Вирусен хепатит ТТ

Share Tweet Pin it

Въпреки подобряването на инфекциозната безопасност на хемокомпонентната терапия, е невъзможно напълно да се изключи рискът от предаване на инфекциозни агенти на кръвните съставки и препарати. За всеки новооткрит инфекциозен агент е необходимо, тъй като възможността за предаване може бързо да разбере дали кръвопреливане, степента на патогенност, възможността за устойчивост, разпространението, диагностични тестове са подходящи за скрининг.

Разработването на методи на молекулярната биология, като например имунокредитиране на библиотеки на нуклеинови киселини, представително диференциално усилване и т.н., доведе до опростяване на идентификацията на нови вируси.

През последните няколко години, списъкът с вируси, които се намират в кръвта и евентуално значими за трансфузионна медицина, добави тип VIII, човешки херпес вирус, вируса на хепатит В Г, ретровирус, свързани с множествена склероза. Въпросът, очевидно, далеч не е поставен.

Друг нов вирус е открит през 1997 г. в серума на пациента с инициали на ТТ, който страда от хепатит с неизвестна етиология. Инициалите на пациента идентифицираха името - ТТ вирус (HTT).

Установено е, че съдържа едноверижна сгънати VTT спирала кръгова ДНК (около 3800 нуклеотида) и, както изглежда, е член на ново семейство от хепатитни вируси - Sircinoviridae. Тъй като в бъдеще вирусът се открива при пациенти с остри и хронични заболявания на черния дроб и се свързва с високи нива на ALT се определя от възможността за неговото свързване с хепатит, както и предаване на вируса чрез преливане.

Данните за разпространението на ХТТ са доста различни. Сред 1000 донори във Великобритания, ВТТ е открита при 1,9%, главно в по-старата възрастова група (средна възраст 53 години), с тенденция да се увеличава с възрастта. Подобни данни са получени в САЩ, където HTT се среща в 1% от донорите и 4% от пациентите, получаващи трансфузия.

В Германия 1% от донорите, положителни за ВТТ, също са открити в изследване на донорите. В Италия 22% от донорите имат секвенции на HTT в серума, а в Бразилия - 62%. Според японски автори 12% от донорите са носители на HTT. VTT е широко разпространена сред жителите на Южна Америка, Централна Африка, Папуа и Нова Гвинея.

Интересно е, че 43% от VTT-положителните новородени майки са VTT-отрицателни.
ТТ-виремията е типична за 37% от пациентите с таласемия в средиземноморските страни и 19% от пациентите с таласемия в Тайланд. Пациенти с хемофилия получава като заместваща терапия фактор VIII, VTT открити в 44,4%, което е съгласен с данните, получени при проверка на фактор на кръвосъсирването концентрати VIII и IX, когато висок процент на замърсяване намерено вирус.

Извършени са обширни проучвания за идентифициране на НТТ при пациенти с чернодробно заболяване, особено неизвестна етиология. ТТ-виремия се среща във фулминантната форма на хепатит, хроничен активен хепатит и цироза с неизвестна етиология. В 15% от пациентите с криптогенна цироза, 27% от пациентите с идиопатична остра чернодробна недостатъчност, в 19% от пациентите очакват ортотопична чернодробна трансплантация, също така, VTT.

Данните за връзката между HTT и хепатоцелуларен карцином са противоречиви. T. Wamamoto et al. VTT идентифицирани 20 не-заразени с хепатит В и С пациенти с хепатоцелуларен карцином, но липсата на интеграция на вирусна ДНК и ДНК на хепатоцитни автори считат доказателства за не-канцерогенни VTT.

Според S. M. Dees et al., 2% от пациентите с хепатит BTT са диагностицирани. Въпреки това, според Т. Nakano и сътр, VTT -. Не е основната причина за криптогенен хепатит, тъй като разпространението на инфекция VTT са идентифицирани в групата на риск.

В проучване на рисковите групи от населението групи (наркомани, проститутки, хомосексуалисти), не показва разпространението на инфекция (4,5-13%) в сравнение с популация. Въпреки че в експеримента (шимпанзе), когато се прилага интравенозно VTT разработен виремия, смята се, че вирусът се разпространява чрез сексуален контакт и по време на интравенозно прилагане на лекарства не е преобладаващ.

ДНК на НТТ се открива чрез полимеразна верижна реакция (PCR). Беше разработен метод за определяне на антитела срещу НТТ (анти-НТТ) при реакцията на имуноутаяване.

Анти-НТТ е открит в 1 (17%) от 6 здрави донори с ДНК от HTT в кръвта и при 11 (29%) от 38 без вирус на VTT. При 2 пациенти с посттрансфузия без хепатит А или G, анти-НСТ се появи в кръвния серум след изчезването на вируса. В допълнение към циркулиращата кръвна плазма, HTT ДНК също се открива в левкоцитите.

Т. Канда и колеги. че 60% от хората, подложени на трансплантация на костен мозък, са инфектирани с НТТ, докато само 10% от донорите на костния мозък са били VTT-позитивни.

Смята се, че НТТ се повтаря главно в хематопоетични клетки и не причинява увреждане на хепатоцитите. Дори при високо ниво на кръвни трансаминази, не винаги е възможно да се установи увреждане на чернодробната тъкан с моно-BTT инфекция.

Бяха изолирани шест генотипа (G1-6) на HTT и не бяха установени географски различия между генотипите на вируса. Най-често срещаните генотипове са G1-3. Генотип 1а и 2а са по-чести при чернодробни заболявания.

Можете да разберете за наличието на трайна инфекция чрез тестване след 5-6 месеца. след кръвопреливане, неговите компоненти и препарати. В същото време, развитието на фулминантно увреждане на черния дроб е възможно само един месец след предполагаемата инфекция.

Необходими са допълнителни проучвания и данни, въз основа на които е възможно да се изяснят по-подробно етиопатогенната роля на НТТ.

Първоначално вирусът е определен като кръвопреливане. Откриването на широко разпространени асимптоматични карета при здрави хора, които никога не са получили кръвопреливания, както и при деца, поставя под съмнение изключителността на парентералния път на предаване.

Установено е, че вирусът се екскретира от жлъчката, отделя се от стомашно-чревния тракт и се предава по фекално-орален път. От друга страна, относително ниската честота на НТТ инфекция в рискови групи показва, че половите и инжекционните пътища не са основните.

Хепатит ТТВ - симптоми на заболяването, лечение

ТТВ (трансфузионно предаден вирус, въртящ се вирус Teno) се причинява от вирус, който, както се подразбира името, се предава чрез трансфузия на кръвта или нейните компоненти.

Неговото "име" на този вирус е било получено в Япония през 1997 г., когато учените наблюдават няколко пациенти след кръвопреливане с увреждане на черния дроб на неизвестна по това време етиология. Първият пациент, който е диагностициран с този вирус, носеше инициалите "TT". Така че новият хепатитен вирус получи официалното си име.

Какво представлява този вирус?

Причиняващият агент на хепатит TTV принадлежи към ново семейство - Anelloviridae. Има сходство на генома на този вирус с причинителя на заболявания при животните (CAV - вирус на пилешката анемия), принадлежащи към семейството Circoviridae. Следователно, в един момент причинителният агент на хепатит ТТВ се отнася и до това семейство.

