Вирусно натоварване при хепатит С

Share Tweet Pin it

Много пациенти с диагноза вирусен хепатит С (HH C) се сблъскват с концепцията за "вирусното натоварване при хепатит С". Тълкуването на резултатите от този анализ често повдига въпроси. Важно е човек да разбере дали е открито високо или ниско ниво, как ще се отрази на по-нататъшното лечение, което означава, че е постигнат резултат.

Как да определите вируса в тялото

Първата стъпка в диагностицирането на HCV С е да се направи тест за наличие на антитела срещу вируса. Този анализ е относително евтин и се счита за скрининг, т.е. той ви позволява предварително да разделите всеки, който го е направил, в две големи групи:

 • тези, които са били в контакт с вируса на хепатит С и, съответно, чиято имунна система реагира на този контакт чрез продуциране на антитела, опитвайки се да се бори с инфекцията;
 • и тези, чиято имунна система не се е появила при вируса. При такива хора анти-HCV антитела няма да бъдат открити.

След като получи положителен резултат от теста за антитела срещу вируса, има подозрение за хепатит С, но диагнозата досега не може да се счита за потвърдена. След това трябва да изясните дали пациентът е болен. Тестът за антитела не позволява да се разграничи дали има активна инфекция в пациента или се е възстановил с остър хепатит и вече е възстановен. И в някои случаи слабо положителен резултат може да бъде фалшиво положителен.

Да се ​​диагностицира хепатит С само от наличието на антитела срещу вируса не може. Необходимо е да се извършат редица тестове.

Определяне на вирусна РНК

За да се разбере дали в момента има инфекция, за да се избегне фалшив положителен резултат и да се изберат допълнителни тактики, лекарите предписват допълнителни изследвания. По-специално, анализ на генетичен материал (РНК молекула) на вируса на хепатит С, за да се определи наличието на вируса в кръвта и, следователно, да се разграничат активна инфекция от вече прехвърлени.

За точна оценка съществуват два фундаментално различни типа анализи: качествено определяне чрез PCR и количествени техники.

Качествена оценка

Качествената оценка на наличието на HCV РНК молекули, използвайки PCR метода дава само два отговора: дали има вирус или не. По този начин е възможно да се направи разграничение между коя инфекция - независимо дали е била прехвърлена или в момента е налице - има реч. Ако резултатът е положителен и РНК на вируса се определя в кръвта, това означава, че лицето в момента е болно. Но колко вирусни частици има в тялото е неизвестно. Ако генетичният материал не е определен и резултатът е отрицателен, тогава вирусът в организма не е повече или неговият размер е толкова малък, че не може да бъде намерен чрез конвенционални методи.

Качествена техника ще покаже дали има или не в кръвта вирус, но няма да е възможно да се определи неговият брой.

количествена оценка

Количественото определяне на генетичния материал на вируса - и това е същият вирусен товар при хепатит С, който лекарите препоръчват да знаят.

Вирусното натоварване (VN) се отнася до броя на вирусните частици в определен обем кръв (обикновено 1 ml или 1 cm3), което корелира с тяхното количество в тялото.

Резултатът от VL анализа може да бъде "не е определен", "нисък" и "висок".

Какво означава отрицателен резултат?

Най-чувствителният метод за определяне на РНК молекули е качествен PCR, чийто праг е приблизително 50 IU / ml. Това означава, че вирусното натоварване, по-малко от 50 IU / ml, ще даде отрицателен резултат и над това ниво - положително. Но за качествена оценка няма разлика - 100 или 50 000 IU / ml - резултатът все още е положителен.

Количественият тест за определяне на вирусна РНК чрез PCR обикновено е по-малко чувствителен - праговото ниво е приблизително 100 IU / ml и по-високо в зависимост от лабораторното оборудване. Но този анализ ще покаже броя на вирусите в кръвта - това е неговото съществено предимство пред качествения анализ.

Ако пациентът получава резултата от анализа "отрицателен" или "РНК не се определя", това означава, че не се наблюдава молекулен хепатит С в кръвта (нормална), или на броя на вирусни частици по-долу, които могат да бъдат открити чрез методи, достъпни за нас. По принцип тази тактика не засяга управленската тактика на пациента, подходите за лечение все още остават същите.

Отрицателният резултат не винаги показва пълна липса на вируса в организма. Вероятно вирусните частици са по-малки, отколкото може да се определи чрез използвания метод. Важно е да се обърне внимание на чувствителността на метода в лабораторията.

След като получихме резултатите от количественото оценяване на молекулите РНК, важно е да обърнем внимание не само на фигурата на отговора, но и на единиците на промените, за да разчетем анализа.

Обикновено повечето лаборатории изчисляват количеството молекули на РНК в 1 ml кръв. Но някои лабораторно оборудване е настроено на 20 микролитра - това е 1/50 мл. В тази ситуация трябва да умножите резултата с 50, за да откриете номера в 1 ml.

В по-голямата част от лабораториите в Русия VN се определя в IU / ml. Това е най-удобният метод за изразяване на количеството вирусна РНК, предложено от СЗО. Преди това в Русия бе използвано броене на вирусни копия.

Нормално, високо и ниско VN

Един недвусмислен консенсус, по отношение на който НХ се счита за висок и който е нисък, все още не е постигнат. Въпреки това, има общоприет среден размер, но също така е "норма" от 800 000 IU / ml. Вирусното натоварване повече от нормалното се счита за високо и по-малко - ниско.

За разлика от някои други инфекциозни заболявания, в случая на HCV няма корелация между високата VL и тежестта на симптомите или степента на увреждане на черния дроб. Високият вирусен товар не показва тежестта на увреждане на черния дроб или степента на развитие на фиброза (цироза). За да се получи тази информация, се използват други методи, по-специално биопсия.

Нивото на вирусното натоварване не показва тежестта на заболяването.

За какво е необходимо да се определи VN

Определянето на количеството на вируса се счита за важен анализ, особено в някои ситуации, при които се изисква количествен анализ.

На първо място, анализът на вирусното натоварване се извършва преди началото на лечението, тъй като VL е важен предиктор за това колко дълго и успешно ще бъде лечението. Колкото по-високо е VL, толкова повече време е необходимо, за да се премахне напълно (отстранява) вируса от тялото. При пациентите с ниско ниво на шанс за бързо завършващо лечение е по-високо.

Освен това се използва количествена оценка на вирусното натоварване при пациенти, които са в процес на антивирусно лечение.

Веднъж избрали подходящо лечение, изследване на вирусния товар в хепатит С може да се използва за наблюдение на успеха на лечението и за по-нататъшни решения за тактиката на пациента. Намаляването на нивото на VN по време на лечението е показател за успеха на терапията.

