№ 321 СВ Хепатит С вирус, определяне на РНК kach. (HCV-РНК, качествена) в серума

Share Tweet Pin it

Качествено определяне на RNA на вируса на хепатит С чрез PCR, маркер на активна вирусна репликация.

Аналитични показатели. Откриване на РНК на вируса на хепатит С (вирус на хепатит С) чрез полимеразна верижна реакция (PCR) в серума. Откриваемият фрагмент е запазена част от генома на вируса на хепатит С. Специфичността на дефиницията е 98%. Чувствителността на определянето до 50 IU / ml в миналото лечение (изолиране на вирусната РНК и процеса на обратна транскрипция в сДНК) е проба.

Според препоръките на СЗО за установяване на диагнозата на възможно хепатит С въз основа на тройна откриване на HCV РНК в серума на пациента при липса на други маркери за хепатит.

HCV РНК се открива в кръвта в рамките на 5 дни след заразяването, т.е. дълго преди появата на антитела за хепатит С Време на възникване анти-HCV различен начин: в някои случаи - 2 - 4 седмици след започване на хепатит, в други - след.. месеци след повишаване на нивото на аминотрансферазата. При много пациенти със самоограничаващ се курс на инфекция никога не се появява анти-HCV.

Серологичните тестове са доказателство за HCV инфекция, докато само откриването на HCV РНК прави възможно разграничаването между активна инфекция и минали инфекции. Провеждане на PCR разкрива не само HCV РНК в серума, но също така и в чернодробната биопсия, което е важно при потвърждаване ролята на HCV в образуването на хепатоцелуларен карцином. При такива пациенти HCV РНК се открива в хепатоцити и в отсъствието на анти-HCV и HCV РНК в серума.

 • Профилактични скринингови проучвания (РНК на вируса на хепатит С - най-ранния маркер за остра инфекция).
 • Проучвания на лица за контакт.
 • Диагностика на смесената етиология на хепатита - идентифициране на водещия вирус.
 • Идентифициране на стадия на активна репликация на вируса в хронично състояние.
 • Контрол на ефективността на лечението.
 • Цироза на черния дроб.
 • Слабост, неразположение, умора, намален апетит, гадене, тежест в правилния хипохондриум, уголемяване на черния дроб, както и болка в мускулите и ставите.
 • Жълтеница, сърбеж на кожата, разширена далака, съдови паяци, в някои случаи зачервяване на дланите и краката.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

Референтни стойности: в норма - "не е намерен".

№350СВ вирус на хепатит С, определяне на РНК (количествен)

Вирусният хепатит С (HCV) е инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб. Инфекцията се получава чрез кръвта.

Този вирус има способността да мутира и това му дава способността да избяга от имунната система, което затруднява лечението. В действителност вирусът на хепатит С е спектър от подобни вируси, те са изолирани в отделни подгрупи, които се класифицират по подтипове и генотипове.

За откриване на HCV РНК вирусен патоген прилага анализ на хепатит С, през който PCR (полимеразна верижна реакция), в реално време се открие присъствието на РНК (генетичен материал) вирус, неговото количество, т.е. вирусното натоварване в кръвната проба.

Съществуват следните видове кръвни тестове за определяне на РНК на хепатит С:

Количествено изпитване

Количественият анализ за хепатит С определя концентрацията на вируса в кръвта. РНК хепатит С измерва степента на инфекциозност на заболяването. Когато концентрацията на хепатит в кръвта се увеличава, рискът от заразяване с друго лице се увеличава. В допълнение, високото вирусно съдържание намалява ефекта от лечението.

Количествен PCR за хепатит С е важен за мониторинг на ефективността на анализ терапия препис има прогностична стойност, които определят chronization хепатит В. В повечето случаи, PCR-хепатит С направи веднага след откриване на съответните антитела. Допълнителни тестове се провеждат на четвъртата, дванадесетата, двадесет и четвъртата седмица. След това - веднъж годишно.

Тест за качество

РНК на вируса на хепатит С, всички пациенти с антитела на С-хепатит трябва да бъдат подложени на качествено изследване. Резултатът от анализа дава два отговора - вирусът е открит или не. Референтната стойност, т.е. нормата, е отрицателен показател. По положителен резултат се оценява активното умножение на този вирус, който заразява здравите чернодробни клетки.

