Диагностика на вируса на хепатит С

Share Tweet Pin it

Хепатит С вирус (HCV) е RNA-съдържащ вирус от семейство Flaviviridae. Тази инфекция е способна да се възпроизвежда в кръвните клетки (моноцити, неутрофили, В-лимфоцити и макрофаги), а също и да уврежда самите клетки на черния дроб - хепатоцити. Поради високата степен на мутация, този тип хепатит е в състояние да избегне въздействието на човешката имунна система.

Има 11 генотипа и маса от подвидове на такъв вирус, които се различават по степента на увреждане на черния дроб и оказват влияние върху времето на лечение на хепатит. Такова разнообразие от хепатит С изисква различни методи за антивирусно лечение. Например, хепатитът на 1-ви и 4-ти генотип трябва да бъде лекуван 48 седмици, а за курс на лечение срещу вируси от 2-рия и 3-тия вид може да отнеме само 24 седмици.

След като бърз тест за хепатит С даде положителен резултат, се извършва PCR анализ за идентифициране на РНК на вируса в кръвни проби.

PCR диагностика

Полимеразната верижна реакция (PCR) е експериментална техника за откриване на вируси. Такъв анализ за хепатит С позволява значително увеличаване на концентрацията на някои фрагменти от ДНК или РНК вирус в представените проби. Това позволява да ги разпознаете и дори да преброите номера.

Този тест за хепатит С се провежда съгласно следната процедура:

 1. Кръвна проба (генетичен материал), която може да съдържа желания хепатитен ген, се въвежда в епруветка. На нея място специални вещества - праймери, те са сегменти от къса дължина от желания ген, които се синтезират химически. В този съд се добавя и ДНК или РНК полимераза, която е способна да изгради вериги на нуклеинова киселина, напълно идентични с оригиналната. Към получения състав се добавя селекция от свободни нуклеотиди, които са специален строителен материал за ДНК и РНК, единият от които съдържа малки частици радиоактивен фосфор.
 2. Получената смес първо се нагрява до 95 градуса, поради което се преплита в нормално състояние, и двете ДНК спирали са отслабени поради този ефект.
 3. За да продължи анализа, лекарството се охлажда, в този момент праймерите са прикрепени към желаната област на генома на хепатитния вирус, като не позволяват ДНК да се образува в двойна спирала. Когато сместа се охлади, полимеразата търси единични нишки на нуклеотиди. По време на свързването на този ензим, той се плъзга по дължината на ДНК веригата (като блок от въже) и на двойна спирала не е в състояние да "работи", за тази цел сместа се нагрява.
 4. За удължаване на анализа се извършва повторно нагряване, което отново води до отделяне на нуклеотидните вериги. При извършването на такива PCR цикли в пробата броят на търсените гена на хепатита нараства в геометрична пропорция, а останалите генетични материали се продуцират (формират) само в линейна регулярност.
 5. За да завърши изследването, разтворът се пречиства от остатъчните нуклеотидни частици. Те се разделят чрез електрофореза, като се отделят молекулните ДНК вериги чрез параметрите на молекулното тегло. Такива тестове за хепатит с помощта на PCR позволяват да се определи дали желаните гени на вируса присъстват в тестовата проба или не.

Предимството на този тест е много високият праг на чувствителност на PCR реакцията. Такава техника за провеждане на диагностика, в идеалния случай изисква само един геном на вируса за цялата проба.

В допълнение, такава PCR е напълно специфична. Във всеки от гените има уникална последователност от нуклеотиди, които като пръстов отпечатък не могат да се повтарят никъде. За този анализ на хепатит С, праймерите се синтезират по такъв начин, че да съответстват абсолютно на уникалните части на желаните гени, които няма друга последователност.

Тази техника също така дава възможност да се анализира и определи хепатит в в, като по този начин се подпомогне създаването на окончателна диагноза.

Такъв лабораторен анализ позволява получаването на информация повече от присъствието или отсъствието на HCV РНК или друг тип в кръвни проби. Определяйки параметъра на радиоактивното излъчване, има също така възможност да се разбере колко е намерен желаният генетичен материал в изследваната проба. Това ни позволява да определим параметъра на така нареченото вирусно натоварване - концентрацията на хепатитни РНК частици в определен обем.

Качествен PCR анализ

Този анализ позволява да се определи наличието на вируса на хепатита в кръвните проби. Трябва да се направи за всички хора, за които е установено, че имат антитела срещу хепатит.

В резултат на такова проучване може да има само две стойности:

 • "Установена". Подобен положителен резултат от теста се интерпретира както следва: в анализираната проба от биологичен материал се откриват фрагменти от РНК на хепатитния вирус. От това следва, че е имало факт на инфекция на пациента с този вирус. Това може да означава, че причинителят на хепатита се умножава в тялото и заразява нови клетки, унищожавайки черния дроб.
 • "Не е открит". Този резултат показва, че в пробата, която се анализира в лабораторията, бяха намерени фрагменти от РНК, което е специфично за вируса на хепатит С Има също възможност, че концентрацията на RNA вирус патоген в пробата е толкова малка, че тестът не е в състояние да идентифицира, В такива случаи се казва, че нивото на концентрация е под прага на чувствителност на анализа.

Такъв тест може също да бъде фалшиви положителен или отрицателен поради замърсяване на биологичния материал или наличието на специфични вещества в проби, взаимодействие с химически компоненти, необходими за анализа.

Трябва да се подчертае, че при острите фази на хепатит С, качествено изследване, използващо PCR метода, може да открие неговата РНК само след 1-2 седмици от момента на инфектиране на тялото. Това означава, че заболяването може да бъде идентифицирано дълго преди появата на външните му симптоми или появата на антитела срещу хепатита в организма.

Вземането на кръв (от вената) за предпочитане се извършва на празен стомах.

Количествен анализ на PCR

С помощта на този анализ определете нивото на концентрация на вируса на хепатита при пациента (вирусен товар). Такъв тест трябва да бъде представен, за да се оцени количеството на РНК на вируса в единица с определен обем.

Анализът на тестовете за хепатит с, проведени с тази техника, може да доведе до следните резултати:

 • Количествен показател (в цифри)

Концентрацията на вируса (число) се дава в цифров вид. За тази цел се използват различни единици: или ME / ml (международна единица на милилитър) или копия / ml (броя копия на вирусната РНК в милилитри). Средно 1 IU / mL съответства на 4 копия / ml, тъй като различните системи за тестване имат различни коефициенти на преобразуване за такива единици.

Ниското вирусно натоварване се счита за по-малко от 400 000 IU / ml за този анализ, а високата е 8000000 IU / ml.