Според настоящите насоки, ако в края на планирания хода на антивирусна терапия с интерферон или рибавирин (обикновено 24 или 48 седмици) РНК молекули не са открити, лечението се счита за успешно.

В бъдеще измерването на VN може да предотврати развитието на рецидив. В този случай трябва да извършите качествен анализ на вече лекуваните пациенти в рамките на 3 месеца, 6 месеца и една година. Добър резултат е липсата на откриваеми РНК молекули. Появата на положителни резултати показва повторение на заболяването.

Не е необходимо да се определя количеството на вирусния материал, освен ако пациентът не получава или планира да получи антивирусна терапия.

Ако количественият анализ дава отрицателен резултат, това може да се обясни с факта, че вирусът е напълно елиминиран (нормата). Но може да означава, че вирусът е по-малко от способен да определи техниката (обикновено по-малко от 50 IU / mL). В тази ситуация има смисъл да се направи качествен анализ, за ​​да се определят по-нататъшните тактики на лечението.

Вирусното натоварване е важен диагностичен индекс за пациентите, които получават или се подготвят за антивирусна терапия. Въз основа на този тест можете да прогнозирате продължителността на лечението, както и да наблюдавате неговата ефективност.

Определяне на вирусното натоварване при хепатит С

Едно от най-тежките чернодробни заболявания е хепатит С, който е от вирусен характер. Лечението на това заболяване ще бъде ефективно само ако е навременна диагноза и определяне на нивото на вирусното натоварване в тялото на пациента. В хода на специализираните анализи се определя концентрацията на вируса в кръвта. Въз основа на резултатите от тези анализи се прави заключение за тежестта на заболяването, както и за степента на неговата прогресия.

Как се проявява?

Има няколко вида хепатит, но най-опасната от тях се счита за видовете, обозначени с буквата С. Това заболяване, което се развива поради навлизането в организма на частиците на вируса. Инфекцията често се случва, когато сте в контакт с кръвта на заразен човек. Това се случва по време на кръвопреливания, инжектиране на нестерилна игла, процедури за маникюр с помощта на замърсени инструменти. Вирусът започва да се размножава активно, което води до унищожаване на чернодробните клетки.

Инкубационният период може да продължи до 160 дни. През това време болестта не се проявява, което значително усложнява диагнозата. В същото време човек става опасен носител на инфекция и той самият не го подозира. Ако хепатитът се появява в остра форма, се наблюдават следните симптоми:

 • Атаки на гадене, последвани от повръщане;
 • Човек отказва да яде;
 • Главоболието е мъчително;
 • Има кашлица, която не преминава през кориза;
 • Пациентът се оплаква от постоянна умора, сънливост.

Често хепатит В и С се свързва с появата на иктер. Такъв симптом се появява само в случай, че чернодробните клетки са увредени, неговите функции са нарушени. В същото време цветът на урината се променя, става наситено и тъмно. Вече е много трудно да се спре такава работа, но е възможно.

Тъй като болестта от дълго време може да бъде асимптомна, е необходимо да се подлага на редовен медицински преглед. Това е единственият начин за своевременно откриване на наличието на патогена в организма, за оценка на вирусния товар и за разработване на подходяща стратегия за лечение на болестта.

Концепцията за вирусното натоварване

Вирусното натоварване е специализиран анализ, който позволява да се открие наличието на вируса и неговата концентрация в пробата за анализ. Предметът на изследването е рибонуклеиновата киселина на вируса (РНК).

Тестването се извършва с помощта на специализирани техники. Те ви позволяват да постигнете резултати за кратко време. Всички тестове могат да бъдат разделени на две широки категории:

 • Качество. Оставя се да се определи наличието на вируса в кръвта. Ако в пробата на РНК се открие вирус, се поставя положителен резултат и в отсъствието им - отрицателен резултат.
 • Количествен. Тази техника се предписва само при висока концентрация на вируси в кръвта, надхвърляща 500 IU / ml. Често се използва в напреднали стадии на заболяването, за да коригира избраните лечения. По резултатите от тестването е възможно да се направят изводи за периодите на ремисия и обостряне (висока концентрация - обостряне на инфекцията, нисък - период на ремисия).

При хепатит С, вирусният товар става единственият начин да изберете правилната терапия. Специален тип процедура се избира от специалист поотделно за всеки пациент.

Методи за определяне

Вирусният товар при хепатит С може да бъде определен чрез три основни метода:

 • Полимеразна верижна реакция.
 • Разклонена ДНК.
 • Транскрипционно амплифициране.

Такива диагностични техники се използват при откриване на значително количество антитела в кръвта. С тяхна помощ е възможно да се изчисли със 100% вероятност наличието на РНК вирус.

Полимеразната верижна реакция (PCR)

Подобен анализ позволява да се открие наличието на вируса дори при много ниска концентрация. Високата чувствителност на теста определи популярността му. Ако човек не е заразен, резултатът е гарантиран, че е отрицателен.

За да разберете какво е PCR, трябва да знаете как се прави изследването. Състои се от няколко основни етапа:

 • ДНК се извлича от биологичния материал, избран от пациента. Той се поставя в специална смес от определени вещества.
 • Полученият състав се поставя в термоциклер. В това устройство температурата на средата варира до 40 пъти. В резултат на промяната на циклите се наблюдава активно увеличаване на броя на вирусите.
 • Идентифицирането се извършва. За тази цел се използва техниката на електрофореза. Той ви позволява да калибрирате ДНК по размер. Наличието на хетерогенни фрагменти ни позволява да преценим развитието на болестта. Резултатът е възможно и при използването на етикетирани "грундове". Към материала, преминаващ през термоциклера, се добавя специално багрило. Ако пробата промени сянката си, се прави заключение за наличието на хепатит.

Високият вирусен товар при хепатит С предполага, че лечението трябва да започне незабавно. За по-точен избор на лекарства и техните дози се извършва допълнително ултразвук на черния дроб или биопсия на неговите тъкани.

Разклонен ДНК метод

Често се използва под формата на относителна евтиност. Благодарение на тази техника можете бързо да идентифицирате наличието на болест в голям брой хора. Основният недостатък на този метод е липсата на чувствителност. В някои случаи може да даде фалшив отрицателен резултат. Ето защо този анализ се използва само в случаите, когато експертът не се съмнява в наличието на болестта. Техниката ви позволява най-накрая да потвърдите диагнозата и да изберете правилната стратегия за лечение.

Този метод за определяне на вирусния товар при хепатит се осъществява с помощта на две олигонуклеотидни сонди. Човек хибридизира с ДНК на вируса и синтезирана молекула, която действа като реагент. Втората сонда е добавена към молекулата и белязана сигнална субстанция. Сигналът, получен в резултат на този процес, се фиксира посредством хемолуминесценция.

