Софусбувир и рибавирин при 3-ти генотип

Share Tweet Pin it

Споделяне на знания, комуникация и поддръжка на хора с хепатит

Софосбувир + рибавирин или софосбувир + дакаласвир? Генотип 3а

Софосбувир + рибавирин или софосбувир + дакаласвир? Генотип 3а

Вашето послание Viktor1978 »15 май 2015 г. 23:17 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание гадост »15 май 2015 г. 23:43 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание ZhenagipS »16 май 2015 г. 00:04 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г. 00:16 часа

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г. 00:20 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание ZhenagipS »16 май 2015 г. 00:24 часа

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г., 12:30 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание LEXA »16 май 2015 г. 06:35 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г.

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание xamer »16 май 2015 г.

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г.

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание LEXA »16 май 2015 г.

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Adler »16 май 2015 г. 09:48 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание LEXA »16 май 2015 г. 09:55 ч

Re: Софушбувир + рибавирин или софосбувир + даклутасвир? генотип

Вашето послание Viktor1978 »16 май 2015 г. 09:57 ч

Схема за лечение на хепатит с генотип 3 с кофосбувир

Аванси в лечението на хепатит С - още една стъпка към победата над вируса

Daklatasvir и Asunaprevir - нова терапия за хроничен хепатит С на първия генотип

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) връчи статута на "революционна терапия" на комбинацията daklutaswir и asunaprevir от Bristol-Myers Squibb. Това е първата перорална комбинация от лекарства без интерферон и рибавирин за пациенти с вирусен хепатит С от първия генотип, включително тези, които страдат от компенсирана цироза на черния дроб.

През август Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) е издала разрешение за daklatasvir наркотици маркетинг - нова NS5A инхибитор на ензима, за лечение на хепатит С. Daklatasvir ще се предлага на пазара под търговската марка "Daklinza" (Daklinza). Daklatasvir да се използва в комбинация с други лекарства за лечение на хроничен хепатит С генотип 1, 2, 3 и 4, при възрастни пациенти. Daklatasvir е първото лекарство от своя клас (NS5A инхибитори), одобрено в ЕС.

Лекарството дакаласвир е инхибитор на вирусния протеин NS5A и блокира отделянето на вируса от заразените клетки в кръвта, което предотвратява разпространението му и уврежда здравите клетки. От своя страна, аунапревир принадлежи към групата инхибитори на вирусната протеаза NS3.

Комплексната терапия с дакаласвир и аунапревир показва висока ефикасност в клиничните проучвания. При 90% от пациентите, които преди това не са били подложени на антивирусна терапия, е наблюдаван траен вирусологичен отговор 12 седмици след завършване на лечението.

При група от пациенти, които преди това не са отговорили или частично са отговорили на лечението с пегилиран интерферон и рибавирин, в 82% от случаите е наблюдаван траен вирусологичен отговор.

Кампания Bristol-Myers Squibb (BMS), проведено проучване на ефекта на ultrashort разбира експериментален комбинация от три антивирусни лекарства за лечение на хепатит С. Изследването използва развитие BMS както и наскоро освободена за формулиране на пазара Gilead sofosbuvir на (Sovaldi). Според клиничните проучвания с комбинацията и daklatasvira sofosbuvir траен вирусологичен отговор се постига в 100% от пациенти, включително пациенти с фиброза.

В Bristol-Myers Squibb вярват, че използването sofosbuvir в комбинация с компании наркотици, ще намали скоростта на 2 или 3 пъти, което ще увеличи достъпността на лечение, дори и като се вземат предвид разходите за другите две лекарства.

Нови схеми за лечение на хепатит С. Използването на всички нови лекарства в различни групи пациенти.

Препоръки за режими на лечение

 • Като предпочитана схема за започване на лечение на пациенти с HCV генотип 1 инхибитор полимераза sofosbuvir препоръчва в комбинация с рибавирин (последното дозиране на базата на теглото) и пегилирани интерферони в продължение на 12 седмици, независимо от подтип 1А или 1В.
 • Като алтернатива схема се препоръчва simeprevir протеазен инхибитор в продължение на 12 седмици, в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин за 24 седмици за пациенти с генотип 1b и генотип 1а пациенти без идентифицирана мутация Q80K.
 • При пациенти с генотип 1 непоносимост към лечението с интерферон се препоръчва sofosbuvir съединение в комбинация с simeprevirom както в комбинация с рибавирин, и без, в продължение на 12 седмици. Тази схема не бе проучена в рамките на третата фаза на изпитване, но показа много добри резултати в проучването на втората фаза на COSMOS.
 • Алтернативна схема за тази група пациенти е sophosbuvir в комбинация с рибавирин в продължение на 24 седмици. В този случай авторите на препоръките отбелязват, че тази схема е по-малко ефективна от софосбувир в комбинация със симепревир, особено при пациенти с цироза на черния дроб.
 • При пациентите с 2-ия генотип препоръчваната схема за започване на лечение включва комбинация на сомосубувир в комбинация с рибавирин (дозата на последния в зависимост от теглото) в продължение на 12 седмици.
 • При пациентите с 3-ти генотип препоръчваният режим на лечение включва комбинацията на сомосубувир в комбинация с рибавирин (дозата на последния в зависимост от теглото) в продължение на 24 седмици. Алтернативен режим на лечение е кофосбувир в комбинация с рибавирин и пегилирани интерферони в продължение на 12 седмици.
 • При пациенти с генотип 4 верига включва sofosbuvir препоръчва в комбинация с рибавирин (доза на базата на теглото) и пегилирани интерферони за 12 седмици или sofosbuvir в комбинация с рибавирин за 24 седмици за пациенти, които имат непоносимост на пегилирани интерферони. Алтернативен режим е simeprevir в продължение на 12 седмици в комбинация с пегилирани интерферони и рибавирин в продължение на 24-48 седмици.
 • При пациенти с 5 или 6 генотип се препоръчва кофузбувир в комбинация с рибавирин (дозата на последния в зависимост от теглото) да се приложи в рамките на 12 седмици. Алтернативен режим на лечение е пегилиран интерферон и рибавирин в продължение на 48 седмици.