Тази количествена оценка позволява да се определи степента на инфекциозност на заболяването ("инфекциозност") на пациента. Колкото повече този показател за анализ, толкова по-голям е рискът от предаване на патогена на други хора (при сексуален контакт или вертикален път).

Тази присъда означава, че количественият метод не може да открие хепатитна РНК, но самият вирус присъства в организма само в много ниска концентрация. Това се потвърждава чрез провеждане на допълнителен качествен анализ на PCR, а неговият положителен резултат показва наличието на хепатит.

 • Резултатът "Не е открит"

  Това положително тълкуване на анализа предполага, че самият количествен тест в кръвната проба не може да открие специфични РНК частици на вируса на хепатит С.

 • Количествен PCR анализ се провежда при различни етапи на антивирусна терапия (1, 4, 12 и 24 седмици) дава индикация за ефективността на лечението и да направи необходимите корекции.

  Специфичност на анализа

  Този тест трябва да бъде представен за определяне на различните генотипове на хепатит С. В момента са известни 11 генотипа на този патоген и много подвидове. Генотипите на хепатит С от 1-ви, 2-и и 3-рия вид са често срещани в нашата страна. В лаборатории може да открие различни подвидове на тези видове: 1а, 1Ь, 2а, 2Ь, или 3, 4, 5, 6 генотипове с различни модификации подтипове. За всички тези хепатити, специфичността на откриването е 100%.

  Изясняването на модификацията на генотипа дава възможност за избор на подходящо лечение. Наличие на пациента на определени видове генотип не е знак за това, че заболяването е по-лесно или по-трудно, те са само разновидности на вируса на хепатит В, а не повече.

  В случаите, когато лабораторията не може да изолира генотипа на вируса, може да бъде получен резултат: "Не е въведен текст. Изследвани са генотипове: такива и такива (например, 1а, 2b, 3av). Този транскрипт показва, че в тази лаборатория няма съответни реагенти, които да определят генотипа на вируса на хепатита. В проучването е направена проверка за вирусите, дадени в списъка, но не е открита съответствието им с РНК проби.

  За да се направи окончателна диагноза, един вид анализ е недостатъчен. Всеки от тестовете може да даде фалшив положителен резултат. Извършено е сложно изследване за определяне на точния тип хепатит и степента на инфекция с тази инфекция на тялото. Когато това се прави биопсия на черния дроб и тестването на неговите ензими: ALT, AST и ALP и LDH. Могат също да се извършат билирубинов тест и анализ на протромбиновия индекс.

  Само комплекс от такива тестове и лабораторни тестове, с общ анализ на състоянието на пациента, ще помогне да се определи наличието на хепатит в тялото, неговата форма, както и степента на тежест. Въз основа на тях лекарят може да определи по-нататъшното лечение и да направи възможна прогноза за пациента.

  Качествен анализ на хепатит С

  Оставете отговор

  Качествен анализ на полимеразната верижна реакция - PCR за хепатит С определя наличието или отсъствието на HCV в организма. В лабораторията се изследва структурата на РНК, в която се намира вирусът. Ако се открие вирус С, е необходимо да се премине курс на лечение, тъй като пренебрегването на чернодробно заболяване води до сериозни последствия. Качествена PCR се извършва след възстановяване, за да се потвърди липсата на антитела. Назначен и за превантивен преглед. При ниска концентрация на патогена в кръвта, PCR (качествената) не може да открие нищо, тъй като диагностичната система има своите прагове на чувствителност. В случай на начален стадий на заболяването или лека форма, в крайна сметка PCR се диагностицира с ултразвуково оборудване.

  Какво представлява вирусът на РНК?

  Терминът РНК на вируса на хепатит С (или РНК на вируса на хепатит С) се нарича самата чернодробно заболяване. Вирус С се свързва със здрава клетка на тялото, проникваща вътре. С течение на времето, разпространение в тялото, то е само да влезе в кръвта. В резултат на това патогенът прониква в черния дроб, предпазва от клетките си и работи усилено. Чернодробните клетки (хепатоцитите) работят под неговото влияние, подлежат на промени и от това загиват. Колкото по-дълго вирусът С е в черния дроб, толкова повече клетки умират. С течение на времето се развиват опасни болести, водещи до злокачествена дегенерация и смърт.

  Инфекцията на черния дроб с този тип вирус не може да се прояви по никакъв начин външно. В продължение на много години или десетки години инфектираният човек се чувства напълно здрав и само случайно изследване най-често разкрива патология. Когато се дарява кръв за хепатит, се изследва част от веригата на РНК (рибонуклеинова киселина), която е част от човешкия ген (ДНК). Резултатите от лабораторните изследвания не трябва да се използват за самолечение, защото това е само индикатор. Лекарят ще определи точната картина и по-нататъшната диагноза.

  Когато бъде направено: свидетелство за изследването

  За потвърждаване на HCV се определя PCR анализ (полимеразна верижна реакция). PCR проучванията помагат да се намери патогенният материал в структурата на РНК и да се предпише ефективна терапия. Назначен в следните случаи:

  • идентифициране на признаци на възпаление на черния дроб;
  • скринингови проучвания за превенция;
  • преглед на хората в контакт;
  • диагностика на хепатит със смесен произход (дефиниция на основния патоген);
  • Определяне нивото на активност на репродукцията на вируса в хронична форма;
  • цироза на черния дроб;
  • за да се определи ефективността на предписаното лечение.
  PCR проучванията се определят от лекар, за да се определи ефективността на курса на лечение на хепатит.

  Има качествен и количествен анализ на PCR. Количественото PCR показва процента на РНК с носителите на вируса в кръвта и качественият PCR показва вирусно присъствие или отсъствие. Положителният показател за качеството (наличието на РНК срещу хепатит С) също изисква количествено проучване. Високото ниво на концентрация на патогена на хепатит С е свързано с риска от предаване, т.е. замърсяване с други хора. Ниските количества се третират по-добре. Количеството РНК вируси в кръвта не е свързано с интензивността на заболяването. PCR анализът се прави и в случаите на терапия с интерферон, за да се предпише продължителността и сложността на курса на лечение.

  Характеристики на качествен PCR анализ за хепатит С

  Качествен анализ с индекса на полимеразна верижна реакция се дава на всички пациенти, които имат антитела срещу хепатит С в кръвта. Кой е възстанал и възстановен, трябва да бъде повторно тестван. Препоръчва се да се направи анализ на хепатит В, след това при положителен извод и на хепатит D. Трябва да се направи и качествено анализирана реакция във връзка с други кръвни изследвания. Анализите ще покажат пълна картина на разпространението на вируса.