Транскрипционно амплифициране

Този анализ ни позволява бързо да определим наличието на вируси на хепатит в пробата на РНК. Този метод е евтин, така че често се използва. Има достатъчно чувствителност за откриване дори на малки концентрации на вируси.

Разликата между тази техника и предишната е, че процесът на амплификация на ДНК се осъществява не от ДНК, а от РНК вируси. Резултатите от теста се записват с луминометър. Процедурата се провежда при относително ниски температури. Анализът отнема не повече от 40 минути.

Общи принципи на анализа

Ключова роля в поддържането на здравето е навременната диагноза на заболяването. Ако се установи ниско вирусно натоварване, хепатитът е на ранен етап и прогресията му може да бъде спряна. Препоръчва се да се извършват аналгетици по време на лечението. Това помага да се определи как се променят индикаторите и колко е ефективна терапията.

Понякога специалистите по резултатите от теста могат да поставят маркировка "РНК открита", а по-долу, диапазонът от параметри е посочен. Това е нормално. РНК вируси присъстват, но броят им е толкова малък, че не може да бъде точно идентифициран. Необходимо е, възможно най-скоро, да се вземат мерки за намаляване на вирусния товар. Освен това ще са необходими допълнителни диагностични техники.

Колкото по-висока е концентрацията на вируса в кръвта на пациента, толкова по-голяма е опасността за другите хора. Ако броят на злонамерените клетки е близък или по-нисък от средния, пациентът може да очаква възстановяване.

Експерти смятат, че с намаляването на вирусния товар дори с няколко единици можем да говорим за успешна прогноза. Ако се спазват всички препоръки, ще бъде възможно да се спре развитието на болестта.

Правила за декодиране на резултатите

При оценяване на вирусния товар за хепатит С и В, декодирането на тестовете играе ключова роля. Правилното тълкуване на резултатите от изследването може да се извърши само от квалифицирани специалисти. Те определят не само специфичната концентрация на вируси в кръвта, но и отклонението от нормата.

Вирусният товар за хепатит С се счита за нормален, ако не надвишава 800 000 IU / ml. Символът ME означава единицата за измерване на броя на вирусите. Ако стойността е по-висока от тази стойност, тогава товарът се счита за висок.

Най-често при пациенти със съмнение за хепатит се открива вирусен товар от около 1100 000 IU / ml. С подходяща терапия и спазване на всички препоръки на специалист този показател ще се промени в посока на намаляване.

Един анализ няма да бъде достатъчен. По време на лечението специалистите предписват допълнителни изследвания. Това ще помогне за проследяване на динамиката на заболяването. Ако има намаляване на вирусното натоварване, терапията е проектирана правилно. Впоследствие пациентът се прехвърля в режима на лечение. При отрицателна динамика лекарят в спешен ред променя предписаните медикаментозни препарати.

Възможно ли е резултатите да са грешни?

Ако методологията за изследване бъде нарушена, възможно е да се получат неправилни резултати. Това може да се случи при следните обстоятелства:

 • Нарушаване на нормите за събиране и съхранение на човешки биологичен материал.
 • Замърсяване на кръвта с протеини или химични съединения.
 • Грешен специалист по време на изследването или четене на резултатите.

В тази връзка експертите препоръчват да се правят тестове многократно. Това е единственият начин точно да се определи диагнозата. Промяната в показателите се наблюдава и след започване на терапията. За проследяване на динамиката е необходимо да се вземат тестове в същата лаборатория. Понякога проучванията по едно и също време в различни институции показват различни резултати.

Специалистите идентифицират редица хора, чиито изследвания по-често от други дават неправилни резултати. Те включват:

 • Медицински работници, чиято дейност е свързана с инфектирани пациенти.
 • Хора, които някога са били в контакт с заразени пациенти.
 • Страдайте от хепатит в лека форма.
 • Хора, които водят антисоциален начин на живот.

Такива пациенти трябва да приемат тестове многократно. Само по този начин ще бъде възможно да се идентифицира болестта във времето.

Основни принципи на терапията

Бавно, след получаване на положителни резултати за хепатит С, е необходимо да започнете лечението. За тази цел специалистите предписват следните лекарства:

 • Ribavirin. Това е антивирусно лекарство, чиято ефективност срещу вируса на хепатит С е доказана чрез клинични проучвания. Произвежда се под формата на таблетки и капсули. Дневната доза се определя от лекаря. Продължителността на лечението се избира индивидуално и може да бъде от 6 до 12 месеца.
 • Remantidin. Той се счита за по-евтин аналог на рибавирин. Един ден е достатъчно, за да се вземат 400 mg от лекарството. Подобрения се отбелязват след няколко седмици след началото на лечението.
 • Lamivudine. Употребата на това лекарство се препоръчва в случай на индивидуална непоносимост към рибавирин. Един ден е достатъчно, за да се прилагат 300 mg от лекарството.

Заедно с горепосочените лекарства, специалистите предписват лекарства на базата на интерферон. Те помагат да се стимулира имунната система.

Досега са разработени много съвременни лекарства, с които в повечето случаи успешно се лекува хепатит С. Сред тях са: Софосбувир и Дакталасвир, Ладиспасвир, Телапревир и др.

За някои хора употребата на лекарства е противопоказана:

 • Пациенти, подложени на лечение за нарушения на щитовидната жлеза.
 • Хора, страдащи от тежък диабет.
 • При наличие на сърдечна недостатъчност, хипертония, бъбречно заболяване.
 • Пациенти, които са претърпели вътрешни операции за трансплантация на органи.
 • Бременност и период на кърмене.
 • Наличие на алергична реакция към лекарства.

В допълнение към използването на лекарства, пациентът трябва да води правилен начин на живот. Помогнете за отхвърляне на вредни храни, мастни, пържени храни. Зеленчукови ястия, както и задушено месо, трябва да преобладават в диетата. Пациентите трябва да ходят възможно най-много на открито, да играят спортове.

Предотвратяване на инфекцията

Хепатит С е опасно заболяване, чието лечение изисква много пари и време. По-лесно е да го предупредите предварително. За целта е необходимо да се спазват правилата за превенция:

 • Внимателно следете личната си хигиена. Никога не използвайте хигиенните устройства на други хора.
 • Никога не инжектирайте с нестерилни спринцовки.
 • При преминаване на лечение в лечебни заведения, ако е възможно, се уверете, че нестерилните инструменти не се използват по време на процедурите.
 • Не използвайте други аксесоари за маникюр, бръсначи и други предмети, върху които могат да останат следи от кръвта на собственика. Когато посещавате козметична стая, наблюдавайте предварителната обработка на инструмента.
 • Експерти посочват, че съществува възможност за сексуално предаване. Следователно е необходимо да се избягва промискуемостта.
 • Строго се забранява използването на интравенозни лекарства. По този начин най-често се появява инфекцията.