Вирусът се отнася до съдържаща ДНК, има структура на пръстена. Размерите му са 40-50 nm. Няма липидна козина. Днес има повече от 20 генотипа на вируса и много подвидове. Най-често срещаните генотипове са Gla и Gib.

Понякога се отбелязва, че един и същ пациент има повече от един генотип на TT вирус по едно и също време. Това най-вероятно се свързва с повтаряща се инфекция или показва реализацията на мутационните свойства на патогена в човешкото тяло.

Разпространение и пътища за предаване

Разпространен в целия свят, но неравномерно. Най-често се наблюдава в населението на Африка (до 90%), по-малко - в САЩ и Австралия. В Европа, до 15%, в Азия - до 40%. Според други източници, обаче, около 70% (и в някои страни и повече) хора са превозвачи на TTV.

Честотата на откриване на вируса на ТТ се увеличава с възрастта на изследваните и в определени групи хора: инжектиране на употребяващи наркотици, проститутки, хомосексуалисти. Съществува също така висока честота на TTV ДНК при пациенти с хемофилия и пациенти на хронична хемодиализа при индивиди, които са получили кръвни трансфузии и реципиенти на органи. Това означава, че има сексуален и парентерален начин на предаване на вируса. Това се потвърждава от откриването на TTV ДНК, в допълнение към кръвта, в спермата и цервикалната тайна.

Към днешна дата вече има данни за предаване на ТТВ с фекално-орален път. Той се намира в жлъчката, изпражненията и в същото време в кръвта на човек. Носителите на вируса също са животни, както селскостопански, така и местни. Недостатъчната топлинна обработка, например на месо от заразено животно, може теоретично да доведе до инфекция с ТТВ.

Има причина да се твърди, че ТТВ се умножава в чернодробните клетки, откъдето влиза в кръвта и през жлъчните пътища в жлъчката и след това в изпражненията. Съответно, мястото на репликация (възпроизвеждане) на клетките на вируса е черният дроб.

ДНК на TTV се намира в слюнката, спермата, вагиналните и цервикалните тайни.

Има изолирани данни за възможността за въздушно предаване на инфекция.
Не са изключени достатъчно данни, но пътят на предаване от заразената майка към плода (вертикално) не е изключен.
Така получената информация позволява да се направят изводи за няколко начина на предаване на патогена на хепатита ТТВ.
Все още няма надеждна информация за податливостта.

Извършени са научни изследвания за откриване на хепатотрофия на ТТ вируса. Установено е, че най-често TTV се определя при пациенти, страдащи от остър или хроничен хепатит с неизвестна етиология. Освен това, при пациенти с хемотип след хематография, нивата на TTV са еднакви както в чернодробната тъкан, така и в кръвта. Но в този случай понякога има по-високи концентрации на патогена в черния дроб.

Клиничен курс и диагноза

Много често острия ТВВ-индуциран хепатит се появява в латентна форма, без никакви специфични клинични симптоми.
Още по-често има асимптоматична хронична хронична виремия (пренасяне на инфекция), понякога без морфологични промени в черния дроб. И има документални доказателства за спонтанно елиминиране на ТТВ от тялото.

Единични клинични случаи на остър посттрансфузионен хепатит TTV при възрастни са описани.
В този случай инкубационният период е от 1,5 до 4 месеца. Заболяването започва с повишаване на телесната температура до 37.5-38 градуса. Има симптоми на астения - умора, загуба на сила, слабост, може би загуба на тегло; и диспепсия - гадене, повръщане, смущения в изпражненията, дискомфорт в правилния хипохондриум. При палпиране се открива увеличен черен дроб.

В проучването на чернодробната биопсия се откриват неспецифични чернодробни промени, които корелират с тежестта на курса на хепатита.
серумни нива са повишени чернодробни трансаминази в кръвта: аланин аминотрансфераза (ALT), аспартат аминотрансфераза (AST), гама-glatamiltransferazy (GGT), и други.

Coinfection (комбинация) с други хепатитни вируси често е достатъчно.

Интересно е доказателството, че активната репликация на ТТВ се отбелязва при пациенти с тежка идиопатична миопатия, злокачествен тумор или системен лупус еритематозус. И също така се срещат при деца с остри респираторни заболявания.

Данни за курса на ТТВ-хепатит при деца още.

Има данни за увреждане на ТТ-жлъчката с развитието на минимален портален холангит. Началната роля на този вирус в развитието на синдрома на утайките с последващ преход към холелитиаза не е изключена.
Диагнозата по това време е представена от дефиницията на ДНК вируса чрез PCR в кръвта, понякога в проби от чернодробна биопсия. Значението на специфичните антитела все още не е определено.

лечение

Специфичното лечение не съществува. Доказано е научно, на TTV резистентност към лекарства, лечение с интерферон при стандартни дози при пациенти с коинфекция с хепатит С. Според други автори, а напротив, има лек (елиминиране) на вируса в това лечение. Пълното и надеждно елиминиране обаче е постигнато само в 40-50% от случаите.
По-нататъшни изследвания се провеждат по този въпрос.

заключение

Вирусът, който причинява ТТВ хепатит, досега не е бил изследван много. Но става ясно, че:

 • Вирус с такова широко разпространение не може да бъде безусловно патогенен. Според научните изследвания обаче има твърдения, че някои генотипове на вируса могат да бъдат свързани с развитието на определени заболявания. Например, инфекцията с първия генотип (1а) може да предизвика посттрансфузионен хепатит.
 • Научните изследвания все още не потвърждават абсолютната хепатотропия на TTV. Установено е, че вирусът ТТ не е недвусмислена причина за развитие на хронична чернодробна недостатъчност с неясна етиология. Той няма ефект върху увеличаването на симптомите, както и върху тежестта и тежестта на чернодробното увреждане, когато се комбинира с хепатит В или С.

Патогенността на вируса все още е в етап на изследване, но значението му за клиничната диагноза все още не е ясно.

Биологичното значение на такова широко разпространение на вируса не е напълно разбираемо. Все още няма стандарти за рутинно тестване на кръводарители, високорискови индивиди и др. За съжаление има повече въпроси, отколкото потвърдени данни за ТТВ и свързаните с него заболявания и състояния. Остава да се надяваме, че през следващите години ще получим по-подробна информация за новия патоген на вирусния хепатит.

Хепатит G, TT, SEN, симптоми, причини, лечение, признаци

Всичко, което може точно да се каже за тези варианти на вируса в момента, по-скоро като медицинска шега, отколкото да се говори за сериозно и опасно заболяване.

Преди това цялата тази "троица" бе открита от вируса Г. Това се случи през 1995 година. И останалите две са в процес на изучаване малко над 10 години, а данните за тях, представени от различни източници, са много противоречиви. Сега ще се опитаме да обобщим всичко, което е известно на науката за тези "новодошли" на хепатологията, опитвайки се да направим без усмивка на объркване.

Хепатит G

Този формуляр се разпространява по целия свят и. очевидно се среща в различни региони с приблизително еднаква честота. Предполага се, че се предава, като хепатит С, главно чрез кръвта. Но последното заключение в никакъв случай не е безспорно. От една страна, най-голям брой случаи се наблюдават сред групите в неравностойно положение на населението - по-специално наркоманите. И от друга - малко по-малко от половината от времето, източникът на инфекция никога не е бил установен. С други думи, много сериозен процент от пациентите с хепатит G няма, при предвидимата анамнеза, процедури, извършени в нарушение на целостта на кръвоносните съдове и кожата. Т.е. може само да предполагам, че всички от тези пациенти са имали контакт с носители на вируса по време на присъствието на тялото им някои местни наранявания - разрези, разкъсвания драскотини, надраскване. Което, разбира се, изглежда малко ненаучно и напрегнато.