Препоръки за пациенти, които не са реагирали на предишно лечение

 • При пациенти с 1 генотип се препоръчва кофасбувир, в комбинация със синепревир и с рибавирин (дозата на последното да зависи от теглото) и без, в продължение на 12 седмици. Алтернативен режим на лечение е кофосбувир или симепревир в комбинация с пегилирани интерферони и рибавирин в продължение на 24-48 седмици.
 • За генотип 2 и 3 се препоръчва кофузбувир с рибавирин (дозата на последния в зависимост от теглото) да се приложи съответно за 12 или 24 седмици. Алтернативните схеми включват пегилирани интерферони и рибавирин.
 • Препоръчителната втора линия на лечение за 4,5 и 6 генотипа включва сомосубивир в комбинация с рибавирин (дозата на последното в зависимост от теглото) и пегинтерфероните в продължение на 12 седмици. Алтернативна схема е sophosbuvir в комбинация с рибавирин в продължение на 24 седмици при пациенти с непоносимост към интерферони.

Препоръки за пациенти с коинфекция с ХИВ / HCV

 • При пациенти с 1 генотип - и нелекувани и лекувани преди това, се препоръчва кофасбувир, рибавирин (дозата на последното в зависимост от теглото) и пегилираните интерферони в продължение на 12 седмици.
 • При пациенти с непоносимост към интерферони алтернативната схема включва sophosbuvier плюс рибавирин в продължение на 24 седмици. Друга алтернативна схема е sophosbuvir в комбинация със simeprevir, както с рибавирин, така и без. Необходимо е да се има предвид взаимодействието на симепревир с редица антиретровирусни лекарства.
 • При пациенти с генотип 2 и 3 се препоръчват същите схеми, както при пациенти с моноинфекция.

Обобщение на схемите за лечение

sofosbuvir

Софосбувир (Sovaldi) се отнася до протеазни инхибитори от 2-ро поколение.

С настъпването на sophosbuvira (sovalli), възможностите за лечение на хроничен хепатит С се разшириха драстично:

 • ефективността на терапията се е увеличила значително (от 30-55% до 90-95% от стабилен вирусологичен отговор)
 • продължителността на лечението намалява от 6 до 12 месеца до 3-6 месеца
 • в редица схеми, необходимостта от използване на интерферони с присъщи странични ефекти е изчезнала
 • имаше възможност за ефективно лечение на чернодробна цироза в ситуации, при които пациентите с цироза не са били в състояние да понесат терапията с интерферон

В момента разходите за sophosbuvira са високи и възлизат на повече от $ 60 000 в Европа за 3-месечен курс на лечение. През март-април стана възможно да се купи софосбувир в Египет и Индия на цена от около 1000 долара за 3-месечен курс на лечение. Това позволи на значителен брой пациенти с хроничен хепатит С, особено при тежки форми на фиброза, да започне терапията сега.

Препоръчителни режими на лечение с кофосбувир:

Хронични хепатити С 1а, 1с генотипове

Софосбувир + интерферон-алфа + рибавирин - 12 седмици

В тази схема най-изкушаващо е, че лечението трае само 3 месеца, страничните ефекти на интерферон и рибавирин нямат време да се развият с пълна сила. Схемата е еднакво ефективна при 1а, 1 при генотипове, при всеки интерлевкин 28с. По правило вирусът на хепатит С не се открива в кръвния серум след 7-10 дни. Пациентите с циротична трансформация на черния дроб и тежка портална хипертония с тромбоцитопения и левкопения, поради наличието на интерферон, го носят лошо.

Софосбувир + рибавирин - 24 седмици

При фиброза, по-малка от F2, тази схема е сравнима по ефективност и цена с предишната, но при по-изразена фиброза нейната ефективност е малко по-малка. Ето защо тази схема (странна, тъй като може да звучи!) Може да се препоръчва за пациенти с ниска степен на фиброза и пациенти с цироза на черния дроб, които не могат да понасят интерферон.

Хроничен хепатит С 3 генотип

Софосбувир + интерферон-алфа + рибавирин - 12 седмици

Пациентите с генотип 3 също не винаги успешно отговарят на стандартната двойна терапия (удължен интерферон + рибавирин), особено при пациенти с прекомерно телесно тегло. Въпреки това, практиката показва, че сред пациентите с хроничен хепатит С, инфектирани с 3 генотип, циротичната трансформация на черния дроб е по-малка вероятност. Повечето от тях са в състояние да понасят лечението с интерферон, особено ако не траят 6-12 месеца, а само 3 месеца.

Хроничен хепатит C 2 генотип

Софосбувир + рибавирин - 12 седмици

Най-значимите резултати от употребата на sophosbuvira (повече от 95% от продължителния вирусологичен отговор) се наблюдават при лечение на хроничен хепатит С2 генотип. Лечението преминава почти без странични ефекти, само 3 месеца и на още по-ниска цена. отколкото стандартното 6-месечно лечение с двойна терапия (пегасис + рибавирин)

Тези схеми са уместни за лечението на коинфекция (хепатит + HIV).

Дозата рибавирин за комбинирана терапия зависи от теглото на пациента (75 kg = 1200 mg), разделено на две части и се приема и с храна.

Не се препоръчва намаляване на дозата на софосбувир (400 mg / ден).