  От резултатите от теста ще се види само положителен тест за хепатит С или отрицателен, т.е. наличието или отсъствието на вируса. Ако заключението е "открито", тогава вирусът е и продължава да действа активно. Обозначението "не е намерено" показва липсата на вируса или неговата малка сума. С този индикатор трябва да се вземе предвид факта, че аналитичната чувствителност на диагностичните системи е различна, а РНК хепатит С може все още да е в кръвта, но не се проявява в анализа.

  Особено чувствителен метод за PCR ултра-хепатит С се разкрива дори в незначителни количества. Използва се хибридизиращо флуоресцентно изследване, което е многократно по-високо от стандартните PCR системи. Методът се използва в няколко случая:

  • предполагаеми скрити форми на хепатит С;
  • Диагнозата на PCR не е потвърдена от патогена, но има антитела;
  • в случай на възстановяване;
  • за идентифициране на ранен стадий на инфекция.
  Връщане към съдържанието

  Обяснение на анализа

  Окончателното решение при диагностицирането е повлияно от PCR декодирането на HCV, по-специално с ултразвук. Основният недостатък на това изследване е стриктното спазване на стерилните условия за пробата и материалите. Малко отклонение понякога показва неточни заключения на анализатора, усложнява диагнозата и последващото лечение. Анализът на PCR за определяне на РНК на вируса на хепатита не винаги показва картината на заболяването с увереност, понякога се приемат неточности, и в двата случая.

  При диагностицирането на вируса на хепатита се препоръчва да се приложи цялостен преглед.

  Стандарт на индикаторите

  Липсата на JgM антитела срещу РНК при вирусен хепатит С се счита за норма в анализа на полимеразната верижна реакция. Същевременно резултатите от серологичния анализ показват наличието на антитела срещу вируса С и това също е в границите на нормата. Качествената дефиниция не показва интензивността на заболяването, а само разкрива причинителя на хепатит С в РНК. Такъв анализ се повтаря след лечение, за да се потвърди действителното възстановяване.

  отклонения

  Ако са налице JgM антитела срещу HCV РНК, това показва развиваща се инфекция. Болестта е остра или хронична, проявява се на различни етапи. Ако се регистрира намаляване на броя на антителата, анализът ще покаже постигането на резултатите от лечението по време на възстановяване. Има изключително редки случаи на фалшиви положителни резултати при диагностицирането. Те се срещат при жени по време на бременност и при хора с други инфекциозни заболявания.

  РНК на вируса на хепатита с качествени изследвания

  Всеки може да се зарази с хепатит С. Много хора живеят с това заболяване в продължение на много години и дори не осъзнават, че имат вътрешен механизъм, който рано или късно ще доведе до тъжни последици. Такива лица активно инфектират другите и честотата на заболеваемостта непрекъснато се увеличава. За да се намалят тези показатели, всеки трябва да вземе правилото за периодично да прави анализ на хепатит С, особено ако е изложен на риск.

  Хепатит С вирус (HCV) съдържа молекула РНК, носеща генетична информация и специални протеини, взаимодействащи с човешкото тяло. Предава се главно чрез сексуалния начин и чрез кръвта. В някои случаи е възможна вертикална пътека на предаване (т.е. от майка на дете).

  Прониквайки в тялото, тя се установява в различни кръвни клетки (неутрофили, моноцити, лимфоцити) и черен дроб (хепатоцити).

  Коварността на инфекцията е в отсъствието на симптоми на острата фаза. Той незабавно преминава в хроничен асимптоматичен и бавно осъзнава своя разрушителен ефект.

  От началото на проникването в тялото на РНК на вируса на хепатит С преди появата на първите симптоми да продължи много години, понякога 15-20 години или повече. Появата на оплаквания е характерна за напредналата форма на хепатит С, когато черният дроб вече е засегнат значително. Повечето от тези пациенти са диагностицирани със следните чернодробни патологии:

  • цироза;
  • некроза;
  • доброкачествени кисти;
  • онкология.

  Преди развитието на усложненията пациентът може да забележи леко неразположение, което обикновено не се оценява.

  Анализ на вируса на хепатит С вирусната РНК се показва на хора, които са по-податливи на инфекция. Тази група включва:

  • наркомани;
  • хора, които имат несериозен сексуален живот;
  • всички, които практикуват незащитен сексуален контакт, особено с нов партньор;
  • фенове на татуировки, пиърсинг, козметични салони (фризьорски салони);
  • лица, които са претърпели хирургични интервенции (включително раждане, патология на зъбите);
  • майките на деца, родени преди 1990 г. (факт е, че по това време заболяването все още не е открито, така че при трансфузия тези жени са заразени с инфекцията);
  • деца на болни майки;
  • роднини и сексуални партньори на заразените;
  • пациенти с хронични чернодробни заболявания от неизвестен характер.

  Списъкът е доста голям, така че малко хора могат да кажат с увереност, че рискът от инфекция е нулев.

  Много хора биха искали да преминат анализ за определяне на RNA на вируса на хепатит С, но не се консултирайте с лекар поради смущение, липса на време, неприязън към болниците и т.н.

  Решаването на проблема ще помогне за проста диагностика, като се използва специален бърз тест (ELISA). В този случай се използва качествен метод, който определя само факта на наличие на антитела срещу вируса.

  Действа на принципа на теста за определяне на бременността, но тъй като тестовият материал ще изисква кръв:

  1. В комплект с пластмасова лента (монитор за оценка на резултата) има специален ланцет, пробиващ пръст с едно натискане на бутона.
  2. С помощта на пипетата, кръвта се поставя в специално отделение и след 10-15 минути реакцията може да бъде оценена.
  3. Две бара показват положителни резултати, една - отрицателна. Появата на второ бледо петно ​​в зоната за тестване показва наличието на заболяването, но концентрацията на антитела в кръвта е твърде малка.

  Ако болестта е била идентифицирана, трябва да отидете до лекар за по-нататъшно изследване.

  С такива резултати е необходимо да се консултирате със специалист по инфекциозни заболявания и с хепатолог, който ще предпише допълнителни проучвания.

  Основното в извършването на следващите анализи е да се разкрие кой генотип е свързан с открития хепатит и да се определи количеството му в кръвта. От получените данни ще зависи допълнително лечение, тъй като всички сортове се различават един от друг и могат да реагират различно на лекарствата. Освен това, микроорганизмите могат умело да се прикриват.

  При диагностициране на HCV се използва един от следните методи:

  1. PCR. В този случай става дума за генетичния материал на патогена.
  2. Количествен анализ за RNA на вируса на хепатит С (r-DNK, TMA). Такъв анализ се извършва след потвърждаване наличието на агент в тялото. Той се нарича вирусен товар. Тя ви позволява да идентифицирате броя на патогените в 1 ml кръв. От тези показатели зависи продължителността на лечението и степента на инфекциозност на пациента. R-DNK извършва тестове в диапазона над 500 ME и TMA при 5-10 ME. И двата метода се считат за прости и евтини.
  3. Определянето на генотипа. Тя се извършва на последния завой и ви позволява да определите кои видове принадлежат.