Като заболяване, хепатит G е подобен в много отношения на хепатит С. Той има тенденция да пропуска дълго време в латентна форма и следователно - и да се премести в хроничен стадий. Остри или фулминантни форми на това се срещат рядко. Специфична ваксина или антибиотик срещу него не съществува, така че хепатит G се третира по същия начин като хепатит В. курсове а-интерферон, които не действат върху вече заразени клетки, обаче, предотвратяване на вируса улови нови области. Най-често, интерферон се използва в комбинация с рибавирин, като тази двойка показва подобрена ефективност в борбата срещу вируса G. терапия успех се измерва чрез степента на намаляване на възпалителния процес.

Хепатит ТТ вирус

По причини, които все още не са ясни, този патоген най-често се среща в черния дроб на пациенти на възраст над 50 години. Предполага се, че тази особеност се дължи на наличието в нейната структура на дефект, който го прави свързан с хепатит D. Факт е, че вирусът на вируса на хепатит ТТ е лишен от свой собствен палто. Но устройството, отговорно за възпроизводството, е добре развито. В същото време, ТТ вирусът има напълно различна структура на ДНК, така че неговата прилика с D вируса може да се счита за условна. Въпреки това е вероятно, поради липсата на черупки, да има намалена резистентност към работата на здравата имунна система. Следователно, шансовете му за успешно проникване в тялото и да се подобри с възрастта, намалява ефективността на биологичната защита на тъканите.

Изглежда, че ТТ вирусът се предава с кръв. Във всеки случай сред заразените болшинството от тях са имали епизоди на трансфузии и заместваща терапия през целия им живот. По принцип начините за предаването му все още не са изяснени, защото точността на дадените статистически заключения е лесна за измерване и независимо. Поради това мнозинството от хората, заразени с вируса на ТТ, са хора на възраст, които не могат да "направят" един адрес в болницата по-трудно, отколкото да го получат. Не е ли така? Разбира се, това е така. Истинското време на инфекцията тук остава неизвестно и може да се приеме само с известни вероятностни точки. Неинфектираните хора от същата възраст, които имат анамнеза за подобни случаи на терапия, са много повече. И много от броя на интервенциите е дори по-голяма от тази на пациентите с ТТ вируса. И така, каква е вероятността, че това не е елементарно съвпадение? Отговорът е много малък.

Тези открития потвърждават факта, че половината от новородените, заразени с ТТ вируса, никога не са били засегнати от техните майки. Доказателство за това - пълното отсъствие в кръвта на двете тела и антитела срещу този патоген.

И още нещо - не по-малко любопитно от предишното. Този вирус, естествено, е открит в чернодробните клетки на пациент със симптоми на хроничен хепатит и отрицателни резултати от тестове за всички известни видове патогени. Въпреки това, ТТ вирусът и антителата към него със същата честота се намират в кръвта като пациенти с различни чернодробни патологии и обективно здрави. И тези много здрави наистина нямат никакви признаци на увреждане на черния дроб - дори в началния етап. Кръвните тестове за нивото на трансаминазите също са в нормални граници. Каретата е. С други думи, този причинител на практика, може би, изобщо не възбужда никакви патологии. И не влошава други инфекции. Още по-лесно: възможно е този вирус изобщо да не е патоген - поне за човешкото тяло.

Хепатит СЕН вирус

За този вирус можем да докладваме още по-малко. Възможно е да се отбележи само в края на 1999 г. - това е много ново откритие от гледна точка на науката. 12 години, за да проучи "новостта" - това, според нея, много малко. Но, според различни данни, той е този, който е заразен повече от половината от всички пациенти с хепатит, различни от добре познатите форми. С други думи, когато пациентът идва със снимка на вирусен хепатит, както и всички познати вируси маркери дават отрицателен отговор, вероятността, че той е болен SEN-хепатит е около 60-65%.

От друга страна, в статистическите данни за заболеваемостта в момента няма точни цифри. Първо, няма дори една методология за определяне на този патоген в кръвта. Както при предишните три вида (Е, G и ТТ), изследванията върху него се извършват само след отрицателни отговори на известни типове. На второ място, разработването на поне един диагностично надежден метод значително усложнява изобилието от модификации на СЕН вируси. В момента тя вече звучеше фигура 8. И това е - променливостта, които могат да се изравнят с и надмине оригиналния запис повдигнат от хепатит С. По този начин, всички от които учените не са в състояние да разработи надеждна ваксина. И след това: подобно на вируса G, вирусът SEN често се среща при здрави хора, без най-малък признак на чернодробно заболяване. Така, в случая с него, патологичната дейност също е факт, който все още не е потвърден.

Така че ситуацията наистина е озадачаваща. Свикнали сме, че лекарят знае много повече от нас. Сигурни сме, че той знае всичко предварително. Но сега има случай, когато това е напълно погрешно. Някои от вирусите на хепатита са известни на лекарството от доста време. Но лечението от тях не е измислено. Причините? Причините остават неизвестни. Откритията продължават, науката не стои неподвижна. И сега има няколко нови вируси, с които ние преставаме да бъдем ясни изобщо. Дали показват патологична активност? Как се предават на новородени от здрави майки? Това ли е вирусът в края на краищата?

Няма точен отговор на никой от тези въпроси. Окончателното състояние на нещата ни кара да подозираме, че ниската ефективност на лечението в болницата и честотата на хроничните форми на хепатит не са различни явления, а самите свойства на самите вируси.

Възможно е въпросът да не е в пропуските на научното знание, а не в условията на проучването. Има и друга категория болести. с които се осъществява напълно аналогична ситуация. Говорим за злокачествени тумори и официалната медицина не знае как да ги лекуваме. Това е повече от сто години. И резултатите са толкова плашещи само защото естеството на злокачествените клетки остава неясно.

Естествено, изобщо не говорим за това, за да обобщим аргументите за отказ от всички превантивни мерки и лечение на хепатита. В острия стадий на заболяването това не може да бъде направено във всеки случай. При всеки друг сценарий обаче имаме право да знаем точно границите на правомощията и възможностите на лекаря. Защото обективно съществуват. И те заплашват да повлияят на състоянието на нашето здраве повече от самия вирус. Затова е от съществено значение за нас да можем да видим момента, в който официалната медицина е направила всичко възможно. Когато по-нататъшната комуникация само с мъж в бяла роба е изчерпала своите възможности. И накрая, когато е време да се обърнем към други възможности за лечение. Това означава, че ни е нужна малка критика, за да преминем от въпроса как трябва да действаме в случай на внезапен неуспех на черния дроб, на въпроса какво да правим след това. По този въпрос приключваме темата за медицинска терапия, като се позоваваме на техники, които най-вероятно ще ни обслужват още по-добре в решаването на нашите належащи проблеми.

Трансфузионно предаден вирус (ТТ) - вирус ТТ: ДНК квалификация.