Ако комбинираната употреба на кофосбувира с интерферон алфа, се появят сериозни нежелани реакции, свързани с това лекарство, трябва да намалите дозата интерферон или да отмените напълно лекарството. Правилата за намаляване на дозата или спиране на употребата на интерферон се предписват в специални инструкции.

Ако се появят сериозни нежелани реакции, свързани с рибавирин, дозата рибавирин трябва да се намали съответно или лекарството трябва да бъде напълно оттеглено. Правилата за намаляване на дозата или спиране на приема на рибавирин са предписани в специални инструкции.

След премахване на рибавирин въз основа на подобрени кръвни изследвания и клинични симптоми, можете да опитате да възобновите приема на лекарството в доза от 600 mg дневно, като го увеличите до 800 mg. Въпреки това, по-нататъшното приложение на лекарството в началната доза (1000 mg и 1200 mg дневно) не се препоръчва.

Фармацевтичната компания Gilead резултати представени Фаза 3 клинични проучвания CI тройна верига (тройни) антивирусни sofosbuvir / velpatasvir / voksilaprevir за хепатит В. Три от лекарството, включени в една таблетка. Те се приемат веднъж на ден.
Ако лекарството бъде одобрено, то ще бъде първият препарат с единична плака, подходящ за лечение на пациенти с хроничен вирусен хепатит С след предишна неуспешна терапия с директно действащи антивирусни препарати (PDPD). Връзка към резултатите: http://investors.gilead.com/phoenix.zht # 8230; ID = 2213438

Резултатите от третата фаза четири международни клинични проучвания (Polaris-1, Polaris-2, POLARIS-Polaris-3 и 4) оценка odnotabletochnoogo изпитвания лекарство фиксирана доза: комбинация sofosbuvir, NS5B полимеразен инхибитор нуклеотиден аналог; венапасвир, пантенотичен инхибитор на NS5A; и voxilaprevir (VOX, GS-9857), pangenotipichnogo инхибитор на протеаза NS3 / 4A, за лечение на хроничен хепатит С (генотипове 1-6 вирус).

При проучванията POLARIS-1 и POLARIS-4, 445 пациенти с генотип 1-6, които не са получили DAA, са получили 12 седмици SOF / VEL / VOX.

Проучването на POLARIS-1 включва пациенти, които са били подложени на рецидив на NS5A инхибитори.

Изследването POLARIS-4 са включени пациенти, които не успяват да DAA, която не съдържа инхибитор NS5A, мнозинството от или инхибитор NS5B (73 процента) или инхибитор NS5B и NS3 / 4a протеазен инхибитор (25 процент).

При POLARIS-2 и POLARIS-3, 611 пациенти, които не са получили преди това DAA, са лекувани с 8 седмици SOF / VEL / VOX.

Проучването на POLARIS-2 включва пациенти с генотип 1-6 със или без компенсирана цироза.

Проучването POLARIS-3 включва пациенти с генотип 3 с компенсирана цироза.

Резултатите са дадени в таблицата:

Наблюдаваните нежелани реакции са сравними с проучванията на дивана + 12 седмици и плацебо.
От 1056 пациенти, един пациент, който е получил тройно в продължение на 12 седмици, е изпуснал от СИ поради нежеланите странични ефекти.

Резултатите от проучването показват, че POLARIS, комбиниращ три мощни антивирусни лекарства с различни механизми на действие и високи бариери за резистентност, може да осигури високи нива на ефективност на лечението при пациенти с рецидиви след DAA.

Въз основа на тези резултати от фаза 3 се планира да се представят регулаторни документи за SOF / VEL / VOX за лечение на хроничен хепатит С в САЩ през четвъртото тримесечие на годината и скоро след това в Европа.

За изследвания на POLARIS

Проучването POLARIS-1 е двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване, включващо 415 генотипа от 1-6 NS5A инхибитори на опитни пациенти. Най-честите NS5A инхибитори преди това са били ledipasvir (55%) и daclatasvir (23%).

Едно отворено проучване на POLARIS-4 оценява използването на SOF / VEL / VOX или SOF / VEL в продължение на 12 седмици при 333 пациенти с генотипове 1-4 с предишен опит с DAA, който не включва NS5A инхибитор. Повечето пациенти (85%) преди това са имали DAA опит със sophosbuvir.

В отвореното проучване POLARIS-2 се оценява използването на SOF / VEL / VOX в продължение на 8 седмици или на SOF / VEL в продължение на 12 седмици от не-DAA-наивни 941 пациенти с генотипи 1-6. включително 18% с цироза на черния дроб и 23% от тези, които преди са били неуспешно лекувани с интерферони.

Открито рандомизирано проучване на POLARIS-3 е проведено на пациенти с генотип 3 и цироза, получаващи SOF / VEL / VOX дневно в продължение на 8 седмици или SOF / VEL в продължение на 12 седмици. От 219 пациенти, 31% преди това са получавали интерферон терапия без успех.

Софосбувир и рибавирин за 3-тия генотип

Хроничният вирусен хепатит С (С) се причинява от съдържащ РНК вирус на HCV. Има 6 генотипа на този вирус и съответно шест вида хепатит С, които се различават в хода на заболяването и откликват на продължаващото лечение. Хепатит С от 3-те генотипа принадлежи към най-разпространените варианти на заболяването. В света той се открива при 30% от случаите на първичен хроничен вирусен хепатит С (CVHC). В този случай генотип За е 5 пъти по-често от генотип 3b. В Русия генотип 3а се открива при всеки пети пациент с хепатит С.

Учените са установили определена връзка между честотата на CVD на генотип 3а и употребата на инжектиращи наркотици. Повече от 80% от пациентите с този генотип на хепатит С са наркомани.

Каква е особеността на 3-тия генотип?