  Ако анализът на РНК на вируса на хепатит С даде положителен резултат чрез PCR и ELISA, диагнозата се потвърждава. Отрицателният резултат обаче все още не гарантира липса на инфекция. За съжаление, това се случва често, тъй като в процеса могат да се използват реагенти с различна чувствителност.

  Много от тях се интересуват от това какво означава "не е открита РНК на вируса на хепатит С". Такъв индикатор наистина може да показва липсата на болестта или нейната малка концентрация. Например PCR 200 ME / ML ще даде фалшив резултат, ако пациентът има малък брой вирусни копия. Това може да се случи при скорошна инфекция или по време на лечението.

  Често пациентът няма нужда да притежава такава информация, тъй като тези аспекти трябва да бъдат взети предвид от лекуващия лекар.

  Откриването на РНК на вируса на хепатит С в количествено изследване с 400 000 IU и повече казва, че вирусът присъства не само в кръвта, но също така активно се размножава, докато заразява други. Ако индикаторът е близо до 800 000, това показва остра фаза и активно увреждане на чернодробните клетки.

  Въпреки че мненията на експертите се различават тук. Някои от тях твърдят, че няма връзка с прогресията на заболяването и броя копия на вируса.

  Такива пациенти трябва да бъдат особено предпазливи при общуването със своите близки.

  След като се определи РНК на вируса на хепатит С, пациентът може да получи други изследвания, включително:

  • откриване на хепатит В;
  • общ анализ на кръвта и урината;
  • биохимия;
  • Ултразвук на коремната кухина;
  • ЯМР или CT на черния дроб (според указанията).

  След като получи цялата необходима информация, лекарят внимателно разглежда резултатите, здравословното състояние на пациента и след това избира за него индивидуален режим на лечение.

  С навременното откриване увреждането на черния дроб по правило отсъства.

  Продължителността на лечението зависи от генотипа. Към днешна дата са известни 11 вида, от които 6 са най-често срещани. В Русия най-често срещаните са 1, 2, 3-ти тип.

  Преди няколко години хепатит С беше част от група нелечими заболявания. Терапията, провеждана основно от интерферони, може значително да подобри състоянието на пациента, но да не го излекува напълно.

  Пробивът при лечението на болестта е бил наркотикът "Sofosbuvir", който се появява в аптеките под различно търговско наименование "Sowaldi". Към днешна дата има няколко аналога на ефективен инструмент:

  Често те се понасят добре от болните, но в редица случаи има:

  • главоболие;
  • гадене;
  • безсъние;
  • влошаване на апетита;
  • конвулсии;
  • мигрена;
  • депресия;
  • усещане за сухота в устата;
  • болка в гърдите;
  • загуба на коса.

  Единственият недостатък на такова лечение е изключително високата цена (средно 10 000-12000 рубли на опаковка), които в зависимост от избрания медикамент могат да варират повече или по-малко.

  След края на лечението, продължаващ от 12 до 24 седмици, на пациента ще бъде възложен повторен анализ за наличието на вирусна РНК в кръвта.

  В този случай е необходимо да се приложи методът с минимален праг на чувствителност, тъй като след излагане на лекарства концентрацията на HCV може да бъде незначителна. В този случай, лечението трябва да продължи.

  Отрицателен резултат е липсата на вируса на хепатит С, когато не е открита РНК на патогена. Такова проучване ще трябва да се проведе още няколко пъти (на кратки интервали), за да се увери, че лечението е успешно.

  На всички, които са преминали дълго и скъпо лечение на хепатит С, трябва да се помни, че за него тялото не развива имунитет, така че е възможно повтаряща се инфекция.

  Това заболяване е по-лесно предотвратено от лечението. Напълно се предпазите от възможна опасност няма да работи, но за да не питате какво означава "РНК на вируса на хепатит С се открива", трябва да се спазват следните предпазни мерки:

  • Не използвайте продукти за лична хигиена на други хора (бръсначи, ножици, зъбни конци);
  • избягвайте незащитен секс;
  • Да посещават зъболекар, салони (красота, татуировка и т.н.) само с добра репутация;
  • покрийте всички увреждания на кожата с лента или превръзка;
  • ако е възможно, избягвайте контакта с заразен човек.

  Качествен и количествен анализ на PCR за хепатит С: отрицателно, положително, декодиране

  Хепатит С - вирусно заболяване на черния дроб, причинени от HCV Flavivirus, в която структурата съдържа молекула на рибонуклеинова киселина (РНК) (от вируса на хепатит С английски.). РНК носи генетичния код на вируса. Неговото присъствие позволява анализ на PCR за хепатит С.

  HCV опасност за хората и че така наречената серологично прозореца (от време между инфекцията и появата на реакцията на имунната система) може да бъде достатъчно дълъг - от няколко седмици до шест месеца.

  Това не разкрива инфекцията и не започва лечение навреме.

  В зависимост от индивидуалните характеристики на тялото на гостоприемника, HCV може да се прояви в остра форма и може също да се развие като хронично заболяване, което ще изисква дългосрочно и скъпо лечение. При откриването на антитела срещу HCV се извършват редица лабораторни изследвания, включващи PCR за хепатит С. Този тест се прави за всички хора, в чиято кръв са открити антителата срещу HCV.

  Какво представлява PCR анализът?

  Лабораторен анализ на PCR за хепатит С - изследване на биологичен материал за идентифициране на наличието на флававирус.

  Полимеразната верижна реакция (като съкращението се дешифрира) показва количествената стойност на вирусното увреждане на организма, неговите качествени характеристики, както и генотипа на вирус съдържащ РНК.

  Въз основа на тях, както и на базата на допълнителни анализи, се определя методът и продължителността на терапията, както и епидемиологичният фактор (рискът от предаване към друг носител).

  Какво представлява РНК анализът за хепатит С?

  Хепатит С PCR също се нарича РНК анализ (HCV РНК), тъй като не е известна. Flavavirus съдържа РНК частици с размер на вирион от 30-60 nm. Една от характеристиките на този микроорганизъм е високата склонност към мутации.

  Всеки от подвидовете (генотипове) на вируса има различна устойчивост, което причинява различни методи на лечение и естеството на по-нататъшната прогноза за пациента.