Описание:

Анализът на вируса на хепатит ТТ е изследване за диагностицирането на хепатотропен вирус, който причинява увреждане на чернодробните клетки и провокира посттрансфузионен хепатит. За първи път ДНК на преди неизвестен патоген е открита през 1997 г. при няколко пациенти, които са преминали през кръвопреливане. Днес повече от 20 генотипа от този щам са известни.

Вирусът на хепатит В е слабо разбран. Известно е, че от дълго време тя може да поддържа жизнеспособност в човешкото тяло и да не пречи на функциите на черния дроб. Продължителността на инкубационния период е от 6 до 12 седмици. След това се появяват първите симптоми на инфекция:

 • повишаване на температурата до 38 градуса и повече,
 • разширяване на черния дроб по размер,
 • астено-диспептичен синдром,
 • увеличено производство на ензими от резултатите от кръвен тест.

За да подадете анализ на вирус с хепатит ТТ, назначете или номинирате под съмнение:

 • идиопатична белодробна фиброза,
 • остър или хроничен хепатит,
 • холангит,
 • холелитиаза и холестероза,
 • хематологични заболявания.

Изследването се извършва чрез PCR метод за откриване на ДНК фрагменти от патогена в кръвна проба. Крайният срок за резултатите е 5 работни дни, с изключение на деня, в който биоматериалът е взет за анализ.

Лабораторията "LAGIS" ви кани да преминете диагностиката. За подробна информация относно услугите и цените, моля обадете се.

Анализът на вируса на хепатит ТТ е изследване за диагностицирането на хепатотропен вирус, който причинява увреждане на чернодробните клетки и провокира посттрансфузионен хепатит. За първи път ДНК на преди неизвестен патоген е открита през 1997 г. при няколко пациенти, които са преминали през кръвопреливане. Днес повече от 20 генотипа от този щам са известни.

Вирусът на хепатит В е слабо разбран. Известно е, че от дълго време тя може да поддържа жизнеспособност в човешкото тяло и да не пречи на функциите на черния дроб. Продължителността на инкубационния период е от 6 до 12 седмици. След това се появяват първите симптоми на инфекция:

 • повишаване на температурата до 38 градуса и повече,
 • разширяване на черния дроб по размер,
 • астено-диспептичен синдром,
 • увеличено производство на ензими от резултатите от кръвен тест.

За да подадете анализ на вирус с хепатит ТТ, назначете или номинирате под съмнение:

 • идиопатична белодробна фиброза,
 • остър или хроничен хепатит,
 • холангит,
 • холелитиаза и холестероза,
 • хематологични заболявания.

Изследването се извършва чрез PCR метод за откриване на ДНК фрагменти от патогена в кръвна проба. Крайният срок за резултатите е 5 работни дни, с изключение на деня, в който биоматериалът е взет за анализ.

Лабораторията "LAGIS" ви кани да преминете диагностиката. За подробна информация относно услугите и цените, моля обадете се.

Какво представляват вирусите TT и SEN? Причини, диагностика и лечение на вирусите TT и SEN

Тези вируси са наблюдавани от лекари и учени едва напоследък. През 1967 г. в серума на пациента с инициали на ТТ японски специалисти открили нов вирус. Споменатите Т. Т. са претърпели ясно хепатит, но тестовете за известни видове хепатит показаха отрицателни резултати. На инициалите на лицето, което първо открива инфекцията, му е дадено името на нов вирус.

Проучванията показват, че ТТ вирусът няма черупка и е спирална кръгова ДНК (така че понякога тези вируси се наричат ​​"тънки колие" вируси). Вирусът е открит в бъдеще и всеки път - при пациенти с остри и хронични чернодробни заболявания, всеки път придружен от високо ниво на ALT. Спомнете си: повишено ниво на аланин-амино трансфераза (ALT) показва нарушение на жизнената активност на чернодробните клетки. Ето защо лекарите предполагат, че ТТ-вирусът е свързан с хепатит и освен това може да бъде предаден чрез кръвта.

Данните за тази нова инфекция са много противоречиви. Както се оказа по време на кръвния тест на донора, разпространението на вируса е достатъчно, за да започне да се тревожи за това. Например, сред 1000 донори във Великобритания, VTT е открита при 1,9%, главно в по-старата възрастова група (средна възраст 53 години). С увеличаването на възрастта на донора се увеличава възможността за откриване на този вирус в кръвта му.

Приблизително същото се твърди от учените от САЩ и Германия: в Съединените щати ХТТ се среща при 1% от донорите и 4% от пациентите, получаващи трансфузия (кръвопреливане). В Италия цифрата вече е посочена в 22%, а в Бразилия - 62%. Според японски автори 12% от донорите са носители на HTT. ВТТ е широко разпространена сред жителите на Южна Америка, Централна Африка, Папуа и Нова Гвинея. Не можахме да намерим такива данни в Русия.

Доста не е обяснимо, че 43% от VTT-положителните новородени майки са VTT-отрицателни.
Резултатите от наличните проучвания не се вписват в общата картина. TT вирус открит в кръвта на хора с рак на черния дроб и мигновени форми на хепатит, цироза и хроничен активен хепатит, има хора, които чакат за трансплантация на черен дроб, и тези, които страдат от нощно Печ недостатъчност. По този начин лекарите далеч не са сигурни, че този вирус причинява всички горепосочени състояния и заболявания.

Антитела към вируса на ТТ се откриват при животни и здрави хора. И това е, което пречи най-много на лекарите: ако откриете само вируса на ТТ, дори и с високо ниво на трансаминазите - болестта (унищожаване или просто нарушение на функциите на чернодробните клетки) не се случва.

Така че в момента изследването на TT-вируса има за цел да докаже (или да оспори) участието си в чернодробните заболявания. Досега е известно, че вирусът има свои собствени вариации: вече е известно за няколко от неговите генотипи, те са обозначени с обичайното номериране (G1, G2 и т.н.). Отчитат се най-често срещаните генотипове от първия до третия. Генотип 1а и 2а са по-чести в случай на чернодробно заболяване.

Първоначално вирусът се дефинира като кръвопреливане, т.е. предава се с кръв. Тази версия е подкопана от чести случаи на асимптоматичен пренос при здрави хора, които никога не са били подложени на трансфузия на кръв, както и при деца. Вирусът се екскретира в жлъчката от стомашно-чревния тракт и се предава от фекално-орален път, и това откритие е поставена под въпрос само кръвен път предаване път.

Откриването на ТТ на вируса при животни, чието месо е широко използвано при храненето на хората, също не изключва възможността за инфекция чрез хранителния път. Във всеки случай кръвните тестове на донорите показват, че тази жизнена течност често се заразява с ТТ вирус. И въпреки че тя все още не е ясно какво точно вирусът е опасно, то е ясно, че контролът на кръвни продукти, трябва да се стегна и да се обогати и изследванията на кръвта проучвания върху TT вирус.

Изследвания за определяне на резистентността на вируса в околната среда също не са толкова много, затова сега можете да говорите само за предварителни данни. Те казват, че унищожаването на HTT настъпва по време на пастьоризация в продължение на 10 часа при температура от 60 ° С.

Данните за друг вирус, вируса на СЕН, са еднакво противоречиви и непълни.