Наркотиците, които успешно ще се използват за предотвратяване на хепатит С, до момента няма. Факт е, че болестта има много генотипове. Да се ​​застрахова срещу всички тях е невъзможно. Единственият начин да избегнете заболяване е спазването на всички предпазни мерки.

Определянето на вирусното натоварване е единственият начин да се открие наличието и поведението на хепатит С в организма. Извършването на този анализ е необходимо само в тестваните лаборатории. Ако не сте сигурни за резултатите, не забравяйте да повторите теста. В случай на откриване на това опасно заболяване веднага започнете лечението и стриктно следвайте инструкциите на специалистите.

Как да определите вирусния товар при хепатит С?

Анализът на кръвта за вирусното натоварване при хепатит С с тълкуването на резултатите помага да се контролира това сериозно заболяване. И тъй като има значителен научен пробив в областта на изучаването и лечението на инфекции, този тип диагноза се използва и за потвърждаване на статута на човек, напълно излекуван от хепатит С.

Какъв е този анализ? Какви методи за определяне на вирусното натоварване съществуват днес? Какво казват цифрите?

Мярка за тежест на инфекцията

Вирусното натоварване (VN) при хепатит С е броят на активните патологични агенти в определен обем биологична течност (проба) на заразеното лице.

В зависимост от типа и чувствителността на лабораторното оборудване, VN може да се определи в качествена или количествена форма.

Стандартни количествени измервателни единици:

 • международни - IU / ml (английски IU / ml);
 • разрешени на територията на Руската федерация - копия / мл.

Анализирани генотипове на вируса: 1-6.

Определянето на вирусното натоварване при хепатит С е необходимо за:

 • проследяване на "здравето" на вируса и способността му да се възпроизвежда (умножава) след инфекцията;
 • мониторинг на динамиката на заболяването в случай на антивирусна терапия;
 • оценка на ефективността на лечението и адаптиране на лекарствените режими (ако е необходимо);
 • оценка на риска от предаване на други хора;
 • диагностициране на възможна инфекция;
 • като прогнозира качеството и продължителността на живота на вируса в случай на отказ от лечение.

Съвременното лабораторно оборудване позволява да се постигне специфичността на метода (липса на фалшиви положителни резултати) в 99.6% от случаите.

Изследването се извършва на празен стомах (не по-рано от 8 часа след последното хранене) чрез метода за вземане на кръвни проби от вената.

Методи за измерване

Вирусният товар при хепатит се определя от:

 1. Качествени тестове. Това означава, че е възможно да се открие наличието на генетичния материал на инфекцията в кръвта на пациента. Използва се за диагностициране на хроничен вирус и потвърждаване на диагнозата.
 2. Количествени тестове. Това означава, че позволява да се оцени определено количество вирусни агенти в 1 ml кръв. Те дават възможност за по-точно наблюдение на динамиката на заболяването.

Към днешна дата са използвани следните видове изследвания:

 1. Разклонен ДНК метод. Най-достъпният и евтин метод за диагностициране на хепатит С, който ви позволява да идентифицирате стойностите на VL не по-малко от 500 IU / ml. Недостатък: при по-ниски стойности на наличието на вирусни агенти може да се получи фалшив отрицателен резултат.
 2. Методът на полимеразна верижна реакция (PCR). Откриваемият фрагмент на вируса е неговата РНК (рибонуклеинова киселина), чиято концентрация в 1 ml кръвен серум и посочена в резултата. Тест с висока чувствителност, който позволява откриването на VN не по-ниски от 40-50 IU / ml.
 3. Метод за транскрипционна амплификация (ТМА). Достоверно проучване, което позволява да се открият в кръвната плазма нуклеиновите киселини на вируса на хепатит С, като се започне с стойностите на вирусното натоварване в 5-10 IU / ml.

Подобни методи определят наличието на вируса в кръвта при хепатит В.

За какво казват цифрите

Тълкуване на качествен тест за наличие на HCV РНК в серума:

 • положителен резултат или "открит" - пациентът е заразен;
 • отрицателен резултат или "не е намерен" - пациентът е здрав или има нисък вирусен товар.

Norm - РНК на вируса на хепатит С в кръвта не трябва да бъде. В случай на положителен резултат пациентите се препоръчват количествени методи за изследване:

 • веднага след откриването на антитела срещу вируса в кръвта;
 • 4, 12, 24 седмици след началото на антивирусните лекарства;
 • за 6 месеца от началото на лечението;
 • Веднъж годишно за наблюдение на състоянието след възстановяване.

Декодиране на референтните стойности на количествените тестове:

 • стойности по-малки от 15 IU / ml - РНК на вируса не се открива или открива при концентрация под прага на чувствителността на теста;
 • 15-43 IU / ml - вирусното натоварване е ниско или не е определено (при такива стойности състоянието на пациента се оценява въз основа на клиничната картина, стойностите се интерпретират с повишено внимание);
 • 50-8 * 105 IU / ml - вирусният товар е нисък, но изисква лечение;
 • повече от 8 * 105 IU / ml - вирусният товар се счита за висок.

Високият VN показва висока активност на инфекцията. При такива стойности вероятността от усложнения на хепатит С - фиброза и цироза на чернодробната тъкан е висока. Силното увеличение на цифрите показва "вирусен пробив" - значително влошаване на състоянието на пациента. За да намалите вирусното натоварване, можете да използвате една от схемите на съвременната комплексна терапия без интерферон. В зависимост от генотипа на вируса, антивирусните лекарства от второ поколение се допълват с рибавирин.

Ако по време на лечението има намаляване на VL дори от няколко единици, прогнозата за заболяването е благоприятна.

Вирусно натоварване при хепатит С

Съвременната диагноза на хепатита изисква не само идентифицирането на причината, но и определянето на стадия на заболяването, интензивността на увреждането на черния дроб. Това е необходимо, за да изберете оптималната възможност за лечение, продължителността на живота на пациента.

Вирусното натоварване при хепатит С е един от най-информативните начини за разрешаване на проблема и отговаряне на въпросите на лекаря. Той се основава на качествен и количествен анализ на състава на рибонуклеиновите киселини (РНК) на вируса в кръвта на болен човек. Според получените индекси е възможно със сигурност да се прецени степента на развитие на чернодробната патология.

Какви методи определят качествените показатели?

Диагностиката на вирусния хепатит С се извършва чрез специални чувствителни тестове. Качественият анализ потвърждава или отрича наличието на вируса в кръвните клетки на пациента. Резултатът се дава под формата на (+) или (-), "да" или "не". Показва болестта, дори на ранен етап, но не дава възможност да се установи интензивността на развитието на увреждане на черния дроб, "силата" на вируса.