След като са научили за диагнозата генотип на хепатит С 3, пациентите често падат в паника и отчаяние, без да знаят какво да правят и къде да започнат. Какво е това? Каква е разликата между 3 генотипа и другите? Добре ли е или е лошо за пациента? Всъщност вирусът на генотип 3 се различава от другите, тъй като причинява бърза фиброза на черния дроб. Ако сравним фиброобразуващото свойство на този вирус с другите, разликата е очевидна. Скоростта на развитие на чернодробната фиброза (случаи годишно) за генотипа на хепатит С3 корелира с други генотипове като:

 • прогресия от фиброза 0 (F0) до 1 градус (F1) - 0.126 срещу 0.091 с други генотипове;
 • от F1 до F2 - 0,099 и 0,065;
 • от F2 до F3 - 0.077 и 0.068;
 • от F3 до F4 - 0.171 и 0.112.

Известно е, че пациенти с хепатит С не умират от вирусното натоварване, но усложнения от черния дроб - цироза, рак. Официална статистика за това как много пациенти живеят с хроничен хепатит С генотип 3, Не, но като се има предвид, че темпът на развитие на фиброза и цироза са ускорени при липсата на адекватно лечение, дори и 15-годишната прогноза за оцеляване за тях се намалява.

Характеристики на хода на заболяването

Анализ на категориите хора, заразени с различни видове вирусен хепатит С, може да се каже със сигурност, че HCV генотип 3 е по-често при млади хора: мъже и жени. При 7 от 10 случая заболяването е придружено от мастна чернодробна дистрофия - стеатоза. Стеатоза "задейства" в каскадата на патологични чернодробни регенерации: стеатоза регенерира в фиброза, цироза, и след това в 2-7% от случаите - при рак на черния дроб. В допълнение, висок вирусен товар и бързото развитие на фиброза води до нарушаване на функциите на черния дроб (метаболитна, детоксикация, chologenic, депозиране, синтетични, хомеостатични). Резултатът е неизправност на други органи и системи - храносмилателната, ендокринната, сърдечно-съдовата, нервната, урина.

Инкубационният период може да продължи от 20 до 150 дни, след което има остър период на заболяването. Клиничната картина на острата HCV може да бъде обявена, но може да бъде и асимптомна. Основните симптоми на заболяването в острата фаза са:

 • слабост, повишена умора;
 • отслабване до изчерпване;
 • главоболие, световъртеж;
 • храносмилателни нарушения (гадене, повръщане, тежест в правилния хипохондриум, липса на апетит);
 • увеличаване на размера на черния дроб и далака;
 • обриви по кожата и тежко сърбеж;
 • иктер на кожата и лигавиците, включително склерата на очите;
 • болка в ставите;
 • васкулит;
 • потъмняване на урината;
 • обезцветяване на изпражненията.

Характерна особеност на хепатит С на третия генотип е криоглобулинемичният синдром. Този синдром в кръвта на пациентите съдържа такива антитела (имуноглобулини), които се поддържат в течно състояние само при температура 37 ° C и по-висока. При нормална телесна температура (36.3-36.6 ° C) се утаяват криоглобулините. Отлагането на утаени имуноглобулини в малки съдове причинява развитието на васкулит - възпаление на съдовите стени.

Декларация за диагноза

За диагностицирането на генотип на хроничен вирусен хепатит С 3 се изисква цялостен преглед, който включва:

• клинично физическо изследване;

• биохимични анализи (чернодробни тестове, анализ на пигмента);

• ензимен имуноанализ (ELISA) за антитела срещу вируса на хепатит С;

• полимеразна верижна реакция (PCR) за откриване на генетичния материал (РНК) на вируса в кръвта;

• ултразвуково изследване на коремната кухина;

• еластография, използваща апарат Fibroscan;

• чернодробна биопсия за изясняване на степента на фиброза, установяване на цироза или онкологична хистология.

Лечение на хепатит С 3 генотип

Добрата новина за тези с хепатит C 3 генотип е, че този тип заболяване е по-добре от други видове лечение, дава добър отговор на адекватна антивирусна терапия. От дълго време се вярваше, че ефективността от лечението на вируса на третия генотип зависи от степента на влакнести и цирозни лезии на черния дроб. Днес съществуват много доказателства, че дори при ясно изразен процес на влакнести цироза с подходящо предписана комбинация от лекарства, може да се постигне устойчив вирусологичен отговор. Това означава, че има голям шанс да се лекува почти всички болни от тази патология напълно.

Колко правилно е да се лекува пациентът, само лекар-хепатолог знае надеждно. Самолечението е опасно: то е изпълнено не само от липсата на ефект от терапията, но и от възможни усложнения. Но най-важната опасност от самолечение е рецидив на болестта и загуба на ценно време, което не се наблюдава при пациенти с генотип на хепатит С 3. Ефективността на терапията зависи от правилния режим на лечение. Старата комбинация от интерферон и рибавирин не е достатъчно ефективна: при 1/3 от пациентите след курса на лечение не е имало положителен вирусен отговор или е имало рецидив през първите 3 месеца.

Към днешна дата Световната здравна организация признава такива терапевтични комбинации за ефективни:

 • с CVHC без увреждане на черния дроб и HIV инфекция - sophosbuvir и daklatasvir в продължение на 12 седмици (ефикасност - 94%);
 • цироза с съществуващи и / или HIV инфекция - sofosbuvir, daklatasvir и рибавирин за 24 седмици (86-91%);
 • Това е резултат от липсата на лечение преди - sofosbuvir с рибавирин за 24 седмици (ефикасност - 85%) или sofosbuvir с рибавирин и пегилиран интерферон (Pegasys) в продължение на 12 седмици (до 92%).