Тя е открита през 1999 г. от италиански изследователи. При човек със СПИН и с всички признаци на увреждане на черния дроб, е открит нов ДНК-съдържащ вирус. Както го познахте - "нито A, нито G". Името му бе дадено на инициалите на този човек - СОП. Според изследване на италианските експерти вирус СОП могат да бъдат заразени от 3% от пациентите с хемофилия, 40-60% от наркомани, венозна употреба на наркотици, както и 60% от пациентите с хепатит с неизвестен произход.

Както се оказа, този вирус е много подобен на вируса на ТТ: той също така няма собствена черупка и също така се състои от една струна от нуклеотиди. Има и собствени генотипове, поне осем. И точно както е неразбираемо - независимо дали засяга развитието на хепатит.
Изследванията на тези вируси, вероятно повлияващи развитието на хепатита, продължават. Може би скоро ще има повече данни за тези нови вируси, докато има много малко информация за тях.

ТТ вирусът (TTV)

TT-вирусът получава името си от първите букви на английските думи, обозначаващи начина на предаване на този вирус - трансфузионно предаван вирус (TTV).

Нов вирус открива в пациента (TT - инициали пациент) с след трансфузия хепатит с неизвестна етиология, съобщава японски изследователи от групата, Т. Нишизава през 1997 г., но не под формата на вирион, както и фрагмент от неговата едноверижна геномна ДНК размер минус пръстеновиден 2, 6 kD. Този вирус се идентифицира чрез PCR от първоначалния клон N22, открити в донори на кръв с повишени ALT (106 IU) и висок титър ДНК TTV (Май 10 / мл).

Вирион с диаметър 30-50 nm е лишен от липидна черупка, капсидът има кубичен вид симетрия. ДНК съдържа три отворени рамки за четене и нетранслиран регион, съдържащ много обърнати повтаряния, през които се появяват инге-геномни пренареждания. Повече от 16 генотипа са диференцирани. Вирусът е идентифициран като първият представител на новото семейство Circinoviridae.

Геномът на ТТВ е представен от неслета с единична верига пръстенна ДНК с отрицателна полярност от 3853 нуклеотида. Доказано е, че за сходство на структура със структурата на парвовируси на вирусни, генетични 2 групи, обозначени с разлика от 30% в нуклеотидни последователности, разпределени в подгрупи различават 11-15% от различията в нуклеотидните последователности на ниво един от друг. По този начин подгрупите Gla, Glb, G2a, G2b бяха избрани.

Подробните данни за декодирането на молекулярната и биофизичната структура на TTV ни убеждават да се сравни с семейството Circoviridae (Springfeld C. et al 2000).

Буквално през последните няколко години има нови данни за таксономията на TTV. В съответствие с резултатите от изследванията на няколко групи от TTV автори, класифицирани като представител на третата група Anellovints ген (anellovirus) и е наречен Торки tenovirusom (въртящ момент Teno вирус - TTV). Под заглавие «TT-вируса» сега идентифицирани три anellovirusa (aneibviruses): въртящ момент ТЕ на вирус - Торки tenovirus (TTV), въртящ момент Teno мини вирус - Торки Гено мини вирус (TTMV) и въртящ момент Teno MIDI вирус - Торки Гено MIDI вирус (TTMDV) (Ninomiya М. et al, 2008). Тестови системи са създадени за диференциране на значимостта на тези три анеловируси за хората.

Въпреки това, понастоящем резултатите от епидемиологични и клинични проучвания се получават без да се разграничава вируса на ТТ от три аневовируса.

Диагнозата се основава на откриването на вирусна ДНК чрез PCR. Вирусната инфекция сред населението достига 80% и се среща при 15-30% от хората с чернодробни заболявания.

ТТ вирусът може да се възпроизвежда в хепатоцитите, да се предава чрез кръвопреливане и чрез фекално-орален път. Все пак, въпросът дали ТТ вирус е причинител на хепатит остава отворен; се изразяват различни версии. Група от SEN вируси (SENV) (SEN-A-SEN-H) също принадлежи към възможните патогени на хепатита. Геномът SENV е едноверижна линейна ДНК, състояща се от 3800 нуклеотида и има три променливи отворени рамки за четене.

Вирусите се размножават в хепатоцитите, предават се чрез кръвопреливане. Вирусите SEN-D и SEN-H се срещат по-често в кръвта на пациенти с хепатит В и С.

TT вирусът (качествен анализ)

Анализ за вируса на ТТ се осъществява чрез техниката на полимеразна верижна реакция, което прави възможно разкриването на ДНК фрагмент. Тоест точността на директните изследвания е 100 процента. ТТ вирус се отнася до ново семейство, от което са идентифицирани повече от 20 генотипа. Освен това днес са инсталирани близки вируси с общи критерии за организиране на генома. Изследванията откриха патоген в кръвта на хора и животни: крави, прасета и други. Няма причини за голямото разпространение на вируса, което се среща в 90% от "здравите" хора.

Анализ за вируса на ТТ

Да се ​​премине анализ на ТТ препоръчва в случаи на диагностика на следните патологични състояния:

 • хепатит в остри и хронични форми с клинични симптоми, вероятно при деца,
 • холангит - възпаление на жлъчните пътища, холестероза, холелитиаза,
 • белодробно заболяване - идиопатична фиброза,
 • хематологични заболявания - апластична анемия.

Способността да се предизвикат всички изброени патологии не е ясна. Възможно е някои генотипове или подобни TT вируси да са важни.

Подробности за анализа на вируса на ТТ трябва да бъдат посочени от Вашия лекар. Записи за кръводаряване - по телефона.

8 препоръки за подготовката за анализ на PCR за хепатит С

HCV или хепатит С се счита за една от най-честите инфекциозни чернодробни патологии. За да може лечението да доведе до очаквания ефект, е важно да се диагностицира болестта на ранен етап. В тази статия ще се опитаме да разберем, тестваме 321 вируса на хепатита с помощта на kach анализ какво е то и как правилно да тестваме. Ние също така описваме какви допълнителни тестове трябва да се дадат на пациента, чийто лекар предполага наличието на вируса на хепатит и как да се подготви за диагнозата.

Хепатит С и тестове

Сред нашите сънародници HCV, за съжаление, е често срещано заболяване. Развитието на патологията се улеснява от вируса на хепатит С. Вирусът се предава от пациента на здравия човек чрез кръв и други биологични течности.

Има две форми на хепатит С:

Най-опасният ход на чернодробното заболяване е хронична проява на болестта. Проблемът е, че пациентът не може да се произнася симптоми, така че наличието на хепатит той научава в последния етап, когато тя вече е разработена цироза и медицината вече безсилни.

Само в редки случаи хроничната форма на HCV дава следната симптоматика:

 • пожълтяване на кожата и склероза на очите;
 • гадене;
 • намаляване или пълна липса на апетит;
 • хронична умора;
 • леки изпражнения и тъмна урина;
 • тежест и болка в корема.

За да предотвратите процеса да стане хроничен, трябва да разпознаете патологията във времето и да започнете лечението.

Диагностични изследвания, които могат да открият чернодробно заболяване при хората, много. Ако пациентът има хепатолог или инфекциозна болест, подозираща наличието на HCV или друга форма на вирусен хепатит, той ще трябва да се подложи на цялостен преглед. Но по-голямата част от анализа се свежда до изследването на кръвта от вените по различни показатели и антитела.

Основните диагностични методи за откриване на вирусен хепатит:

 • общ и биохимичен анализ на венозна кръв;
 • PCR диагностика;
 • анализ за наличие на антитела срещу вируса;
 • изследване на урината;
 • биопсия на жлезата.

