведения.

Обща практика на HCV лечение

Въпреки това, в света през последните 30 години, методът за борба с хроничните форми на болестта е претърпял значителни промени. Вече е известно, че учените са предложили по-малко проблематична и по-ефективна схема, която позволява да се справим с болестта само за 84 дни. Много от големите изследователи описаха този резултат като най-големият пробив и повратна точка в борбата срещу болестта. При този метод вече е създадена нова програма за лечение на вирусен хепатит С в много страни.

Тестването на новата методология се проведе през 2013 г. в Центъра за здраве и медицина на Тексаския университет и се състои от 2 етапа:

 • 12 седмици (1-6 генотипа на заболяването);
 • 24 седмици (1-6 генотипа на заболяването, включително третия генотип).

В тестовете участвали пациенти, които са имали хепатит С и получената цироза на черния дроб. По време на първия етап от проучването, в който участваха 209 души, вирусът от пробите престана да се откроява от 192 души.

По време на втория (173 души взеха участие) лекарите съобщават общо лечение на 166 души. Това означава, че резултатите показват повече от 92% ефективност на метода, който се състои в употребата на наркотици Sofosbuvira и Daklatasvira.

25.10.2013 В резултат на Службата Администрация на американският представител прави препоръки за Cannadzoru, а през декември периода 2014 - окончателно решение за употребата на наркотици и sofosbuvir Daklatasvir за 12-седмичен курс на лечение. Година по-късно, в Женева, тези препоръки са потвърдени от експерти EASL (Европейска асоциация на Бюрото на изучаване на чернодробните заболявания) и подходяща програма за лечение на хепатит С.

Днес в света се използва т. Нар. "Тройна терапия", която се предписва на пациенти с диагноза компенсирана цироза или ако има рецидиви на заболяването. Тя включва добавянето на друго лекарство: Insiveka, който е мощен инхибитор на NS3 / 4A протеаза или Viktrelisa и продължава в продължение на 24 седмици след завършване на двойна терапия, и може да се състои от редуващи се двойни и тройни терапия с редуване.

Цената на терапията с хепатит С

Въпреки че през 2016 г. на sofosbuvir на наркотици и е регистрирано в Руската федерация (нивото на хепатит заболяване B в нашата страна е една от най-високите в света), но безплатна програма за лечение на хепатит С в Русия с използването на тези лекарства обикновено не е предназначен като техен основен недостатък е изключително висока цената. Така че курс със Sofosbuvira може да струва до 1,000,000 рубли. В домашни аптеки има и продажба на Daklatasvir (Daklenz), но цената му е над 100 хиляди рубли. за опаковане. Ако е необходимо, 3 опаковки на лекарството за 3-месечен курс, общата му цена ще бъде повече от 300 000 рубли. Това е, като цяло, сумата ще бъде от 1,300,000 рубли.

В Съединените щати цената на маркови лекарства е $ 50- $ 84 000, докато цената на тези лекарства, в размер, достатъчен за провеждане на пълен курс, не надвишава $ 100. Но наркотикът на такива цени не се продава никъде по света. Най-достъпната опция, остават ефективни генерични лекарства, които в момента произвеждат Индия и Египет - страни, в които доброволно лицензионни работа от Gilead (фирмата, която притежава правата за производство на sofosbuvir (Sovaldi).

Използването на генерични лекарства за лечение на HCV

В днешна Индия производството на генерични Sofosbuvira е на цена от $ 750 на курс. Проблемът е правилата, според които "Галаад" забранява износа на генерични продукти, произведени в Индия и Египет, на територията на страни, в които стандартът на живот се признава за среден или висок (в тези страни се включва и Русия). Това се съобщава в доклада на Университета в Ливърпул - Андрю Хил, с когото Хил говори на Международната конференция по ХИВ / СПИН в Източна Европа и Централна Азия. Репортерът потвърждава, че в резултат на такава забрана нивото на цените на редица жизненоважни лекарства в Русия и в редица европейски страни е твърде висока.

По този начин, докато безплатни програми за лечение на Федералния хепатит не включват схеми, използвайки споменатите скъпоплатени чуждестранни лекарства, истинско спасение за хилядите руснаци, страдащи от хепатит С и, които желаят да се получи висока ефективност и съвременни лечения са онлайн ресурси, които предлагат доставка на Индия определи генеричните лекарства на много по-ниски цени. Лекарствата, които се транспортират не на партиди, а на частни, не попадат в обхвата на горепосочената забрана. По този начин е възможно да бъдат импортирани без нарушаване на закона. Един от тези ресурси стана сайтът на cofosbuvir.rus, предлагащ доставката на Sofosbuvira, Daklatasvira, Ladipasvira на достъпна цена.

Най-ефективният режим на лечение за всички генотипове 1 до 6: SOFOSBUVIR + VELPATASVIIR


Статии Хепатит