Както се вижда от предложените схеми sofosbuvir лечение в комбинация с други антивирусни препарати спомага за постигане на положителни резултати, дори при пациенти с цироза на черния дроб.

Софузбувир се произвежда от много фармацевтични компании. Оригиналният продукт на неговата основа е "Sowaldi", произвеждан от американската компания Gilead. Въпреки това високата цена на терапевтичния курс, основаващ се на това лекарство (десетки хиляди щатски долари), е сериозна пречка за широкото му приложение в нашата страна.

Единственият шанс на руските пациенти с HCV генотип 3 пас лек висока производителност е да замени оригиналните "Sovaldi" наркотици аналози (генерични продукти). Цената на лечение с генерични лекарства в повечето случаи е на разположение на пациенти от Русия. Цената на един буркан sofosbuvir индийски или египетски производство, което е достатъчно за 4 седмици на лечение варира от 7-8 15-16 хиляди рубли.

Най-популярните генерични продукти на Sofosbuvira са:

 • Хепцинат (Natco, Индия);
 • SoviHep (Zudus, Индия);
 • Novisof (Workhard, Индия);
 • Sofocure (Emcure, Индия);
 • Cimivir (Biocon, Индия);
 • Sofosbuvir MPI Viropack (MPI, Египет) и др.

В допълнение към антивирусните лекарства, помощните лекарства могат да бъдат включени в комплексното лечение на хепатит СЗ генотип. Само сложното лечение може да бъде ефективно, което се състои не само от лекарства, но и от нелекарствени методи. Пациентът по време на лечението трябва да следва диета, да отказва да пие алкохол, наркотици и пушене, да промени начина си на живот. Не забравяйте, че колкото по-рано пациентът се обърна към лекаря и започна правилното лечение, толкова по-ефективна ще бъде терапията.

3 генотип на хепатит С

Генотип 3 на хепатит С - обща информация

Безпокойство хепатит дума изрече на глас разочароващо в заглавието диагностика, плаши никого и ни кара да мислим за мерките, които трябва да се вземат на задължителна основа, за да веднъж завинаги да се справят с този проблем. Стартирайте активното диагностично търсене и продължете лечение на хепатит С генотип 3 във всеки случай е необходимо възможно най-скоро, защото само при условие на навременна квалифицирана медицинска помощ болестта ще отмине завинаги и ще остане в миналото. Но преди да започнете да диагностицирате и лекувате, си струва да се запознаете с информация относно много важни характеристики на естеството на курса и прогнозата за това коварно заболяване.

Лечение на хепатит С 3 генотип в Санкт Петербург в клиниката по хепатология ЕКСКЛУЗИВ - стъпка към ранно възстановяване

Лекари хепатолози специализиран научен и клиничен отдел на иновативната хепатология неправителствена гъвкав клиника извършва пациенти изключителна третира с генотип 3 HCV главно чрез използване на нови лекарства директно антивирусно действие (инхибитори на HCV репликация различни сложни протеини), които правят различни схеми bezinterferonovoy терапия. Най-ефективно за дата схеми bezinterferonovoy комбинирана терапия за лечение на пациенти с хроничен хепатит В, свързан с генотип на HCV 3, и в зависимост от етапа на фиброза са следните комбинации:

 1. дакаласвир (60 mg / ден, орално) + кофосбувир (400 mg / ден, орално) - продължителността на лечението трябва да бъде 12 седмици - този високоефективен режим се препоръчва при пациенти с 3_Gt_HCV, които са потвърдили F_1, F_2 или F_3 фиброзен стадий;
 2. daklatasvir (60 мг / ден, орално) + sofosbuvir (400 мг / ден, орално) + рибавирин (1,000 или 1,200 мг / дневно в зависимост от телесното тегло на пациента, орално) - продължителност на лечението трябва да бъде 24 седмици - този режим на лечение се препоръчва за пациенти с 3_Ct_HCV, които потвърждават F_4 стъпка фиброза - компенсирана цироза на черния дроб функционален клас Child-А не повече от 6 е ​​по скала от играят тежестта на чернодробна цироза.

По-подробна научна и клинична информация за положителните резултати от клиничните проучвания за ефикасност на две схеми с не-интерферон:

 • дакаласвир + софосбувир
 • дакаласвир + софосбувир + рибавирин

. за лечение на генотип на хепатит С 3 при пациенти с различни стадии на фиброзни промени в черния дроб е представен в презентацията (виж по-долу).

хепатит - специални термин, който от древни времена, използвани за обозначаване на остра и хронична дифузна (т.е., приложим за цялото тяло) възпалителни заболявания на черния дроб в резултат от излагане на различни нежелани причинни фактори. В зависимост от основната причина хепатит класифицирани като инфекциозни (вирусни, бактериални, протозойни т.н.), токсична (алкохолна, лекарства и др.), Метаболитен (характеризира с ненормално натрупване на мед в дефицит на чернодробната тъкан на ензим алфа-1-антитрипсин в човешкото тяло и и т.н.), исхемична (хипоксична развиват поради повреда на чернодробния паренхим при артериалната или венозна порталната циркулация) и други етиология. Част от острия хепатит се развива при хора в резултат на нежелани ефекти върху черния дроб на редки причини. Сред може да бъде идентифициран "редки" остър хепатит, например, остър гноен вторичен хепатит в бактериален ендокардит на митралната клапа с бактериемия или гноен порталната вена тромбофлебит, остър хепатит с вторичен дисеминирана туберкулоза или вторичен остър хепатит с масивна злокачествени метастази в черния дроб тъкан.