  Биологичен материал (венозна кръв) се третира на гладно и обикновено изпитва чрез PCR в реално време (силно чувствителни диагностика в реално време, за да се определи най-ниската граница на 15 IU / мл при използване на автоматизиран режим затворена система).

  Има и други тестове, например COBAS AMPLICOR с чувствителност 50-100 IU / ml. За всяко лабораторно проучване прагът на чувствителност е важен, т.е. способността на реагента да открива минималната концентрация на вируса в биологичния материал.

  Видове анализи за хепатит С, използващи PCR метода

  PCR за хепатит С включва три важни компонента:

  • качествен анализ;
  • количествен анализ;
  • определяне на генотипа.

  Тези тестове могат да определят естеството на виремия, както и генетичните признаци на патогена. В зависимост от чувствителността на диагностичната система, тестът се извършва веднъж и понякога се прави второ изпитване с по-чувствителен реагент за потвърждаване или прецизиране на резултатите.

  Висококачествен хепатит С PCR

  PCR анализът за качеството на хепатит С е друго общоприето наименование за анализа на полимеразна верижна реакция. Стандартната чувствителност на теста, която позволява да се открие наличието на вирусна лезия, е в диапазона от 10-500 IU / ml.

  Негативният анализ на PCR за хепатит С показва, че концентрацията на вируса в кръвта на пациента е под прага на чувствителността на диагностичната система.

  Ако качественият PCR даде "неоткрит" отговор, тогава за последващото лечение е важно да се знае прага на чувствителност на реагента.

  Протеиновите фракции към флававирус се появяват много по-късно.

  Количествен PCR на хепатит С

  Количественият PCR хепатит С е индикатор за вирусно натоварване, което отразява нивото на концентрация на флававирусна РНК в организма. Това е индикатор, който показва колко фрагменти от вирусна РНК се съдържат на един кубичен сантиметър кръв. PCR на хепатит С РНК резултати количествен тест в конвенционалната система са посочени в международни единици на милилитър (IU / мл) и може да бъде записана по различни начини, например - 1,7 ррт или 1,700,000 IU / мл.

  Количествената PCR диагностика на хепатит С се дава на пациентите преди началото на антивирусната терапия и на 12-та седмица от лечението, за да се оценят резултатите от избрания метод за борба с HCV. Вирусното натоварване ви позволява да идентифицирате три важни показателя за заболяването:

  • инфекциозност, т.е. степента на риск от предаване на вируса от един носител на друг (колкото по-висока е концентрацията на флававирусна РНК, толкова по-голяма е вероятността за заразяване с друг човек, например по време на сексуален контакт);
  • метод и ефективност на лечението;
  • продължителността и прогнозата на антивирусната терапия (колкото по-високо е вирусното натоварване, толкова по-дълго трае лечението).

  Количествената PCR диагноза на хепатит С зависи от вида на лабораторния тест и прага на чувствителността му. Долната граница на нормата обикновено се счита за до 600 000 IU / ml, средната стойност е в диапазона от 600 000-700 000 IU / ml. Резултатите от 800 000 IU / mL и повече се считат за високи нива на RNA-съдържащ вирус.

  определяне на генотипа

  Благодарение на високото мутация HCV активност в природата, в които изследването е важно да се определи какво е вид генотип в кръвта на пациента. Общо 11 генотипа на вируса на хепатит С са записани на планетата, които включват много подвидове. На територията на Руската федерация са обичайни 1,2 и 3.

  PCR РНК на хепатит С заедно с генотипирането е много важен компонент на анализа, защото позволява на лекаря да определи съпротивлението (устойчивостта) на вируса, да избере подходящите лекарства и да предпише курс на лечение.

  Генотипирането също ви позволява индиректно да определите състоянието на черния дроб. Например, 3 генотип на HCV често се придружава от стеатоза, в която се натрупват мазнини в клетките на тялото.

  Кръвният тест за PCR при хепатит С трябва да даде цифра, която определя генотипа. В лабораторните отговори може да се напише "не е въведен" - и това означава, че в човешката кръв има вирус, който не се определя от системата за тестване. Това може да означава, че генотипът е нетипичен за дадена географска област. В този случай е необходимо отново да преминем анализа с по-висока чувствителност на диагностичната система.

  Декодиране на PCR анализа за хепатит С

  Тестът за хепатит С PCR може да се определи количествено въз основа на горните данни. При получаване на резултатите от лабораторните тестове обикновено се записват следните данни:

  • "Намерен" / "не е намерен" (висококачествена PCR за хепатит С);
  • количеството фрактури, съдържащи РНК, например 831.680 IU / ml (количествен PCR анализ);
  • цифрата, която определя HCV генотипа, например - 1, 2, 3, 4;
  • името на теста е най-често в реално време.

  Най-важното в дешифрирането на PCR анализа за хепатит С е втората, която показва вирусното натоварване, определящо прогнозата, метода и продължителността на лечението.

  Ако PCR анализът за хепатит С е отрицателен и ELISA положителен - какво означава това?

  За дешифриране на лабораторните тестове е важно да се свържете с специалист по хепатология или инфекциозна болест, който ще обясни получената информация в съответствие с вида на диагностичната система и прага на чувствителността й. В медицинската практика има много данни за кръвни тестове, които могат да доведат до объркване човек без медицинско образование.

  Например, ако тестът за HCV PCR отрицателни и положителни ELISA, може да се посочи, че по това време в кръвта на пациента не е HCV, но преди да е претърпял остра форма на хепатит С. Счита се, че положителна-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) показва, че в кръвта има антитела, произведени след нахлуването на вируса в миналото. Но в съвременната медицинска практика анализът на ELISA не се счита за достатъчно надежден и често дава нетипични резултати, така че лекарите го използват като първичен скрининг. При диагностициране на болестта специалистите се ръководят точно чрез PCR тестове.

  Полезно видео

  В следващия видеоклип е много подробно и интересно да се каже коя е същността на PCR метода, как се прави анализът:

  заключение

  Венозна кръв обикновено се взема за анализ на хепатит С PCR. Най-често има двойно вземане на проби от биологичен материал - за ELISA и директно за PCR тест. За правилни резултати от изпитването се изисква спазване на основните правила за лабораторно вземане на проби от биологичен материал:

  • кръвта за анализ се дава сутрин на празен стомах;
  • между храненето и вземането на кръв трябва да отнеме поне 8 часа;
  • Преди да вземете теста, трябва също така да изключите алкохола и пържените храни;
  • През деня, преди да дадете кръв, трябва да избягвате голямо физическо натоварване.

  Резултатите от кръвните изследвания обикновено са готови на следващия ден.

  Какво представлява РНК на вируса на хепатит С?