Да проведе специален изричен тест и капка кръв. Той ви позволява да откривате антитела срещу вируса. Може да бъде закупен в аптеката. Състои се от набор от пластмасови ленти, пипета и устройство за пробиване на игли. Кръвта се поема от пипета и се поставя в посоченото отделение.

Резултатът се получава след 10-15 минути. Появата на две ивици казва "да", един - "не". Понякога има и друго слабо оцветено място. Тя може да се разглежда като ниска концентрация на антитела.
След получаване на положителен отговор, пациентът задължително трябва да бъде подложен на проверка за точна диагноза.

Качествените нарушения в организма при хепатит С се потвърждават от клинични и биохимични изследвания. Следните резултати са показателни за високата степен на увреждане на чернодробните клетки и увредените функции на органа:

 • растеж на ESR, хемоглобин;
 • откриването на уковил и билирубин в урината;
 • увеличава се във времена на трансфераза (аланин и аспарагин);
 • намален протромбинов индекс и албумини;
 • растеж на фруктоза-1-фосфаталдолаза F-1-FA, тимолова проба; значително повишаване на серумния холестерол, триглицеридите, билирубин.

Потвърждаването на увредените чернодробни функции са ензимите:

 • алкална фосфатаза;
 • сорбитол дехидрогеназа;
 • лактат дехидрогеназа;
 • gammaglutamintranspeptidaza;
 • гама глутамил трансфераза.

Те се изследват в биохимичните лаборатории на поликлиника. Драстичното отклонение на състава изисква допълнителни количествени анализи за вирусното натоварване.

Методи за количествено определяне на вирусното натоварване

Вирусът на хепатит С, за разлика от други, има много щамове (генотипове). Съществуват повече от 9 разновидности, като всеки от тях е разделен на 3-4 подвида. Това дава на вируса способността да мутира.

Целият генетичен материал се съдържа в РНК и се намира в ядрените структури на микроорганизмите. Количественият метод се използва, когато се идентифицира безспорна диагноза, когато е необходимо да се установи формата на заболяването и етапа на възпалителния процес.

Преброяването се базира на броя на клетките на вируса в 1 ml от кръвта на пациента. Колкото повече РНК на вируса на хепатит С, толкова по-висока е активността на лезията. Това показва опасност от прогресиране на болестта, разпространявайки се в здрави чернодробни клетки. Ако броят на клетките не е много по-висок от нормалното, резултатът все още се счита за вирусен товар.

За определяне на количеството на РНК в "болни" клетки се използват имунологични методи. Те се състоят в откриването на специфични антитела или обратно, антигени, когато са изложени на известен реагент.

В ензимния имуноанализ (ELISA) се въвеждат стандартни антитела, белязани с ензими в серума на пациента. Ако има антигенни структури на вируса на хепатит С в кръвта, комплексите антиген + антитяло променят цвета на оцветителя. Количественото изчисление се основава на пропорционалното съответствие на антигенните молекули.

Методът на имуноблотинг е по-чувствителен, комбинира ELISA и предварително плазмено разделяне чрез електрофореза. Тя позволява да се открият маркери на хепатит С (антитела и имуноглобулини). За изследването се използва РНК-блотиране, протеиново блотиране. Време за анализ от три часа до два дни.

Радиоимунологичният анализ (RIA) се характеризира с използването на белязани изотопи за количествено определяне на компонентите на реакцията. Следващата радиометрия дава крайната цифра. Методът на полимеразна верижна реакция (PCR) - не е имунологичен. Значението му не може да бъде надценено.

Въпросът е, че дори при много ниско съдържание на специфична генна информация от РНК се извършва репликация (копиране) на аминокиселинната верига, което увеличава общата маса на субстрата. Следователно изследването на генома се счита за най-надеждното. Показва положителен резултат за инфекция на петия ден, много преди проявата на клинични симптоми. При здрави хора резултатът ще бъде отрицателен.

Една от препоръките на СЗО е тройно PCR изследване за откриване на РНК на вируса на хепатит С. Анализът се нарича "тест 321".

Експертите заключиха, че само едно тройно потвърждаване на вирусното натоварване от поне 60 IU / ml се счита за надеждна диагностична характеристика дори при отсъствие на други маркери.

Обикновено кръвта се дава при PCR по време на хепатит С за първи път преди лечението, след първата, четвъртата, дванадесетата и двадесет и четвъртата седмица. Проучването след тримесечно лечение (12 седмици) се счита за показател за ефективността на използваните лекарства.

Методът на бифуркирана ДНК (R-DNK). Смята се за по-евтино, но по-малко продуктивно. Подходящ за обществени лечебни заведения. Позволява да се провеждат изследвания веднага големи групи от хора. Може да даде отрицателен резултат при наличието на вирус. По-рационално, този метод се препоръчва като допълнително проучване.

Метод за транскрипционна амплификация (ТМА). Най-прости и евтини с достатъчна ефективност. Подходящ за диагностициране на хепатит С. Критерият за патология и степента на инфекциозност на пациента с R-DNK се счита за над 500 ME, като TMA е от 5 до 10 ME.

Стойността на концентрацията на вируса

Колкото повече съдържанието на вируса в кръвта на човек, толкова по-опасно е за другите да бъдат инфекциозни. Ефективността на лечението зависи от начина, по който можете да намалите количеството на вируса. Този критерий се взема предвид при прогнозата за възстановяване.

Съдържанието на патогена се проверява в динамика. Ако можете да намалите вирусното натоварване, тогава лекарствата се считат за ефективни, можете да прехвърлите пациента на поддържащи дози. Ако динамиката на анализа е отрицателна, е необходимо коригиране на дозата или заместване на лекарствата. Общата оценка на състоянието на пациента дава едновременно сравнение с резултатите от клиничните и биохимичните тестове.

За първото проучване е необходима седмица. Динамиката на многократните анализи се извършва след един месец. С положителен тест за антитела при хора без симптоми на заболяването, е необходимо да се повтаря изследването на вирусния товар годишно.

Как се осъществява тълкуването на резултатите от изследванията?

В резултат на това са дадени общи качествени резултати (отрицателни или положителни). Когато вирусът е идентифициран подробно с количествената стойност с характеристика на степента на инфекция.

Декодирането на вирусното натоварване при хепатит С се извършва в международни единици (IU / ml):

 • Висока е индикаторът - повече от 800 000 IU / ml;
 • ниско вирусно натоварване - по-малко от 800 000.

В същото време в първия случай се вземат предвид повече от 2 милиона копия / мл, а във втория - по-малко. При висок товар те говорят за активен възпалителен процес. Таблицата показва по-подробно третиране на степента на натоварване.