Бременност и хепатит С

Хепатит С не може да бъде противопоказание на бременността, въпреки че предаването на вируса на плода е възможно. Рискът от такава инфекция не зависи от времето на заразяване на майката. По време на бременност жените се изследват три пъти за HCV. Често инфекцията е асимптомна и не засяга резултата от бременността и раждането.

Лабораторията INVITRO ви предлага да проведете всички необходими изследвания. Материалът за доставяне на този анализ е венозна кръв (по-информативен материал за изследването - чернодробна биопсия). Кръвта се приема на празен стомах. Разполагаме с разумни цени и винаги с висококачествена работа.

№3500SV, вирус на хепатит С (HCV) РНК качествен формат свръхчувствителни тест (хепатит С вирус (HCV) РНК, качествено, свръхчувствителни)

 • За диагностични цели, когато се откриват антитела срещу вируса на хепатит С в скринингов тест.
 • За потвърждаване на траен вирусологичен отговор в края на терапията с хроничен хепатит С.
 • В допълнение към изследването на антитела за скрининг на пациенти с хепатит С с придобита имунна недостатъчност или на имуносупресивна терапия (пациенти лимфопролиферативни туморни получават облъчване или химиотерапия за рак, системна глюкокортикоидна терапия при алергични и автоимунни заболявания, и друга програма хемодиализа.).
 • Пациенти с чернодробно заболяване с неизвестна етиология.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

 • "Намерено": Фрагмент от РНК, специфичен за вируса на хепатит С (инфекция с вируса на хепатит С), е намерен в анализираната проба от биологичен материал.
 • "Не е открит": в анализираната проба от биологичен материал фрагмент от РНК, специфичен за вируса на хепатит С, или концентрацията на РНК на патогена в пробата е по-ниска от границата на чувствителност на метода (15 IU / ml).
 • Препоръки за диагностициране и лечение на възрастни пациенти с хепатит С. MH RF, 2014.
 • EASL (Европейска асоциация за изследване на черния дроб, Насоки за клинична практика, Диагностика на остър и хроничен хепатит С. Цели и крайни точки на HCV терапията.
 • http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/management-of-hepatitis-c-virus-infection-revised-version/report/4
 • Материали на производителя на реагентите.
 • Основна информация
 • Примери за резултати

до 4 работни дни

* крайният срок не включва деня на вземане на биоматериал

полимеразна верижна реакция (PCR) с откриване в реално време.

примери за резултати от формуляра *

* Обръщаме вашето внимание на факта, че когато поръчвате няколко изследвания, няколко резултата от теста могат да бъдат отразени в един формуляр.

В тази секция можете да разберете колко изпълнението на изследването в града ви, прочетете описанието на теста и тълкуването на таблицата с резултатите. Изборът къде да се тества "вирус на хепатит С (HCV) РНК качествен формат ултрасензитивен тест (вирус на хепатит С (HCV) РНК, качествено, свръхчувствителни)» в Москва и други руски градове, не забравяйте, че анализът на цената, цената на процедурата методите и времето за изследване в регионалните медицински кабинети може да се различават.

№ 321 СВ, вирус на хепатит С, дефиниция РНК кач. (HCV-РНК, качествена) в серума

Определяне на HCV РНК в серума чрез полимеразна верижна реакция (PCR) с откриване в реално време.

Откриваемият фрагмент е специфичен регион на РНК на вируса на хепатит C. Идентифицируеми генотипове: 1а, 1b, 2а, 2b, 2с, 2i, 3, 4, 5a, 6, независимо от подтипа. Специфичността на определянето е 100%. Чувствителността на определянето е 60 IU / ml.

 • Клинични признаци на хепатит.
 • Профилактични скринингови проучвания (РНК на вируса на хепатит С - най-ранния маркер за остра инфекция).
 • Проучвания на лица за контакт.
 • Диагностика на смесената етиология на хепатита - идентифициране на водещия вирус.
 • Идентифициране на стадия на активна репликация на вируса в хронично състояние.
 • Контрол на ефективността на лечението.
 • Цироза на черния дроб.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

№350SV, Количествено определяне на HCV РНК чрез PCR [вирусен товар] (HCV вирусния товар, Хепатит С вирус РНК (количествен тест)) в серум

Определяне на РНК на вируса на хепатит С в серума чрез полимеразна верижна реакция (PCR) с откриване в реално време.