В друга форма на хроничен хепатит С, включително хроничен хепатит С генотип 3 в пациент директно в чернодробната тъкан за дълго време в тъканта и клетъчно ниво протича напълно невидимо за патологична възпалителния процес на човешкото око. В резултат на текущата дългосрочно хронично възпаление и трайно разрушаване на чернодробните клетки (хепатоцити), нормална чернодробна тъкан (чернодробния паренхим) на постепенно се заменя с твърда фиброзна съединителна тъкан, което от своя страна води до развитието на много сериозни нарушения на трите основни жизнените функции на черния дроб (синтетичен, детоксикация и метаболитни) и възпрепятства нормалния артериален и венозен кръвен поток през черния дроб.

Гореща линия Хепатит С

Професор Сулима Дмитрий Леонидович

Какво представлява вирусният хепатит С / хепатит С и какви са генотипите на HCV вируса

Подобно на много други заболявания при хората, хепатитът може да бъде класифициран според редица различни признаци. На първо място, хепатитът се разделя според етиологията, т.е. той се класифицира в зависимост от вируса, в който се развива конкретната болест при конкретен пациент. В терминологията на вирусния хепатит се използват букви или комбинации от букви от латинската азбука, започващи с "А", "Б" и "С" и завършващи с "F", "G" и "TTV".

Като вариант на вируса, причинител на вирусен хепатит С, трябва да се разглежда неговата генетична хетерогенност, което се проявява чрез значително разнообразие от възможности за така наречените нуклеотидна последователност на генома - към днешна дата, вируса на хепатит С в природата е представена от няколко генотипа. Лекари вирусолози въз основа на сложни изследвания вирусологични са установили наличието на 11 и показват основни генотипа на вируса на хепатит С, което от своя страна допълнително подразделен на така наречените подтипове. Генотипове HCV / Gt HCV означават съответно номера от "1" до "11". Най-често срещаните генотипове във всички континенти на земното кълбо са 1-ви, 2-ри и 3-ти генотипове. -Редки пациенти и лекари, които се сблъскват с 4-ти, 5-ти и 6-ти генотипове и само в редки случаи - с други генотипове на HCV, включително 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11- генотип. Преобладаващата генотипа на вируса на хепатит С при пациенти в Руската Федерация е 1б генотип (според различни изследователи са 1b_Gt_HCV фракция от 52% до 70% от всички официално регистрирани случаи), по-малко често диагностицирана с генотип 3 и след това генотип 1а и 2а.

Специфична генотипизация вируса на хепатит С, трябва да се определи точната генотипа на HCV се извършва въз основа на съответните резултати на специална високотехнологична молекулярен биологичен анализ, който е известен като HCV-генотипиране (линк към страницата с подходящ анализ, за ​​да "се тестват" раздел).

Първият канал / Програмата "Неделно време" от 29 май 2016 г. - модерно нехетерозно лечение на хепатит С в клиниката ЕКСКЛУЗИВ в Санкт Петербург

Пети канал / План на програмата " Сутринта на петата " от 9 юни 2016 г. - как да лекува хепатит С с модерни лекарства без интерферон

Каква е разликата между генотипа на вирусния хепатит C 3

Вирусен хепатит, свързан с генотип 3 HCV / 3_Gt_HCV - това е много сериозен, но за щастие, не тъжната диагноза на хепатит сред други вирусни хепатити. При спазване на условията на заболяването и в зависимост от морфофункционалното състояние на черния дроб на пациента по време на започване на терапията генотипът на хепатит СЗ е сравнително добре лечим. В по-малка степен това, разбира се, се отнася до лечение с традиционни схеми за антивирусна терапия, основаващи се на използването на пегилиран интерферон-алфа в комбинация с рибавирин.

Как да открием и диагностицираме хепатит С 3 на генотипа във времето

3 генотип C / 3_Gt_HCV хепатит е възможно да се определи точно само резултатите, отговарящи на високо специфичен анализ, който, както е споменато по-горе, се нарича HCV-генотипа. Като се използват резултатите от друг лабораторен или инструментален метод, не е възможно правилно да се диагностицира третият генотип на вируса на хепатит C / 3_Gt_HCV. Следователно, за всички пациенти без изключение, при които са диагностицирани общо антитела срещу вируса на хепатит С (anti_HCV +), препоръчваме да преминат подходящия тест за генотипизиране на HCV.

Генотип 3 на хепатит С - какви са симптомите

Третият HCV генотип, както и други генотипове на вируса на хепатит С, характеризират редица неспецифични клинични и лабораторни признаци, включително:

 • като правило леко повишени нива на активността на ALT (ALT), AST (ASAT), GGTP и AF в кръвния серум;
 • често възникващи и трудни за обясняване проблеми с апетита и немотивирано гадене;
 • преходни, леки болки в костите и ставите, които се появяват най-често без физическо натоварване;
 • практически постоянна незначителна ендогенна (вътрешна) интоксикация.

Генотип 3 и прогресиране на фиброзата в черния дроб

От гледна точка на съвременното познание, наличието на генотип 3 на хепатит С в човешкото тяло се отличава с три "неприятни" черти. Първият е бърз, който започва почти веднага след края на острия период на заболяването, чрез прогресиране на фиброзни промени в черния дроб, до цироза (Фигура 1). Второто - бързо развитие на мастна дегенерация (стеатоза) на черния дроб (Фигура 2). И накрая, третата - висок риск от развитие на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином, Фиг. 3).

Фиг. 1. Цироза на черния дроб - F_4 стадий на фиброза с 3 генотип на HCV вируса (схема)

Фиг. 2. Генотип 3 на хепатит С - стеатоза с голяма капчица (мастна дегенерация) на черния дроб (микропрепарат, ЕНГ, 200-кр.