Вирусно натоварване - показател за оценка на развитието на хепатита

За да се определят параметрите на вирусното натоварване, се използват две категории тестове:

 • Качествени тестове Тези анализи позволяват да се определи наличието на HCV РНК. Подобен тип тест обикновено се използва за потвърждаване на наличието на хронична HCV инфекция. Самият факт за наличието на РНК се нарича положителен резултат и отсъствието му се нарича отрицателен резултат от такъв тест, това означава, че този показател е нормален.
 • Количествени тестове. Такива лабораторни тестове позволяват да се измери количеството и концентрацията на херпесния вирус в 1 ml кръв. Те често се използват за предсказване на резултатите от лечението с интерферон или интерферон с рибавирин. Те се използват и за диагностициране на болестта в по-късни етапи, за да се оцени ефективността на лечението или коригирането на техниките.

Тези изследвания позволяват на лекарите да предскажат активността на вируса, както и степента на възпроизводството му, както и да преценят възможността за възникване на ремисии. Този метод за потвърждаване на наличието на активна инфекция дава възможност индивидуално за всеки пациент да предвиди реакцията на тялото към лечението, както и да оцени ефективността на употребата на лекарства.

Количественото определяне на вирусното натоварване е сравнително нов показател при определяне на диагнозата на хепатит С и оценяване на неговата сложност. Въпреки че ефектът от този параметър върху репликацията на инфекцията не е окончателно определен.

Методи за определяне

Параметърът на вирусното натоварване се определя чрез измерване на количеството рибонуклеинови киселини (РНК или генетичен материал) в кръвта на самия вирус. Наличието на такава вирусна РНК в кръвните тестове ясно показва факта, че хепатитният вирус активно умножава и заразява нови клетки в тялото.

Тестовете за оценка на вирусното натоварване на пациента обикновено се извършват след като пациентът има антитела срещу херпесния вирус С. В този случай се брои общото количество РНК на този вирус на милилитър кръв.

С прости думи: вирусният товар е мярка за количеството на вируса в кръвта на пациента с хепатит. Лекарите използват тази характеристика, за да контролират по-ефективно хроничните вирусни заболявания.

Този тест е предназначен да определи дали пациентът е активно инфектиран вирус или не. По-рано в нашата страна такъв товар бе измерен и преброен в броя копия на херпесния вирус и сега той се измерва в специални международни единици на 1 ml (IU / ml).

Понастоящем има три вида тестове, които ви позволяват да определите параметрите на вирусното натоварване в кръвните проби:

 • Полимеразна верижна реакция (PCR). Този тест ви позволява да откривате хепатитна РНК в кръвта, което показва наличието на активна инфекция в тялото. Този анализ е много чувствителен и дава възможност за измерване на вирусния товар дори при 50 IU / ml в кръвта. Ако тялото е нормално, тогава този анализ ще бъде отрицателен. Чрез извършването на PCR, хепатитната РНК се открива качествено или количествено. Поради качествения метод за оценка пациентът потвърждава наличието на вируса на хепатит С в организма и активното му възпроизводство. Количественото определяне на вирусното натоварване при пациента, като се вземе предвид генотипът на инфекцията, дава възможност да се контролира процесът и успехът на лечението, както и да се предскаже хода на самата болест.
 • Методът с разклонена ДНК (р-ДНК). Този тест е по-евтин и по-прост, използван за голям брой проби. Трябва да се подчертае, че неговата чувствителност е много по-малка, този метод може да измерва товара най-малко 500 IU / ml. Този фактор означава, че с този метод на тестване, хепатитният вирус може да се намира в кръвта на пациента, но при малки обеми той ще остане незабелязан. В този случай, преждевременното откриване на инфекцията ще му позволи да се развие и да донесе повече вреда на тялото.
 • Метод (ТМА) - транскрипционно амплифициране. Тази технология на лабораторни изследвания позволява да се открият в кръвта нуклеинови киселини на HCV (компоненти на неговия генетичен материал). С това изпитване е възможно да се измери вирусологичното натоварване в пробите с параметри от порядъка на 5-10 IU / ml. Тази проста и евтина техника дава надеждни и възпроизводими нормални резултати и значително ускорява процеса на крайна диагноза на заболяването.

Ограничения на параметъра

При болен човек вирусният товар влияе върху степента на инфекциозност на заболяването. Колкото повече концентрация на патогени на инфекция в тялото, толкова по-голям е рискът от прехвърлянето му на други хора. Също така параметърът на концентрацията на вируса значително влияе на оценката на ефективността на лечението. Ниското ниво на този показател е благоприятен фактор за провеждането на терапията, а твърде високата е неблагоприятна.

Количественият анализ на PCR може да бъде от голямо значение за пациента по време на лечението. Първо, за да оцените нейния успех, и второ, да планирате продължителността на курса на терапията. С бърз отговор на тялото към лечение и ниско ниво на виремия преди самата терапия, планираното време за лечение може дори да бъде съкратено. И с бавното намаляване на концентрацията на инфекция в тялото, антивирусната терапия може да бъде удължена.

Ниското ниво е натоварване до 800 000 IU / ml или 800 × 10 3, което е приблизително 2 000 000 копия на ml или 200 × 10 4. Натоварването от повече от 800 000 IU / mL се счита за високо. Лимитираща цифра между ниско и високо ниво на този индикатор е 800 000 IU / ml. Този индикатор обикновено трябва да изглежда като "неоткрит".

Повечето изследователи са съгласни, че няма пряка връзка между количеството HCV РНК (в кръвта и черния дроб) и степента на активност на развитието на патологичния процес. Нормативните показатели за анализите на IGA, ALT или GIS не корелират с нивото на вирусната РНК. Дори има данни от няколко източника за намаляването на съдържанието на такава РНК в черния дроб с прогресията на пациент с хронично заболяване.

Условия за оценка

Количествен и качествен анализ на PCR се извършва в следните случаи:

 • веднага след откриването на антитела срещу хепатит С в тялото;
 • след 4-та, 12-та и 24-та седмица на антивирусната терапия;
 • 24 седмици след завършване на антивирусната терапия;
 • годишно, в случай на стабилен вирусен отговор.

Преди антивирусната терапия се извършва количествено изследване. Този анализ е задължителен след 12-та седмица на лечението, за да се оцени неговата ефективност в случаите, когато все още се открива качествена тест РНК на вируса на хепатита в кръвта. Обикновено вирусът в пробите не трябва да се открива изобщо.

Такова проучване също се провежда със смесен хепатит или за потвърждаване на окончателната диагноза на хепатита.