детектируемият фрагмент е специфичен регион на РНК на вируса на хепатит С; специфичността на определянето е 100%. Чувствителността на определянето е 60 IU / ml. Линеен диапазон: 10 ^ 2 - 1х10 ^ 8 IU / ml.

 • Положителен качествен тест за наличието на РНК на вируса на хепатит С в кръвния серум.
 • Определяне на вирусното натоварване.
 • Определяне на тактиката на лечение на пациентите.
 • Точна оценка на ефективността на лечението.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

Мерни единици: количеството на РНК на вируса на хепатит С, изразено в IU / ml. За преизчисляване в копия / ml трябва да се приложи съотношението IU = 2,5 копия на HCV РНК.

 • Основна информация
 • Примери за резултати

* крайният срок не включва деня на вземане на биоматериал

PCR с откриване в реално време.

примери за резултати от формуляра *

* Обръщаме вашето внимание на факта, че когато поръчвате няколко изследвания, няколко резултата от теста могат да бъдат отразени в един формуляр.

В тази секция можете да разберете колко изпълнението на изследването в града ви, прочетете описанието на теста и тълкуването на таблицата с резултатите. Изборът къде да се тества, "Количествено определяне на HCV РНК чрез PCR [вирусен товар] (HCV вирусния товар, вируса на хепатит C РНК (Количествен тест)) в серума" в Москва и други руски градове, не забравяйте, че анализът на цените, разходите за процедурата за вземане на проби от биоматериали, методите и времето за изследване в регионалните медицински кабинети може да се различават.

№323PL, вирус на хепатит С, определяне на броя на РНК. (HCV-РНК, количествено) в кръвната плазма

Определяне на РНК на вируса на хепатит С (оценка на вирусното натоварване) в кръвната плазма чрез PCR метод с откриване в реално време. Изследванията се извършват върху оборудването на Hoffmann-La Roche (Швейцария), като се използва стандартизирана технология с автоматична подготовка на пробите.

Откриваемият фрагмент е специфична част от РНК на вируса на хепатит C. Клинична специфичност на теста: 100%, с интервал на доверителност 99,6-100%. Линейният диапазон на теста е 15-1000000 IU / ml. Генотипи 1-6 (1, 2, 3, 4, 5, 6) се анализират. Чувствителността на теста е 15 IU / ml.

Количествената характеристика на РНК на хепатит С в клинични проби е важна за оценката на ефективността на антивирусната терапия и има прогностична стойност за определяне на хроничността на този хепатит. Ако концентрацията на вируса е по-малка от 8x105 IU / ml, тогава прогнозата на курса на лечение е благоприятна, ако е по-висока, тогава е необходимо да се използват други режими на лечение. Вирусното натоварване под 8x10 ^ 5 IU / ml заедно с дефиницията на генотипа на вируса е независим и най-информативен параметър за прогнозиране на ефективността на лечението. Намаляването на концентрацията на хепатит С РНК до третия ден от началото на лечението с 85% е бърз и точен параметър за прогнозиране на ефективността на терапията, водеща до ранен вирусологичен отговор.

 • Положителен качествен тест за наличието на РНК на вируса на хепатит С в кръвта.
 • Определяне на тактиката на лечение на пациентите.
 • Точна оценка на ефективността на лечението.
Предупреждение: Тестът не е предназначен за скрининг на кръвта от хепатит С и нейните продукти или за потвърждаваща диагностика на HCV инфекция.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

Мерни единици: количеството на откритата РНК на вируса на хепатит С, изразено в IU / ml.

№324PL, вирус на хепатит С, откриване на РНК, генотипизиране (HCV-РНК, генотипизиране) в кръвна плазма

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

 • Основна информация
 • Примери за резултати

* крайният срок не включва деня на вземане на биоматериал

Кръвна плазма (EDTA)

полимеразна верижна реакция в реално време (PCR в реално време).

примери за резултати от формуляра *

* Обръщаме вашето внимание на факта, че когато поръчвате няколко изследвания, няколко резултата от теста могат да бъдат отразени в един формуляр.