Най-информативен е диагностиката, използваща PCR метода.

Анализ на PCR за хепатит С (тест 321)

PCR анализът е много информативен тест, тъй като показва резултати с висок процент на вероятност.

Използвайки метода на полимеразна верижна реакция, диагностичът може да открие заразени клетки в кръвта на заразения пациент, дори ако тяхната концентрация е минимална. Още пет дни след заразяването PCR методът ще покаже положителен резултат.

PCR - диагнозата е разделена на два вида:

 • количествен анализ, позволяващ да се контролира процесът на лечение;
 • качествен анализ, който потвърждава или отхвърля наличието на инфекция в кръвта.

Качествена PCR диагностика

Качествен тест за определяне на HCV РНК е предписан абсолютно на всички пациенти, които са имали антитела срещу хепатит в хода на диагностиката.

При дешифриране на тестовете пациентът получава един от двата резултата:

В резултат на "откритието" може да се прецени, че организмът на пациента умножава инфекция, която уврежда чернодробните клетки.

Качественият анализ по правило трябва да се извършва веднага след откриването на антителата срещу вируса. Повтарящо се качество. тестовете са предписани за един месец, а също и 3 и 6 месеца след първото откриване на инфекция. И тогава, ако лечението е помогнало и болестта е преминала на етапа на опрощаване, тестът се дава веднъж годишно.

Тест 321 за хепатитен вирус с качествен анализ е ултразвуков тест, чиято чувствителност е от 10 до 500 IU / ml. Тъй като тестът позволява да се открие дори минималното съдържание на вируса в серума, хепатологът може да наблюдава динамиката на лечението.

Но дори и отрицателен резултат не изключва 100% от наличието на инфекция в тялото на изследваното лице.

Кръвта трябва да бъде взета от вените на празен стомах, а лабораторният асистент изследва кръвната плазма.

Количествен анализ на PCR

Тази диагностична опция е присвоена само ако диагнозата вече е потвърдена и пациентът е избран за терапия. Количественият анализ помага да се изясни степента на патологията, както и да се избере необходимия курс на лечение.

Анализът помага да се определи вирусното натоварване на черния дроб. Индикаторите могат да варират от минимални до много високи стойности.

Тълкуването на количествения анализ показва количеството РНК на вируса, което се съдържа в кръвната плазма. Ако анализът е около 400 000 IU / L, тогава става въпрос за средното вирусно натоварване на черния дроб. В резултат на това, под стойността, посочена по-горе, те говорят за ниско натоварване на черния дроб (началния стадий на заболяването). И ако стойността е над 800 000 IU / L, тогава черният дроб е силно засегнат от вируса на хепатита, пациентът е в тежко състояние.

Вероятност от ненадеждни резултати

Анализът може да даде фалшив положителен резултат в следните случаи:

 1. Преразглеждат се санитарните норми и лабораторният техник, се анализира замърсеният биологичен материал.
 2. В кръвта на пациента има хепарин.
 3. В пробата, в допълнение към кръвта, има чужди химически или протеинови вещества.

По правило съвременните лаборатории провеждат задълбочена диагностика, като използват модерно оборудване. Но човешкият фактор не може да бъде напълно изключен. Ето защо, ако има подозрение за получаване на ненадежден резултат, е желателно да се възстанови анализът в друга лаборатория.

Подготовка за провеждането на тестове

За да се покажат надеждни резултати от кръвните тестове, трябва да се спазват следните препоръки:

 1. Кръвта за преглед трябва да бъде взета от вената сутрин и да го направите на празен стомах. Последното хранене трябва да бъде не по-късно от осем часа преди поставянето на диагнозата.
 2. Можете да давате кръв през деня (вечер). Но тогава интервалът от време между последното хранене и доставката на биоматериал трябва да бъде най-малко шест часа.
 3. Непосредствено преди теста не можете да пиете сок, кафе, чай и други течности. Само вода без газ.
 4. Два дни преди очакваната дата на изследването, пациентът трябва да откаже от остра и мазна (пържена) храна, както и от напитки, които съдържат алкохол (дори и в минимална степен).
 5. За шестдесет минути, преди да дадете кръв, трябва да се въздържате от тютюнопушене.
 6. Не препоръчвайте извършването на диагностични тестове непосредствено след ултразвуково, рентгеново или инструментално изследване, както и физиологични процедури или терапевтичен масаж.
 7. Преди да дарите кръв, трябва напълно да се успокоите и да се отпуснете.
 8. 24 часа преди поставянето на диагнозата, пациентът трябва да откаже да вземе лекарство, защото лекарството може да предизвика неправилен резултат.

И най-важното - да изключи емоционалното натоварване и да настрои позитивно.

Как се събира кръвта

Венозна кръв се приема, както следва:

 • Специален турникет е увит около ръката на пациента, което спира потока на кръвта. Турникетът помага да се направят вените по-видими, което улеснява процеса на вкарване на иглата от сестрата;
 • вената и зоната около нея трябва да бъдат дезинфекцирани;
 • иглата се вкарва много бавно във вената, към която е прикрепена тръба за събиране на биоматериал;
 • след поставянето на иглата турникетът се отстранява от ръката;
 • когато кръвта запълва епруветката, иглата бавно се отстранява;
 • Мястото на пробиване е затворено с памучен тампон, потопен в течност, съдържаща алкохол;
 • Ръката с памучен тампон трябва да се огъне в лакътя и да се остави в тази позиция за 2-3 минути. Тази манипулация ще предотврати възможността за хематом.

Ако лабораторен техник познава бизнеса си и използва модерно медицинско оборудване, то тогава вземането на кръв е абсолютно безболезнена и безопасна процедура.

Флебитът (подуване на вените) се наблюдава при много редки случаи при пациенти. Неподреден компрес, прикрепен към подуто място, ще помогне да се отървете от проблема и да премахнете отока.

Пациентите, страдащи от нарушение на кръвосъсирването, също могат да получат определени проблеми: може да започне кървене. Ако има нарушения на коагулацията на кръвта, това трябва да бъде съобщено на лекаря и лабораторния асистент. Медицинският специалист ще предприеме превантивни мерки.

Фалшивите положителни резултати от диагностиката на PCR на практика са много редки. Но ако има подозрение, че резултатите са неверни, е по-добре да се възстанови биоматериалът след известно време. И е желателно да се направи това в две независими лаборатории.

ако PCR за хепатит с положителен

Популярни статии по темата: ако ptsr на хепатит с положителен

Хроничният вирусен хепатит е група от инфекциозни заболявания, които се разпространяват по целия свят с тревожна скорост.

Сега огромна роля в откриването на инфекции се играят лабораторната диагностика, по-специално - кръвните изследвания, извършени чрез метода на PCR. На каква основа се основава този анализ, за ​​да се потвърди какви заболявания се използват и какви подготовки изисква - да го разберем.

Хроничен вирусен хепатит (CVH) - хронично чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит В, С и D, който се развива в рамките на 6 месеца след остър вирусен хепатит. Около 75-80% от всички хронични хепатити са вирусни. V.

Дисплазия на шийката на матката - колко близо е тази диагноза на рака и какво наистина я заплашва? Какво да направите, за да предотвратите появата на дисплазия от рак на тумора. Какво е лечението за различни степени на дисплазия? Разбирам същността на проблема.