Опции на изхода

В резултат на количественото изпитване могат да бъдат издадени няколко опции: "неоткрити", "под обхвата на измерване" и количествена оценка, изразена в цифрови данни. Прагът на чувствителност в лабораторното изследване на количествената PCR е по-висок от този на качествения.

Резултатът "не е открит" показва, че този индикатор е нормален, количествен тест, който потвърждава отрицателните резултати от качествения тест, не открива HCV РНК в тази проба. Показателят "под обхвата на измерване" означава, че количественото теста не е в състояние да открие самата HCV РНК, но инфекцията присъства в пробата, тъй като тя е разкрита за допълнителен тест.

Дори ако при един пациент този показател е по-висок от този на друг пациент, това изобщо не означава, че при първия пациент заболяването е по-развито и инфекциозният процес е по-сложен от този на втория. Този показател обаче помага на специалистите да предвидят кога може да настъпи определен етап от лечението или кога терапията трябва да се премести на друго ниво.

Извършването на дадените изследвания позволява да се оцени ефективността на терапията и нейните перспективи на различни стадии на заболяването. Заразените пациенти с висок вирусен товар се считат за доста вирулентни за всички хора около тях.

Различни условия за тестване на товара

Резултатите от тестовете за вирусно натоварване се използват за потвърждаване наличието на активна инфекция в тялото. По-високото ниво на този показател показва повишен риск от предаване на инфекция, особено по време на бременност от майка на дете.

Както обикновено, тестът за определяне на вирусното натоварване се извършва само след като пациентът намери антитела срещу вируса на хепатит С, за да потвърди наличието на инфекция. Този анализ е необходим за пациента, тъй като около 25% от пациентите, които са били заразени с вируса на хепатит С, тази инфекция е елиминирана от тялото сама по себе си.

Всички показатели за вирусно натоварване се използват за прогнозиране и оценка на ефективността на лечението: преди, по време и след антивирусната терапия.

Преди лечение

Стойността на този показател помага да се предскаже ефективността на лечението. Колкото по-нисък е този параметър, толкова по-вероятно е благоприятно лечение, това може да означава, че човек може успешно да бъде лекуван с антивирусни лекарства.

По време на лечението

Намаляването на стойността на параметъра на този показател през периода на лечение ясно показва ефективността на предприетите мерки. Ако терапията води до неоткриваем индекс на това ниво, тогава в този случай се казва, че лечението дава на пациента пълен вирусологичен отговор.

В случаите, когато след 12 седмици антивирусна терапия при пациент, вирусният товар се понижава с 2 логаритмични единици (lu) или с параметри с неоткриваемо ниво, се смята, че това лекарство работи нормално. Ако след изтичането на 12-седмичния период на лечение индексът на натоварване не намалява с 2 л, е малко вероятно тази терапия да помогне на човек да се отърве от вируса.

Намаляване на параметъра на вирусното натоварване с 1 lu се означава чрез намаляване на броя с една нула. Например, спад от 1 000 000 IU на 1 л.у. ще бъде 100 000 МЕ и натоварването ще намалее от 1 000 000 IU на 2 lu ще бъде 10 000 IU.

Анализ на такъв индикатор по време на лечението на хепатит С може да се открие при пациенти в така наречения "вирусен пробив". Това показва, че този параметър се е увеличил в сравнение с предишни тестове, които показват норма като неопределена стойност.

След лечение

Веднага след края на терапията, измерването на вирусния товар при хора може да се използва за откриване на рецидиви. Увеличаването на този показател ще бъде доказателство за възобновяване на заболяването и за активиране на инфекцията в организма.

Възможни грешки

При анализиране на параметрите на натоварването на вирионите е необходимо да се помни възможността от грешки при провеждане на лабораторни тестове. Резултатите от теста могат да варират в широки граници в зависимост от метода на лечение или метода на съхранение на кръвни проби. Ненадеждни резултати могат да бъдат получени и при:

 • замърсяване на биоматериалните проби;
 • наличие в пробите на инхибитори (протеини или химични вещества), които засягат различни типове PCR компоненти;
 • наличието на хепаринови остатъци в кръвта.

Резултатите от анализите също могат да бъдат различни при извършване на изследванията в различни лаборатории. За правилно тълкуване на курса на лечение се препоръчва да се извършат тестове за определяне на параметрите на вирусното натоварване в същата лаборатория.

Дори ако съвременните техники не са показали признаци на HCV РНК и всички останали показатели са нормални, вирусът все още може да бъде в кръвта, но в много малки (неоткриваеми) количества.

Нисък вирусен товар при хепатит с

Вирусното натоварване или виремията - е количеството генетичен материал на патогена в биологичния материал на изследваното лице. В случая на вирусен хепатит С, генът на патогена е представен от РНК (рибонуклеинова киселина) на вируса и се търси във венозна кръв. Задаването на нивото на вирусното натоварване позволява такъв модерен лабораторен диагностичен диагностичен метод като PCR анализ (полимеразна верижна реакция). Виремията се определя от IU (международни единици) в 1 ml кръв или от броя копия на РНК в 1 ml кръв. Тези индикатори могат да се преобразуват един в друг: 1 IU приблизително съответства на 4 копия на РНК. Това е индикатор за броя на копията в 1 милилитър от кръвта на пациента, например, товар 4,6 * 10'5 IU означава 460,000 IU или 1,840 милиона копия на РНК в милилитър кръв.

Кога търсят вирусен антиген?

Вирусният антиген в кръвта на пациента се търси, когато се получи положителен резултат от теста за антитела срещу вируса на хепатит С по метода на ензимен имуноанализ (ELISA). Какво означава да се идентифицират антитела срещу хепатит С? Антитела (имуноглобулини) към вируса на хепатит С могат да бъдат в кръвта на човек, независимо дали той е имал заболяването преди или ако вече е заразен. Откриването на вирусен генетичен материал ни позволява да установим причината за наличието на антитела в човешката кръв.

Виремията засяга хода и агресивността на заболяването, както и допълнителна прогноза за здравето и живота на пациента. Неговите високи цифри показват висока активност вирус с висок риск от фиброза в черния дроб и по време на бременност - реална заплаха от вътрематочна фетална инфекция с хепатит С. Колкото по-високо ниво на виремия, толкова по-опасно заболяване, а по-лошо своята прогноза. Ниският вирусен товар и неговото намаляване по време на антивирусното лечение са добър прогностичен признак за пациента, високо ниво на виремия и липса на намаление в отговор на лечението - неблагоприятен сигнал. Нивото на виремия трябва да се следи редовно по време на лечението. Отговорът на вируса на хепатит С е показателен и определя продължителността на антивирусната терапия, която може да варира от 12 до 24 седмици.

Няколко лабораторни методи могат да се използват за установяване на РНК на патогена в кръвта и за определяне на нивото на вирусното натоварване: PCR (най-често срещаната), разклонена ДНК и ТМА.