В тази секция можете да разберете колко изпълнението на изследването в града ви, прочетете описанието на теста и тълкуването на таблицата с резултатите. Изборът къде да се тества "вирус на хепатит С, откриване на РНК, генотип, (HCV-РНК, генотипизация) в кръвната плазма" в Москва и други руски градове, не забравяйте, че анализът на цената, стойността на биоматериал улавяне на процедурите, методите и периодичността на научните изследвания в регионалните медицински кабинети може да се различават.

№ 324, вирус на хепатит С: количествено определяне на вирусна РНК и генотипизиране (хепатит С вирус (HCV) РНК, количествена PCR и генотипизиране)

Определяне на вирусно натоварване и генотип (1, 2, 3) на вируса на хепатит С (HCV).

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

 • Основна информация
 • Примери за резултати

* крайният срок не включва деня на вземане на биоматериал

PCR с детекция на хибридизация-флуоресценция в реално време.

примери за резултати от формуляра *

* Обръщаме вашето внимание на факта, че когато поръчвате няколко изследвания, няколко резултата от теста могат да бъдат отразени в един формуляр.

В тази секция можете да разберете колко изпълнението на изследването в града ви, прочетете описанието на теста и тълкуването на таблицата с резултатите. Избирате къде да се тества "вирус на хепатит С: количествено определяне на HCV РНК и определяне на генотипа (вирус на хепатит С (HCV) РНК, Количествен PCR и Генотипизирането)» в Москва и други руски градове, не забравяйте, че анализът на цената, стойността на процедура биоматериал събиране, Методите и времето на изследванията в регионалните медицински кабинети може да се различават.

HCV в in vitro

№350СВ вирус на хепатит С, определяне на РНК (количествен)

Вирусният хепатит С (HCV) е инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб. Инфекцията се получава чрез кръвта.

Този вирус има способността да мутира и това му дава способността да избяга от имунната система, което затруднява лечението. В действителност вирусът на хепатит С е спектър от подобни вируси, те са изолирани в отделни подгрупи, които се класифицират по подтипове и генотипове.

За откриване на HCV РНК вирусен патоген прилага анализ на хепатит С, през който PCR (полимеразна верижна реакция), в реално време се открие присъствието на РНК (генетичен материал) вирус, неговото количество, т.е. вирусното натоварване в кръвната проба.

Съществуват следните видове кръвни тестове за определяне на РНК на хепатит С:

Количествено изпитване

Количественият анализ за хепатит С определя концентрацията на вируса в кръвта. РНК хепатит С измерва степента на инфекциозност на заболяването. Когато концентрацията на хепатит в кръвта се увеличава, рискът от заразяване с друго лице се увеличава. В допълнение, високото вирусно съдържание намалява ефекта от лечението.

Количествен PCR за хепатит С е важен за мониторинг на ефективността на анализ терапия препис има прогностична стойност, които определят chronization хепатит В. В повечето случаи, PCR-хепатит С направи веднага след откриване на съответните антитела. Допълнителни тестове се провеждат на четвъртата, дванадесетата, двадесет и четвъртата седмица. След това - веднъж годишно.

Тест за качество

РНК на вируса на хепатит С, всички пациенти с антитела на С-хепатит трябва да бъдат подложени на качествено изследване. Резултатът от анализа дава два отговора - вирусът е открит или не. Референтната стойност, т.е. нормата, е отрицателен показател. По положителен резултат се оценява активното умножение на този вирус, който заразява здравите чернодробни клетки.

Бременност и хепатит С

Хепатит С не може да бъде противопоказание на бременността, въпреки че предаването на вируса на плода е възможно. Рискът от такава инфекция не зависи от времето на заразяване на майката. По време на бременност жените се изследват три пъти за HCV. Често инфекцията е асимптомна и не засяга резултата от бременността и раждането.

Лабораторията INVITRO ви предлага да проведете всички необходими изследвания. Материалът за доставяне на този анализ е венозна кръв (по-информативен материал за изследването - чернодробна биопсия). Кръвта се приема на празен стомах. Разполагаме с разумни цени и винаги с висококачествена работа.

№ 321 СВ Хепатит С вирус в кръвния серум

Анализът на хепатит С дава възможност да се определят методите и продължителността на лечението при пациенти с инфекциозно заболяване, което засяга главно чернодробния вирусен хепатит С (HCV). Инфекцията с вируса често се проявява чрез кръвта, по-рядко - това е сексуалният начин, а също и от майката до плода по време на бременност.