Фиг. 3. Генотип на хепатит С 3 - често срещана причина за рак на черния дроб с голяма ноздра в резултат на хроничен възпалителен процес, свързан с 3_Gt_HCV (макропрепарат)

Резултатите от множество научни изследвания са доказали, че инфекцията на генотип 3 HCV активно влияние върху процеса на фиброза и увеличава риска от бързото развитие на фиброза в черния дроб в сравнение със скоростта на фиброза в други генотипове на вируса, в която степента на фиброза е по-слабо изразено. В основата си, процесът на фиброза се характеризира с активен растеж на съединителната тъкан поради високата активност на специфични клетки - фибробласти.

Скоростта на прогресираща фиброза в черния дроб може да бъде индиректно, но все още е доста обективна оценка на съотношението на индекса на фиброза (фиброзата на оценката F_0 чл. F_4 фиброза чл. METAVIR фиброза) и продължителността на срока на давност на HCV инфекция. По този начин, като стойността на годишния индекс ускорено прогресираща фиброза, в който и да е генотип на HCV се препоръчва да се направи оценка на стойността надвишава 0,083 реал. ф фиброза / за 12 месеца.

В клиничната практика, за да се предскаже характера на потока от хепатит С генотип 3 са много важни в крак "на фиброза растеж" (т.е. увеличение на реал. Единици. Фиброза в една година) в сравнение с други генотипове. За 3 HCV генотипа са характерни относително високи годишни нива на фиброза:

 • от F_0 до F_1 (F_1 от фиброза или фокална перпортална фиброза, виж Фигура 4) - скоростта на фиброзата е 0.126 conv. ф фиброза годишно (спрямо 0.091 условни единици / година за други HCV генотипове, съответно);
 • F_1 от етап на етап F_2 (F_2 чл фиброза, перипортална фиброза или общо с единична съединителната прегради, виж фигура 6...) - скорост фиброза е 0.099 секунда. ф фиброза годишно (срещу 0.065 UU / година за други HCV генотипове, съответно);
 • F_2 от етап на етап F_3 (F_3 чл фиброза, перипортална фиброза или общо кратно съединителната прегради, виж фигура 6...) - скорост фиброза е 0.077 секунда. ф фиброза годишно (спрямо 0.068 U / година за други HCV генотипове, съответно);
 • F_3 от етап F_4 (F_4 цироза - общ дифузно перипортална фиброза с множествена съединителната прегради и фалшиви чернодробни лобули, виж фигура 7..) - скорост фиброза е 0.171 секунда. ф фиброза годишно (спрямо 0.112 конвенционални единици / година за други HCV генотипове, съответно).

Фиг. 4. Генотип 3 на хепатит HCV, фиброза F_1 етап (схема), степен на фиброза от F_0 st. до F_1 Чл. - не по-малко от 0,126 conv. ф фиброза / 12 месеца.

Фиг. 5. Генотип 3 на хепатит С, фиброза на F_2 стадий (схема), степен на фиброза от F_1 st. до F_2 Чл. - не по-малко от 0,099 конт. ф фиброза / 12 месеца.

Фиг. 6. Схема на HCV генотип 3, фиброза F_3 (схема), степен на фиброза от F_2 st. до F_3 ст. - не по-малко от 0,077 конт. ф фиброза / 12 месеца.

Фиг. 7. Генотип 3 на вируса на хепатит С, фиброза F_4 етап (схема), скорост на фиброза от F_3 st. до F_4 ст. - не по-малко от 0,171 конт. ф фиброза / 12 месеца.

В момента на разположение достоверни научни и клинични данни за бързо годишен развитието на фиброза в черния дроб паренхим (вж. По-горе) се предполага, че фактът на инфекция с генотип 3 вируса на хепатит С при пациенти с хроничен хепатит В, свързан с риска от ускоряване на образуването на чернодробна цироза и риска развитието на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином). Именно поради тази причина, че всеки пациент с HCV генотип 3, ние ви препоръчваме да кандидатствате за консултация в специализирана научна и клинична отдел на иновациите ЕКСКЛУЗИВНО Hepatology Clinic (ръководител на катедрата - проф DL Sulima) и отидете в дълбочина лаборатория и инструментален преглед в съответствие с програмата "ИЗКЛЮЧИТЕЛНО срещу ХЕПАТИТ С ".

След получаване на резултатите от обективни лабораторни и инструментални изследвания, включително ултразвук и FEGDS лекар хепатолог определи най-подходящи за конкретен терапия верига пациент и предпише курс на ефективни антивирусни терапии продължителност 12 седмици или 24 седмици съгласно една от схемите, налични в Русия, които са показани по-долу,

Лечение на хепатит С 3 генотип в Санкт Петербург и Русия

В съответствие с последните препоръки на Европейската асоциация за изследване на чернодробните заболявания за лечение на хепатит С (2015), понастоящем има няколко терапевтични схеми за HCV инфекция при пациенти, инфектирани с 3 HCV генотип. Всички тези схеми са представени по-долу:

 • комбинирана тройна интерферон-съдържаща терапия, който включва пегилиран интерферон алфа + рибавирин + софосбувир; продължителността на курса на лечение трябва да бъде най-малко 12 седмици; схемата на терапия може да се прилага за лечение на пациенти с F_1 и F_2 етапи на фиброза, както и за лечение на пациенти с F_3 фиброза / "Advanced" фиброза и при пациенти с F_4 фиброза - компенсирана цироза функционален клас Child-А е не повече от 6 точки върху скалата за оценка на тежестта на чернодробната цироза;
 • комбинирана двойна терапия без интерферон, Тя се състои от две нов инхибитор на две различни протеини, репликацията на вируса на хепатит С системи - активни лекарства директно антивирусно действие daklatasvir + sofosbuvir без допълнителна задача рибавирин; продължителността на лечението трябва да бъде най-малко 12 седмици; тази комбинация от две лекарства се препоръчва за лечение на пациенти с F_1, F_2 и F_3 фиброзен стадий;
 • комбинирана тройна терапия без интерферон, който включва дакаласвир + софосбувир + рибавирин; тази комбинация от три лекарства се препоръчва за лечение на пациенти с F_4 стадий на фиброза - компенсирана цироза на функционалния клас Child-A не повече от 6 точки от скалата на точността на цирозата; продължителността на лечението трябва да бъде най-малко 24 седмици;
 • комбинирана двойна терапия без интерферон, който включва сафусбувир + рибавирин; тази комбинация от две лекарства се препоръчва за лечение на пациенти с F_1, F_2 и F_3 фиброзен стадий; Продължителността на курса на лечение трябва да бъде най-малко 12 седмици.