  Изследването на РНК на вируса на хепатит С е най-важната процедура, която позволява определянето на продължителността и методите за лечение на пациенти с голяма точност. Диагнозата на заболяването се състои от няколко различни кръвни теста, като:

  • маркери на хепатит С (анти-HCV);
  • откриване на РНК на вируса на хепатит С (HCV РНК).

  Първото проучване се прави с първото подозрение за хепатит. Вторият вариант е най-значим при лечението на HCV РНК, затова го разгледайте по-подробно.

  Какво представлява вирусният хепатит C?

  Вирусният хепатит С или HCV е инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб. Заразяването с вируса се осъществява чрез кръвта. Може да се заразите с кръвопреливане, когато правилата за стерилизация на медицински инструменти не се спазват. Има по-малко случаи, когато заболяването се получава по полов път или от бременна майка до плод. Хепатит С е от 2 вида.

  Хроничният хепатит С е най-опасен. Това е форма на болест, която може да продължи цял живот. Това води до сериозни проблеми във функционирането на черния дроб, като цироза или рак. При 70-90% от заразените хора болестта преминава в хроничен стадий.

  Най-важната опасност от хепатит C е, че той преминава тайно, без иктерични признаци. В този случай, често се оплакват от вдигането на температура, гадене и повръщане, физическа слабост, умора, загуба на апетит и тегло. По този начин срещу малък уплътнение чернодробна тъкан се среща достатъчно често злокачествена трансформация. По тази причина вирусният хепатит С често се нарича "бомба със закъснител" или "любящ убиец".

  Друга особеност на болестта е нейното много бавно развитие, което се оценява на десетки години.

  По правило заразените не чувстват никакви симптоми и не подозират истинското си състояние. Често заболяването може да бъде идентифицирано само когато се отнася до лекар по друг въпрос.

  Рисковата група включва:

  • деца, които са получили вирус на хепатит С от майки;
  • наркомани;
  • хора, които са пробили части от тялото или са правили татуировки нестерилни инструменти;
  • получава донорска кръв или органи (до 1992 г., когато не е извършена хемодиализа);
  • хора, заразени с ХИВ;
  • Медицински работници в контакт с заразени пациенти.

  Определяне на РНК на хепатит С

  Определяне на хепатит С вирус РНК, също наречен хепатит С PCR, това проучване на биологичния материал (кръв), с която може да се идентифицира в тялото на първичната наличието на вируса genomateriala хепатит В (даден вирус е единична частица от РНК).

  Основният метод за изпитване е PCR или метод на полимеразна верижна реакция.

  Има два вида кръвни тестове за определяне на HCV РНК:

  Тест за качество

  Провеждането на качествен анализ дава възможност да се определи дали вирусът е в кръвта. Всички пациенти, които имат С-хепатитни антитела, трябва да преминат този тест. Със своите резултати можете да получите 2 отговора: "налице" или "липсва" вируса. При положителния резултат от теста (намерен) е възможно да се прецени активното умножение на вирус, който заразява здравите клетки в черния дроб.

  Изпитването, извършено за висококачествена PCR, е настроено на специфична чувствителност от 10 до 500 IU / ml. Ако в кръвта на вируса на хепатит В в специфичното съдържание на по-малко от 10 IU / мл, откриване на вируса може да бъде невъзможно. Много ниска стойност на специфичното съдържание на вируса се наблюдава при пациенти, за които е предписана антивирусна терапия. Ето защо е важно чувствителността на медицинската система да е висока за диагностициране и определяне на качествен резултат в полимеразна верижна реакция.

  Често полимеразната верижна реакция на С-хепатита се извършва веднага след намирането на съответните антитела. Следващите тестове, когато преминава антивирусната терапия, се провеждат на 4-та, 12-та и 24-та седмица. Друг анализ след прекратяването на PVT се извършва след 24 седмици. След това - веднъж годишно.

  Количествено изпитване

  Количественият анализ на PCR РНК, понякога наричан вирусен товар, определя концентрацията (специфичното съдържание) на вируса в кръвта. С други думи, вирусният товар се дефинира като определено количество вирусна РНК, която може да бъде в определено количество кръв (обичайно е да се използва 1 ml, равен на 1 cm в куб). Единиците за резултатите от теста са международни (стандартни) единици, разделени на един милилитър (IU / mL). Съдържанието на вируса понякога изглежда различно, зависи от лабораториите, където се провежда изследването. За хепатит С, количественото определяне понякога използва стойности като копия / ml.

  Трябва да се разбере, че няма специфична зависимост от тежестта на С-хепатита върху концентрацията на този щам в кръвта.

  Проверката на "вирусния товар" ви позволява да определите степента на инфекциозност на заболяването. Така че рискът от заразяване с вируса на друг човек се увеличава с увеличаване на концентрацията на хепатит в кръвта. В допълнение, високото съдържание на вируса намалява ефекта от лечението. Следователно, малък вирусен товар е много благоприятен фактор за успешно лечение.

  Освен това тестът за хепатит С и неговото определяне чрез PCR играят голяма роля при прилагането на терапия срещу болестта и определяне на успеха на лечението. Въз основа на резултатите от теста се планира рехабилитационния курс. Например, при твърде бавно намаляване на специфичната концентрация на вируса на хепатит, антивирусната терапия се удължава и обратно.

  В съвременната медицина се смята, че товарът е повече от 800000 ME / ml е висок. Натоварването е повече от 10000000 ME / ml, което се счита за критично. Но експертите от различни страни и до днес не са имали същото мнение относно границите на вирусния товар.

  Честота на количественото изпитване

  Като цяло количественият анализ за хепатит се извършва преди антивирусната терапия и 3 месеца след края на лечебните процедури, за да се определи качеството на терапията.

  В резултат на количественото изпитване се счита количествена оценка на резултатите от посочената по-горе проба. В резултат на това няма да бъде направена присъда "под измерения диапазон" или "в кръвта няма да бъде открита".

  Параметърът на чувствителността на качествения тест обикновено е по-нисък от чувствителността на количествения анализ. Липсващият протокол показва, че и двата типа анализи не са открили РНК на вируса. При теста "под измерения обхват" количественият анализ вероятно не откри хепатитна РНК, въпреки че това потвърждава наличието на вирус с много малко специфично съдържание.

  Хепатит C и неговите генотипове

  Определянето на генотипа на вируса на хепатит С РНК диагностициране на наличието на различни генетични видове хепатит С. Науката не познава повече от 10 вида генома на вируса, но за медицинската практика достатъчно разграничат няколко генотипове, които имат най-голям дял в региона. Определянето на генетичния тип играе ключова роля при избора на времето за лечение, което е много необходимо, ако се вземе предвид широк спектър от странични ефекти на хепатитните лекарства.