Най-опасната е хроничната форма на болестта, тя може да се появи по време на живота, което води до сериозни нарушения в функционирането на черния дроб (цироза, рак).

Диагностика на хепатит С

Диагнозата на заболяването включва различни кръвни тестове:

 • маркери на хепатит С - се правят при първите подозрения за болестта;
 • определяне на РНК на HCV хепатит С или PCR РНК на хепатит С, този тест се извършва чрез полимеразна верижна реакция (PCR) и определя наличието на много геном на вируса.

Анализът на PCR за хепатит С е от два вида:

 • количествен (позволява ви да наблюдавате текущата терапия, да предскажете хода на заболяването),
 • (потвърждава присъствието на вируса).

Качествен тип анализ

Качествено определяне на RNA на вируса на хепатит С се извършва за всички пациенти, които имат антитела срещу С-хепатит. Обикновени антитела срещу вируса в серума отсъстват. При декодирането е възможно да се получат два резултата: не се открива или вирусът се открива. Референтната стойност, т.е. стойността в нормата, не е намерена. По положителен резултат може да се прецени размножаването на вирус, който заразява здравите чернодробни клетки.

Като правило, качествената PCR за хепатит С се провежда веднага след откриването на съответните антитела. Следващите тестове са насрочени за четвъртата, дванадесетата, двадесет и четвъртата седмица. Друг кръвен тест за PCR за хепатит С се прави 24 седмици по-късно, след това веднъж годишно.

PCR за хепатит с е ултразвуков тест, който е настроен на чувствителност от 10 до 500 IU / ml. Чрез определяне на много ниски индикации за специфичното съдържание на вируса, качествено изследване на РНК на вируса на хепатит С прави възможно наблюдението и диагностицирането на вируса при пациенти, на които е предписана антивирусна терапия. Отрицателният резултат не изключва наличието на HCV в организма.

Доставянето на кръв за качествен анализ на хепатит С се извършва на празен стомах, материалът на изследването е кръвна плазма.

Възможност за ненадеждни резултати

Фалшив положителен резултат от такова разследване може да бъде получен при следните обстоятелства:

 • Замърсеният биоматериал е представен;
 • наличие на хепарин в кръвта;
 • наличие в пробата на протеини, химични вещества.

Лабораторията INVITRO има съвременни възможности за провеждане на конкретни изследвания с определяне на най-ниските показания за специфичната поддръжка на вируса. Тук ще ви бъде обяснено какво показва тази или тази стойност, как да я тълкувате правилно.

Хепатит С вирус (HCV, хепатит С), РНК (PCR), количествена кръв

Подготовка за изследването: Елиминиране на тютюнопушенето 30 минути преди вземането на кръвни проби Тестов материал: Вземайки кръв Как да направите кръвен тест без болка?

Хепатит С - инфекциозно заболяване, причинено от РНК от вируса на хепатит С. Има шест генотипа на вируса на хепатит С, които са разделени на подтипове.
Хепатитът С се характеризира с възпаление и увреждане на черния дроб. Инфекцията с хепатит С често се проявява асимптоматично, но хроничният ход на заболяването може да доведе до цироза на черния дроб. В някои случаи е възможно развитието на рак на черния дроб и животозастрашаващи варикозни вени на хранопровода и стомаха.

Около 150-200 милиона души са заразени с хепатит С. Хепатит С е причина за 27% от случаите на цироза на черния дроб и 25% от случаите на хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).

Основният път на предаване в развитите страни е интравенозната употреба на наркотици. В развиващите се страни вирусът се предава по-често с кръвопреливания и медицински процедури, както и с татуиране. В 20% от случаите причината за инфекцията остава неясна. Възможни начини на предаване на хепатит С са трансплантация на орган и костен мозък, вертикалната пътека е от майката до детето по време на раждане. В редки случаи хепатит С може да се предава с незащитен секс, както и да се споделят продукти за лична хигиена (бръснач, четка за зъби).