PCR метод

PCR анализът може да открива вирусна РНК на хепатит С дори когато количеството му в кръвта на изследваното лице е минимално. Това е скъп тип изследване, тъй като изисква скъпи тест-диагностици. Същността на метода е, че чрез известно температурно въздействие върху тръба с биоматериал се постига множествено копиране на РНК. По този начин количеството на генетичния материал на вируса в пробата се увеличава изкуствено.

Към пробата, приготвена по този начин, се добавя оцветяващ ензим, който взаимодейства с РНК на патогена, ако има такъв в пробата. Плътността на оцветяването се определя чрез вирусното натоварване, сравнявайки получения цвят с цветовата скала.

За да се открие РНК на вируса, може да се извърши един от три вида PCR:

Качествена. Той дава отговор на въпроса дали в кръвта на субекта има вирус на хепатит С. Обикновено получавате отговора: "РНК не е открита". Този тест за откриване на антигена на агента е необходим за установяване на факта на инфекция с хепатит С.

Количествен. Използва се за контролиране на ефективността на антивирусното лечение.

Определянето на генотипа. Прилага се за изясняване на диагнозата - установяване на генотипа на патогена.

Количественият анализ на PCR показва нивото на виремия.

Чувствителността на този тест позволява откриването на антиген, когато съдържанието му в кръвта е от 50 IU / ml, а ултра тестът има чувствителност от 15 IU / ml. По време на курса на лечение с количествен ниво на виремия PCR е разположен няколко пъти, преди започване на лечението (първична скорост) след 2 седмици и ако е необходимо, след 4 седмици (в зависимост от продължителността на процеса и отговора на вирусологичен), и след шест месеца от началото на лечението. Установяването на вирусно натоварване след прекратяването му се счита за показателно, защото потвърждава или отказва възстановяването на пациента.

За разлика от качествения, количественият анализ на PCR може да има много варианти на отговора:

"РНК не е открита" - тази опция е възможна, когато в кръвта на пациента няма вирус;

"Под диапазона на измерване" - лабораторията може да даде такъв отговор, ако следите от патогена бяха открити чрез качествен PCR метод, а чувствителността на количествения метод не позволи да се определи нивото на виремия;

когато се открива вирусна РНК, лабораторията дава резултата в IU / ml или копия / ml.

Често цифровите резултати от количествения анализ на PCR се издават върху празна проба с таблица в първата колона, от която се посочва желаният генотип на патогена, а вторият - полученият резултат, а в третата - нормата. Съгласно нормата във всяка лаборатория се приемат диапазоните на показателите, установени от производителите на системи за изпитване за анализ.

Методът с разклонена ДНК (хибридизационен анализ)

Това е остарял метод, главното предимство на което е скоростта на извършване и възможността за едновременно изследване на няколко пациенти. Минималното количество РНК на вируса в кръвта с негова помощ не може да бъде открито, тъй като има ниска чувствителност - най-малко 500 IU / ml. Методът с разклонена ДНК се използва само за документиране наличието на агент в кръвта, когато този факт вече е установен.

Същността на метода е използването на две нуклеотидни сонди. Първият от тях е свързан с вирусната РНК в единия край, а другият е фиксиран чрез изкуствено създаден молекулярен усилвател. Тази молекула се нарича разклонена ДНК. След процеса на хибридизация с вирусната РНК се вкарва втора сонда в средата, която е структурно подходяща за молекулата на усилвателя. Той е маркиран със специален оцветител. По този начин сигналът, излъчван от нуклеотида на вируса, се амплифицира и улавя чрез химическа луминесценция.

Методът на транскрипционна амплификация (ТМА)

Това е най-чувствителният лабораторен метод за определяне и преброяване на броя на вирусния геном в кръвта. С помощта на този анализ може да се открие дори незначително количество патоген в кръвта - 5-10 IU / ml. Понастоящем методът не се използва широко в руските лаборатории.

Вирусно натоварване с хепатит С: декодиране

Дешифрирането на резултатите от количествените анализи на PCR се извършва от лекуващия лекар. В научната медицинска литература има интерпретация на анализа под формата на такава таблица:

Референтни показатели, IU / ml

Ниво на вирусното натоварване

Вирусът не се открива (липсва) или неговото количество е под прага на чувствителността на теста

до 400 хил. ниско натоварване

Средно натоварване от 400-800 хиляди души

Изисква назначаването на стандартен режим на лечение или продължаване на курса

над 800 хиляди високо натоварване

Много висока вероятност от усложнения на хепатита (фиброза, цироза)

В допълнение към незабавното установяване на нивото на виремия, че е много важно навреме, за да дешифрира анализа на динамиката на резултатите: ако по време на положителната динамика на вирусния товар, това означава, че има тенденция да намалява, то се приема като добър вирусологичен отговор на лечението; Например, ако BWO (бърз отговор не е получен в рамките на 2 седмици) след началото на приемане на лекарства и по откриване на вируса в кръвта по време на доставка PCR качествен анализ, но намаляване на вирусното натоварване 100 пъти или повече, след 1-2 седмици на лечение, може да се счита за полезни сигнал да се продължи лечението, ако терапията се извършва, не влияе върху нивата на виремия или по време на лечението е налице отрицателна динамика, т.е. количеството на патогена в кръвта се увеличава, струва си да мисли за устойчивост (стабилност) excitaton към използвания режим на лечение; ако нивото на вирусното натоварване рязко се повиши на фона на лечението, те говорят за "вирусен пробив". Този резултат от анализа е изключително неблагоприятен и показва значително влошаване на състоянието на пациента.

Ако при анализа на PCR се открие "вирусен пробив" или отрицателна динамика на виремия, лекарят трябва бързо да реши как да намали вирусния товар на пациента. В зависимост от генотипа на патогена, допълнителни лекарства ("Рибавирин", "Пегинтерферон") се добавят към стандартния режим на лечение без интерферон. Прегледи на хора за вирусното натоварване при хепатит С Голям брой пациенти с хроничен вирусен хепатит C знаят как да тълкуват числата, получени след PCR анализ. Има много онлайн общности и специализирани форуми, където пациентите обменят резултатите от тестовете, обратна връзка за ефективността на лечението. Въпреки това, всеки пациент с хепатит С трябва да помни, че няма идентични случаи и да използва обратната връзка на други пациенти като ръководство за действие. Резултатите от един тест за вирусното натоварване не са достатъчни, за да се оцени състоянието на пациента: тук е необходима пълна клинична картина, резултатите от други лабораторни и инструментални изследвания, данни за антивирусната терапия и др.


Статии Хепатит

Захранване

Хепатит В

Захранване

Хепатит C генотип 1