  Методи за лечение на вирусен хепатит С

  Единственият ефективен начин за лечение на вируса на хепатит обикновено е комбинация от 2 лекарства: интерферон-алфа заедно с рибавирин. Отделно, тези лекарства не са толкова ефективни. Препоръчваната доза лекарства и времето на приложение трябва да се предписват само от лекаря и поотделно за всеки пациент. Лечението с тези лекарства може да продължи от 6 до 12 месеца.

  Днес лекарствата не са изобретени, които гарантират 100% възстановяване от вируса. Въпреки това, при правилно избрано лечение лечението на пациентите може да достигне до 90% от броя на случаите.

  Качествен анализ на PCR за хепатит С

  Хепатитът е сериозна болест, която има много причини за появата. В основата на неговото развитие е прякото или непряко увреждане на черния дроб. Като се има предвид значението му за целия организъм, може само да се досети колко лоша е патологията. В тази статия ще разгледаме по-подробно характеристиките на курса и лабораторната диагностика на хепатит С.

  Причината за заболяването е вирусен агент, който се отнася до РНК-съдържащи патогени. Тя има отличителна черта - способността му да мутира, т.е. да променя структурата си. Поради тази инфекция се избягва атаката на имунната система и в повечето случаи води до хронично възпаление в черния дроб.

  Предвид съществуването на различни подтипове на вируса, изборът на лекарства трябва да се извършва, като се вземат предвид резултатите от генотипа. Въпреки дългото проучване на болестта и особеностите на структурата на HCV, не е възможно да се развие специфична ваксина срещу болестта.

  Трудностите на ранната диагностика са в асимптоматичния ход на хепатита, в резултат на което човек се обръща към лекар в стадия на цироза. За да се открие болестта във времето, се изискват редовни физически прегледи. Само чрез лабораторни изследвания на кръвта може да се идентифицира HCV и да се предотврати инфекцията на други хора. Фактът, че носителят на инфекцията, не може дълго време да знае за патологията и да продължи да предава вируса на здрави хора.

  Пътища на предаване

  Вирусът в повечето случаи се разпространява в кръвта, тъй като съдържа най-голяма концентрация на патогенни агенти. По този начин инфекцията се предава:

  • с хемодиализа;
  • когато бодеш с игла;
  • в хода на битката, когато кожата е ранена и се появява хемоконтакт;
  • с кръвопреливане (кръвопреливане).

  Вероятността за инфекция с интимна интимност е незначителна, тъй като спермата и вагиналното изхвърляне съдържат малък брой патогени. Рискът от инфекция нараства значително, ако се наруши целостта на гениталната лигавица. Това се наблюдава при агресивен и анален секс.

  Що се отнася до вертикалния режим на предаване на инфекцията, той се извършва в хода на раждането. В периода на бременността патогенът не може да проникне в плацентата към ембриона. При естествен вид патогенният агент се прехвърля на детето при травма на кожата му, когато се наблюдава контакт с кръвта на майката.

  След проникването на патогена в здрав организъм започва синтеза на антитела, които са защита срещу инфекция и принадлежат към имунните структури. Те се откриват по време на първоначалното изследване на лице с помощта на ELISA.

  За потвърждаване на диагнозата пациентът се подлага на полимеразна верижна реакция. Това е анализ за идентифициране на генетичния материал на патогенен агент и определяне на вирусното натоварване.

  Лабораторна диагностика на хепатит С

  Лабораторната диагностика започва с ензимен имуноанализ. Основната му задача е да открива антитела, произведени срещу патогена. Ефективността му е почти 95%. Благодарение на това изследване в предклиничния стадий е възможно да се идентифицира вирусния носител и да се изпрати за по-нататъшно изследване.

  Качественият анализ на ELISA показва наличието или отсъствието на имуноглобулини в кръвта на пациента. Резултатът може да бъде "положителен" или "отрицателен". След като получи първия вариант на отговора, човек отива на следващия изпит - PCR. Цената му зависи от качеството на реагентите и лабораторията. Цената на полимеразната верижна реакция може да достигне 4000 рубли.

  Характеристики на PCR

  При полимеразната верижна реакция дори малко количество биологичен материал дава възможност да се оцени вирусното натоварване в кръвта, т.е. да се изчисли концентрацията на патогени в един милилитър течност.

  С появата на PCR, диагнозата на хепатита беше много по-опростена. Анализът позволява да се идентифицира HCV РНК, да се установи етапът на инфекциозния процес и инфекциозността на вирусния носител.

  Има няколко вида генетична диагноза:

  1. качествен анализ на PCR за хепатит С - потвърждава наличието или отсъствието на HCV в кръвта на изследваното лице:
  2. количествено, поради което е възможно да се изчисли концентрацията на вируси и да се установи стадият на заболяването. Резултатът е даден в IU / ml или копия / ml (в зависимост от лабораторията);
  3. генотипирането е необходимо за определяне на генотипа на HCV. Това е необходимо за точен избор на лекарства, които ще бъдат най-ефективни в този случай. Анализът индиректно показва тежестта на патологичния процес в черния дроб. Така че, при третия генотип на патогена, най-често се наблюдава стеатоза, чието развитие е натрупването на мазнини в хепатоцитите (неговите клетки). Освен това вирусът влияе върху резултата и продължителността на терапевтичния курс.

  Качествен анализ на PCR за хепатит С

  Първата стъпка в лабораторията е изследването на биологичния материал за наличието на HCV РНК. Важно е да запомните, че качественият анализ за хепатит С има известно ниво на чувствителност и затова не винаги може да даде правилния отговор. В този случай се препоръчва да се извършва повторна лабораторна диагностика, като се използват други реагенти.

  За да се получат надеждни резултати, трябва да се използва система за изпитване с чувствителност най-малко 50 IU / ml.

  Резултатът от диагнозата може да бъде "положителен" или "отрицателен". Ако патогенът не се открие в кръвта, проучването завършва. Когато в пробата се открие патогенен агент, след това се извършва количествено отчитане на вирусното натоварване.

  Погрешен отрицателен отговор се получава при прекъсване на технологичния процес, например активните компоненти, които потискат изграждането на копия на патогена, влизат в околната среда. По този начин не е възможно да се покаже истинската картина на кръвта, поради която не е диагностицирана човешката инфекция.

  Може да се получи фалшив положителен резултат, ако събирателната тръба за биологичен материал, както и околната среда за изследването, са били замърсени. В допълнение, такъв анализ на реакцията е възможен със смесена инфекция, когато черният дроб е засегнат от няколко вируса, например хепатит C и D.