Хепатит С е придружен от остри симптоми само в 15% от случаите. Проявите обикновено са леки - загуба на тегло, загуба на апетит, гадене, мускулни болки, ставни болки, умора. Приблизително 85% от заразените хора стават хронични. Обикновено хроничният хепатит С се проявява без клинични прояви през първите десет години. Промени в дебелото черво в черния дроб се наблюдават при около 50% от пациентите и се определят преди развитието на цироза.

Преобладаването на хепатит С при имунокомпрометирани индивиди е много по-високо, отколкото при здрави хора. Хепатит С при HIV-инфектирани реципиенти на органи, както и при хипогамаглобулинемия (понижаване на нивото на имуноглобулините) се характеризира с бърз ход и преминаване към цироза на черния дроб.

Предполага се, че 5-50% от заразените с вируса на хепатит С не знаят за техния статус. Тестването се препоръчва за рискови групи - хора, които употребяват интравенозни лекарства, както и кръводарители (необходими в случай на кръвопреливане, провеждани преди 1992 г.) и лица с татуировки. Проверката също се препоръчва, когато се повиши нивото на чернодробните трансаминази.

Определянето на РНК на вируса на хепатит С в кръвния серум е много специфичен метод за диагностика. Качественото откриване на РНК молекулата на вируса прави възможно диагностицирането на заболяването. За да се предскаже хода на хепатит C, оценявайки ефективността на терапията, трябва да знаете нивото на вирусното натоварване - броят копия на вируса в кръвта. Колкото по-нисък е този показател, толкова по-благоприятна е прогнозата и успешното лечение. Препоръчва се да се определи вирусният товар 4, 12, 24 седмици след началото на терапията с хепатит С.

Този анализ позволява да се открие и определи количеството на РНК на вируса на хепатит С в кръвта. Анализът помага да се предскаже хода на вирусния хепатит С, както и да се оцени ефективността на антивирусната терапия.

метод

PCR метод - полимеразна верижна реакция, която позволява да се идентифицира присъствието в биологичния материал на желания регион на генетичен материал.
Повече подробности за метода на PCR - неговите сортове, предимства и приложения в медицинската диагностика.

Референтните стойности са норма
(Вирус на хепатит С (HCV, хепатит С), РНК (PCR), количествени, кръвни)

Информацията относно референтните стойности на показателите, както и състава на показателите, включени в анализа, може да се различава леко в зависимост от лабораторията!

Обикновено резултатът е отрицателен, т.е. РНК на вируса на хепатит С в кръвта не се открива. В случай на положителен резултат се оценява вирусният товар.

2 * 10 6 копия / ml - ниско вирусно натоварване;

2 * 10 6 копия / ml - високо вирусно натоварване.

свидетелство

 • Положителен или съмнителен резултат от първичен скрининг на вирусен хепатит
 • Прогноза за вирусен хепатит С
 • Оценка на ефективността на терапията с хепатит С

Увеличаване на стойностите (положителен резултат)

 • Остър хепатит С
 • Хроничен хепатит С

Намаляване на стойностите (отрицателен резултат)

 • Липса на хепатит С
 • Повторно задържане (период на възстановяване) след хепатит С

Къде да направите анализа

Намерете този анализ в друг населена зона

Вирус на хепатит С (вирус на хепатит С), качествено определяне на РНК (свръхчувствителен метод)

Най-малко 3 часа след последното хранене. Можете да пиете вода без газ.

Вирус на хепатит С (HCV) - инфекция с парентерално предавателен механизъм, който агент е РНК-съдържащ вирус на хепатит С Инкубационният период - средно 6-8 седмици. Заболяването се характеризира с висока честота на хронични форми и последващо развитие на чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином.

Идентификация на HCV РНК е потвърждение на остър или хроничен хепатит С. Тестът използва за диагностициране на HCV инфекция в ранните стадии на инфекцията е оптимална за тестване дарената кръв и оценка на отговор на антивирусно лечение.

Референтни стойности: не е открит.

Аналитичната чувствителност на теста е 10 IU / ml.

Моля, имайте предвид, че тълкуването на резултатите от научните изследвания, създаването на диагноза и предписване на лечение, в съответствие с Федералния закон от Федералния закон № 323 "за защита на здравето на гражданите в основите на Руската федерация", се извършва с лекар.

Откриване на РНК на вируса на хепатит С - доказателство за HCV инфекция.


Статии Хепатит