Пневмоциститът е патология на дихателната система, причинена от пневмоцисти. Тя може да се появи под формата на остри респираторни заболявания, екзацербации на хронични бронхопулмонални заболявания.

"Забелязвайки пациента, трябва да запомните, че диагнозата е повече или по-малко вероятна хипотеза", - написал изключителен местен клиник S.P. Botkin. Понятието "трудна диагноза" е много произволно и всеки опитен клиничен лекар ще се съгласи с това, което не се случи.

В продължение на много години мастната чернодробна болест се счита за относително доброкачествено заболяване, често развиващо се при диабет тип 2, затлъстяване, хиперлипидемия, злоупотреба с алкохол. През 1980 г. Лудвиг за първи път описва клиничните характеристики.

6 декември 2002 г. в Медицинския университет в Кримската държава. СИ Георгиевски (Симферопол) се проведе среща на Симферополско терапевтично дружество, в което участваха.

45-годишната жена от Северна Онтарио (провинция в Канада), приет в местната болница с история на повече от 2 години на асиметрични мигриращи артралгии в лявото коляно, глезен, лакътя и пръстите на ръцете.

Антителата срещу хепатит в положителна и PCR отрицателна

Journal → Антителата срещу хепатит С по време на бременност са различни!

Момичета искам да напиша моята история специално за всички бременни жени, които са открили положителни антитела за хепатит С.

Всичко започна с регистрацията. Бях вписан в регистъра в 10 манипулационни седмици. Там и отиде - отиде... Анализи, shmanalizy, кръв, урина, узи и т.н. По принцип ми гинеколог само месец труда да погледнете резултатите в края (без морален обучение) lupanula лицето ми, че аз gepatitnitsa. Да кажа, че ми е лошо е да не казвам нищо. Помпено директно в офиса, ме попита какво да прави с бебето (I дете, за миг, дългоочаквана и добре дошли), ми беше казано, и че дори и при възраст 30 не знаех, че хепатит раждат. (Да, аз съм на определена като цяло не е бил наясно с това, което е и какво е то да се яде!)... Веднага е изпратен на инфекциозните заболявания, не ги стелажи, аз веднага отидох при него и. Честно казано, около 10 минути не можах да му обясня какво искам от него, защото през цялото това време плачех без прекъсване. Когато разбра причината, той се усмихна и каза, че ви благодаря, че няма СПИН или сифилис (благодаря, уверихте палачинката). Непосредствено поставете рекорд и давайте указания на центъра за хепатология.

Разбира се, не отидох в нито един център, но веднага се втурнах да взема антитела към платена клиника. Антитела дойдоха "Съжаление", че най-сетне завърших и бях напълно съблечен. Веднага преминали подробния анализ на PCR РНК вируса, той дойде отрицателен. С тази PCR и резултата от антитела, "Doubtfully" дойде на специалиста по инфекциозните заболявания. Каза ми, че няма да го извади от регистъра, а тези Ивитро, Лаборатория и др. защото това не е власт. Тъй като след три месеца ще дойдат отново, ще вземем антитела в безплатната ни клиника. Прибл. Два месеца в сълзи и сопол, в състояние, граничещо с истерия, ми минаха като в ада. След два месеца назад наем антитела за хепатит С идва положителен (и аз се надявах да се направи грешка!), Инфекциозни заболявания, които вече триене малките си ръце и се усмихна на всички и намекна за мен на "мръсни" сексуалния живот, а аз имам само мъжа ми в продължение на три години и е,

Като цяло, отидох в центъра за хепатология, ами, тези неща се озоваха в мен. От прага получих старши медицинска сестра, съжалих, че по време на периоди с грип нося такива глупости. Аз отново поема тест за антитела, и каза, че ако те са отрицателни, след като си otpishu инфекциозни болести и той ще ви премахне от регистъра, ако положителни и отрицателни PCR, а след две години ние ще бъдем гледа. И ако в продължение на две години PTSR не излезе наяве, те ще го свалят от регистъра вече в хепатологичния център.

О, как живея тази седмица, че не знам. Но накрая не откриха антитела. Ръководителят на центъра каза, че в свободните клиники много евтини реактиви, които могат да отговорят положително на белтъка на бременната жена. И това важи не само за хепатита (който и да е), но и за сифилиса и СПИН. Мигането на маркери от "съмнителни" на "отрицателни" е напълно приемливо... Разбира се, те ме извадиха от регистъра, но колко нерви, истерика, как синът ми получи!

Момичета, моля ви, дори не мислете за истерия, плач или раздразнение, ако за сметка на вас са показани положителни антитела срещу хепатит, сифилис или СПИН. Отидете в платена клиника и повторете всичко! Разбира се, нищо няма да бъде намерено и тези тестове ще бъдат FALSE! Ако има въпроси, питайте, един бог знае какво не можех да издържам за тези няколко месеца!

23 февруари в 15:17 часа

Къде да премине теста за хепатит С и как да го разберем

Здравейте, с теб Олга Рискова. В предходната статия "Хепатит С - Какво е това заболяване" ние се занимавахме с много въпроси за тази инфекция. Днес нашата тема е как да проверим за хепатит С, какви отговори можем да получим и какво да направим. Навременното изследване на хепатит С и лечението може да предотврати увреждането на черния дроб.

Как да разберете дали имате хепатит С или не?

Къде и как мога да направя кръвен тест за хепатит С? Можете да преминете този анализ без проблеми във вашата клиника. Дори и да няма лаборатория във вашата клиника или болница, която да прави тестове за вирусен хепатит, тази услуга в Русия се предлага във всяка общинска или федерална медицинска и превантивна институция. Ще бъдете взети кръв и ще бъдете отведени в лабораторията, където е направено това изследване. Кръвта се взема от вената сутрин на празен стомах.

На кого да се обърнете в амбулаторно отделение?

Ако имате симптоми на вирусен хепатит # 8212; затруднява черния дроб, гадене, повръщане, жълтеникава кожа и очи, бира на цвят на урината, леки изпражнения, трябва да се свържете с специалист по инфекциозни болести, такъв специалист е във всяка клиника.

Ако сте здрави и просто искате да проверите "за себе си", не е нужно да се свържете с специалист по инфекциозни заболявания или терапевт. Във всички клиники на Руската федерация има предварително медицински изследвания, където можете да си отиват, без да се преминава през регистъра, без карта на пациента с искането: "Искам да се тества за хепатит C". Ще бъдете освободени от анализа и ще обясните къде и кога да дарите кръв. Ако желаете, можете да бъдете анонимно анкетирани, без да посочвате данните си.

Това ли е безплатно или безплатно?

Можете да преминете анализа за хепатит С безплатно, ако сте се обърнали за преглед от лекар (има подозрение за хепатит, вие се изследвате за операция). Ако сте здрави и сте проверили себе си, анализът вероятно ще бъде платен.

Какъв е отговорът от лабораторията?

Вирусният хепатит C на латински се нарича HCV. Лабораторията няма да открие самия вирус на хепатит С, а антитела срещу него. Този метод на изследване се нарича ELISA - ензимен имуноанализ.