Трябва да се отбележи, че за някои категории пациенти, чийто хроничен хепатит е свързан с генотипа на вируса на хепатит С, е възможно да се използва режим, състоящ се от:

 1. daklatasvir (60 mg / ден) + пегилиран интерферон алфа (180 μg / седмично) + рибавирин (на база 15 mg / kg телесно тегло) - продължителността на лечението трябва да бъде най-малко 12 седмици; тази схема може да се препоръча само при пациенти с F_1 и F_2 фиброзен стадий, оценената ефикасност от 70% до 79%.

Мониторинг и поддръжка на пациента по време на курса на лечение от лекари, специализирани научни и клинични иновации отдел на хепатология клиника ЕКСКЛУЗИВНО - е гаранция за най-модерния, безопасен и ефективен лечение за хепатит С генотип 3.

За да се регистрирате за първичен прием на главата специализиран научен и клиничен отдел на иновативната хепатология ЕКСКЛУЗИВНО Clinic (ръководител на отдел доктор по медицина, професор Дмитрий Леонидович Sulima), за да обсъдят всички възможни модерен режим на лечение за хепатит С генотип 3 може да е всеки ден От 09:00 до 21:00 часа чрез администратора на клиниката по телефона (812) 570-80-80 или 24 часа на ден на страницата на срещата с лекар. Цената на първоначалната консултация с професора е 5.000 тр.

Генотип 3 на хепатит С: лечение със софосбувир + даклутасвир

Генотип 3 е един от най-разпространените подвидове на вируса на хепатит С в света. Подобно на 1 генотип, третият има свои специфични характеристики и уникални режими на лечение.

Колкото по-рано започва лечение на 3-те генотипа, толкова по-голям е шансът да се предотвратят сериозни чернодробни заболявания: фиброза, хепатоза или чернодробна недостатъчност. С навременното започване на терапията можете да постигнете пълно излекуване 98-100% от пациентите. Въпреки че преди няколко години дори не можеха да мечтаят за това.

Днес Sofosbuvir, в комбинация с Daklatasvir или Velpatasvir, третира хепатит С за 12-24 седмици. И ефективността на терапията е почти независима от наличието на усложнения: цироза, HIV или хепатит B коинфекция, неуспешен опит с лечението с интерферон за закопчаване и т.н.

Как да определите кой генотип?

За да разберете кой генотип на вируса имате, направете анализа с името "определяне на генотипа". Той ще покаже дали има по-голяма вероятност да генотип 3 или 1, 2 и 4.

За да започнете лечение на хепатит С генотип 3, трябва да знаете резултатите от следните тестове:

 • общ кръвен тест,
 • биохимичен кръвен тест,
 • фиброскопинг, или ултразвук и чернодробна биопсия,
 • РНК на PCR е количествена, за да знае своето вирусно натоварване.

Характеристики на генотип 3

 1. Това е по-често при хора от по-млада и средна възраст. При пациенти в напреднала възраст ефективността на лечението е намалена.
 2. Генотипът три според статистиката по-рядко води до цироза на черния дроб, отколкото до първия генотип.
 3. Необходимо е да се следва диета с хепатит С 3 генотип, така че да не се получава наднормено тегло - това ще намали ефективността на лечението на PDPD.
 4. При жените пациенти, по-оптимистични прогнози за изхода на заболяването.
 5. По-ранните хора с третия генотип започват антивирусната терапия, толкова по-голям е шансът за поддържане на здравия черен дроб. Ако да се отложи PVT - цироза и рак на черния дроб бързо ще се развият (например fcc - хепатоцелуларен карцином).

Въпреки факта, че първоначално 3 генотип е най-разпространеният сред азиатските страни, сега се среща в пациентите в страните от ОНД и е "популярен", както и генотип 1b.

Основните режими на предаване на HCV генотип 3а и 3b:

 • кръвопреливане;
 • нестерилни инструменти в стоматологичните клиники, салони за маникюр / педикюр / татуировки;
 • интравенозно приложение на наркотични вещества;
 • операции с лошо дезинфекцирани инструменти;
 • полови сношение (най-малката вероятност).

Каква е разликата между генотип 3а и 3b

За и 3Ь са подтипове на третия генотип, който може да бъде изолиран по време на генотипа. Тези захранвания на вируса могат да бъдат открити отделно, заедно 3а / 3b или изобщо не са изолирани. Нямаше разлика в поведението на подвида на 3 генотипа - а и b -, така че стандартните режими на лечение за 3 генотипа биха били подходящи за всички.

Какво е лечението на хепатит С 3 генотип?

Забравете за лечението с интерферон, което потиска репликацията на хепатит С, но не унищожи вируса. За ефективното лечение на 3-тия генотип, схемите на Лапипрашвир няма да работят; това е само за гените 1 и 4.

Но при 98-100% при 3-тия генотип, следните лекарства ще се справят перфектно:

 • Sophosbuvir в комбинация с Dactatasvir,
 • Софузбувир и най-новото лекарство Velpathasvir.

Статии Хепатит