  Показания за качествени изследвания

  Лекарят може да определи качествено проучване на пациент за откриване на РНК на вируса на хепатит С:

  • когато получават положителен или съмнителен отговор на ензимния имуноанализ;
  • за проверка на диагнозата;
  • определяне на вирусното натоварване;
  • поставяне на етапа на заболяването;
  • диагноза на смесена инфекция. Често хепатит С засяга черния дроб едновременно с вируса "D";
  • определяне на терапевтични тактики, като се вземе предвид генотипът на патогена;
  • оценка на динамиката на промените на фона на лечението с антивирусни лекарства.

  Предимствата на полимеразната верижна реакция включват:

  1. висока чувствителност на техниката, която позволява да се установи фактът на инфекция в предклиничния стадий;
  2. идентифициране на генетичния материал на патогена, а не антитела към него;
  3. възможността за създаване на подтип на патогенен агент;
  4. висока скорост на диагностика, тъй като не е необходимо да се засяват материали на хранителна среда, но е достатъчно да се използват специфични системи за тестване. Човек получава резултат след 5 часа;
  5. гъвкавост. Анализът дава възможност за идентифициране на всеки генетичен материал (РНК, ДНК). Поради това лекарят може да потвърди хепатит С и други заболявания (В);
  6. възможността за откриване на латентна инфекция.

  Количествено изследване

  При изследването на кръвта с полимеразна верижна реакция е възможно да се изчисли броят на патогени в определен обем биологичен материал. Индикаторът е представен в IU / ml. Поради анализа е възможно да се установи степента на инфекциозност на пациента, да се определи етапът на инфекциозния процес, както и да се оцени ефективността на лекарствената терапия.

  Въз основа на PCR, експертът определя кои дози от лекарства могат да блокират размножаването на патогени. В допълнение се определя продължителността на антивирусното лечение и прогнозата за живота. Важно е да запомните, че тестовите системи са много чувствителни, така че методът дава възможност да се потвърди инфекцията на човек дори в предклиничния стадий.

  определяне на генотипа

  Предвид способността на причиняващия агент да мутира, да определи тактиката на лечението и избора на антивирусни лекарства, е необходим неговият генотип. Например, лечението на хепатит HCV 1 продължава 48 седмици, като положителната тенденция се наблюдава само в 60% от случаите. Генотипи 2 и 3 имат по-благоприятна прогноза. Антивирусните препарати се предписват за 8 месеца и тяхната ефективност достига 85%.

  Според статистически данни в повечето случаи HCV 1, 2 и 3 са регистрирани на територията на Руската федерация.

  При дешифриране на лабораторно изследване може да се посочи такъв отговор - "не е написан". Това означава, че вирусът циркулира в кръвоносната система на пациента, което не може да бъде разпознато от системата за тестване. Резултатът от анализа в този случай показва инфекцията на лице, нетипично за дадена географска област на причинителя.

  Как да получите надеждни резултати?

  За качествените изследвания на PCR за откриването на РНК на причиняващия агент на хепатит С е показал правилните резултати, е необходимо да се спазват изискванията за подготовка за лабораторна диагностика:

  1. вземането на кръв се извършва на празен стомах, а "гладът" не трябва да бъде по-кратък от 8 часа;
  2. два дни преди изследването се препоръчва да спрете да пиете алкохол и да отхвърляте остри, мазни и пушени ястия;
  3. премахване на въвеждането на лекарства, които намаляват кръвосъсирването, като хепарин. Ако тези лекарства са предписани по причини, свързани с живота, трябва да уведомите за това лекаря. Освен това специалистът трябва да е запознат с приемането на други лекарства, които могат да повлияят на резултата от лабораторния тест;
  4. В навечерието на събирането на биологичен материал физиотерапевтичните процедури не трябва да се извършват и да се подлагат на тежки физически усилия.

  Резултатите от анализа могат да бъдат повлияни не само от човека, който дарява кръв, но и от други фактори, а именно:

  • лошо събиране на кръв;
  • неспазване на препоръките за транспортиране на биологичен материал;
  • недостатъчно обучение на лабораторни работници;
  • неспазване на изследователските техники;
  • въвеждането на антикоагуланти (хепарин) в навечерието на вземането на кръвни проби. Тази група лекарства намалява коагулацията, като по този начин забавя работата на реагентите.

  В различните лаборатории диагностичният отговор може да е леко различен, но тези грешки не оказват влияние върху крайния резултат от изследването.

  Особено внимание се обръща на видовете системи за тестване, които се използват в лабораторията. Често се предпочитат реагентите с висока чувствителност. Това е важно за пациентите с ниско вирусно натоварване, тъй като е трудно да се открият.

  Колко често се извършва лабораторен тест?

  По принцип полимеразната верижна реакция се провежда при хора, които са тествани за антитела срещу вируса на хепатит в имуноанализ. В този случай той е назначен да потвърди факта на инфекция на човек и да установи етапа на заболяването. Освен това анализът ви позволява да определите подтипа на вируса, който е особено важен при избора на лекарства.

  Следващият период за задължително лабораторно изследване е 3 месеца от началото на антивирусната терапия. Диагнозата дава възможност да се оцени ефективността на лекарствата, да се коригира дозата или да се замени.

  В допълнение към основните анализи PCR може да се извърши допълнително на 4 и 24 седмици от началото на лечението. Положителната прогноза на заболяването се потвърждава от намаляването на вирусния товар след три месеца от лечението. Така че, например, тя трябва да намалее от 1 млн. IU / ml до няколко стотин хиляди.

  Ако концентрацията на патогенните агенти в кръвта остане на същото ниво или леко се увеличи, това показва неефективността на антивирусните агенти и изисква тяхното заместване. С помощта на PCR в края на лечението е възможно да се потвърди възстановяването на пациента.

  За да се интерпретират правилно резултатите от лабораторната диагностика, се изисква консултация с специалист по хепатология или инфекциозни болести. Предвид високата честота на фалшиви отговори за ELISA, анализът се използва изключително за първичен скрининг. За по-задълбочено изследване на пациента се използва полимеразна верижна реакция.

  Как да се възстанови от хепатит С с 97% вероятност?

  Днес съвременните лекарства и ново поколение sofosbuvir Daklatasvir с 97-100% вероятно завинаги ще ви излекува от хепатит С. Най-новият лекарството се предлага в руски език в официален представител на индийската farmgiganta Zydus Heptiza. Поръчаните продукти ще бъдат доставени от куриера в рамките на 4 дни, плащане след получаване. Получете безплатна консултация за използването на съвременни наркотици, както и да научите как можете да закупите на официалния уебсайт на доставчика Zydus в Русия.


  Предишна Статия

  Вирусен хепатит с μВ 10

  Следваща Статия

  Диета за хепатит С

  Статии Хепатит