Можете да получите един от следните отговори:

 • Не бяха открити общо антитела срещу HCV чрез ELISA. Това е негативен анализ и това означава, че нямате вирусен хепатит С.
 • Общите антитела срещу HCV са открити. Това е положителен тест за хепатит С и какво означава това, ще ви обясня точно по-долу.
 • Можете да получите спорен или неопределен отговор. Това се случва много рядко.

Погрешен резултат.

Какъв е съмнителният анализ за хепатит C? Съвременните тестови системи са много чувствителни и могат да реагират на други антитела, ако сте преминали теста на фона на друга инфекция, при повишена температура и т.н. Такъв резултат може да бъде по време на инкубационния период на хепатит С, когато тялото все още не е произвело достатъчно антитела. Във всеки случай, ако анализът за хепатит С е съмнителен, това означава, че най-важното е, че все още нямате резултат и анализът трябва да бъде преиздаден. Подозрителният резултат няма да отговаря нито на лекаря, нито на вас, той не може да бъде представен на лекаря преди операцията.

Положителен тест.

Какво означава положителен кръвен тест за хепатит С? Ако получите такъв резултат, това не означава, че имате хепатит С. Спомням си в лабораторията бяха определени чрез ELISA не е наличието на вируса в тялото си, както и наличието на антитела срещу вируса. Ето защо има 2 възможни варианта.

 • Нямате хепатит С. Преди това сте имали хепатит С, сте лекувани или силна имунна система се е справила с вируса. Вече няма вирус в организма, но остават антитела. Антителата са много дълги, от години се отделят от тялото. Това ще ви даде някои неудобства, защото в продължение на много години анализът ще бъде положителен, може да не сте принудени да работите някъде. Но има огромен плюс - не можете да получите отново хепатит С, докато кръвта ви има антитела.
 • Наистина ли имате хепатит С.

Какво да направите после?

С този анализ трябва да отидете на лекар за инфекциозни болести. Ще ви помогнат да разберете друг метод - PCR, полимеразна верижна реакция. PCR лаборатория има във всеки град, но кръвта на PCR в посока на инфекциозно заболяване, най-вероятно, ще бъде взето в клиниката безплатно и доставени в PCR лаборатория. Този анализ разкрива наличието на вируса на хепатит С в организма.

Какъв отговор мога да получа?

В лабораторията за PCR първо се извършва качествен кръвен тест за наличието на вируса. "Качество" # 8212; не означава "много добър". Това означава "яде или не" без определяне на количеството на вируса. Има 2 възможни отговора:

 • PCR е положителен. Това означава, че в тялото има вирус на хепатит С, сте болен от хепатит С.
 • PCR отрицателен. Този отговор не означава, че няма вирус в тялото и сте здрави, има и две възможности тук.

PCR отрицателен

Анализът на ELISA разкрива антитела срещу вируса на хепатит С, а PCR анализът, който открива вируса, се оказва отрицателен, т.е. вирусът не е разкрит. Какво означава това?

 • Това може да означава, че тялото ви всъщност няма вирус на хепатит С.
 • Но отрицателната PCR може да бъде в случай, когато има вирус в организма, но не е активен, той се крие в чернодробните клетки, не се умножава, така че не се открива в кръвта. Това е неактивен, бавен хепатит, който не се предава по полов път и вие сте носител на вируса на хепатит С.

Необходимо е всяка година да се правят кръвни изследвания за PCR. Лекарят за инфекциозни заболявания ще ви даде препоръки, ако е необходимо, предписвате лекарства. Но с положителен ELISA и отрицателен PCR анализ за хепатит С, не се предписва специфично антивирусно лечение.

PCR е положителен.

Ако качествен PCR анализ на е положителен, това означава, че за наличие на вируса на хепатит С в тялото си, а след това в лабораторни условия от една и съща кръв направи количествен анализ, определяне на вирусния товар и генотип. В Русия има държавна програма за лечение на хепатит С със специфични антивирусни лекарства.

Лечението за пациента е безплатно, продължителността на лечението е 24-48 седмици, резултатите са много добри. Решението да се включи в програмата ще бъде решено от специалиста по инфекциозните заболявания в общността, в зависимост от количествения PCR анализ и вирусния товар.

Остава да разберем работата, армията, операцията - там, където те не приемат или не приемат хепатит С.

За да разбера дали статията ви е полезна, моля, кликнете върху бутоните за социални мрежи или оставете коментар по-долу.

Може да се интересувате

Инфекционист - онлайн консултация

Тълкуване на анализа за хепатит С

Добре дошли! През 2008 г. са кодирани антитела срещу хепатит С (само NS4). PCR отрицателен. До една година всяка половин гол даде PCR, беше отрицателна. Сега е бременна. При доставянето на анализи PTSR показа положителен резултат. Лекарят изпрати за количествен анализ (вирусен товар). Резултатът е 0me / ml. Как да разбера моите тестове? Благодаря предварително за отговора.

Добре дошли! вероятно качественият анализ на PCR е бил погрешен, повторен е в добра лаборатория. С HI. Aleksandrov P.A.

Лека нощ Павел Андреевич! Моля, кажете ми една година ELISA ми бъде отрицателен след (nezascheschennogo полов акт с момиче на HIV-1 или HIV-2 Аз INE го! Аз научих от приятел, след като симптомите! Симптоми всичко като книга! ХИВ тест ELISA 7 Седмица 2 4 5 6 7 8 9 октомври 11 месеца 3 месеца отрицателна РНК PCR (Hemotest) 200 копия - HIV е открит 4 месеца център на молекулярна диагностика PCR HIV РНК 20 копия от 1. 2 - HIV е била открита 6 месеца Qual HIV PCR РНК от 1. 2 до 20 копия на ХИВ не Detect.

Здравейте Съжалявам, че подробно пиша за хода на заболяването и лечението, но никога не съм бил толкова сериозно болен. За мен на 38 години никога не пиех и не пуших, но на височина на тялото 170 виждах, че тежах 119 кг. Преди година отказвах хляб, захар и всички видове майонеза, паднах до 103 кг, сега е 101.5 кг. Преди месец и половина получих болка в стомаха. Гастроскопия показа, че имах ерозивен гастрит и рефлукс exophagous и ултразвук показа леки промени дифузни в паренхима на черния дроб и панкреаса умерен венец продукт.

Добре дошли! Декодирайте резултатите от анализа. Антитела срещу HIV (Форма-50)
норма: не е открит
резултат: не е намерен

Антитела срещу вируса на хепатит С (анти-HCV)
норма: не е открит
резултат: не е намерен

Hbsag (ich)
норма: 0-1 S / CO
Резултат: 0.19, не е открит. Има ли нещо, за което се притеснявам? Благодаря предварително за отговора.

Здравей, докторе! Моите хора преди около две години, са били случайно открити антитела срещу хепатит С, PCR целия път-отрицателни, биохимия винаги нормално, възникват никакви оплаквания. Тук са най-новите резултати от изпитванията (1 септември на годината): Anti-HCV общо-положителен, Anti-HCV (потвърждение) е откриване C вирус РНК положителен, хепатит, генотип, (HCV-РНК, генотипизация) в кръвта отрицателна плазма вируса хепатит С, определяне на RNA kach. (HCV-РНК, качествена).

Здравей, докторе! Моите хора преди около две години, са били случайно открити антитела срещу хепатит С, PCR целия път-отрицателни, биохимия винаги нормално, възникват никакви оплаквания. Тук са най-новите резултати от изпитванията (1 септември на годината): Anti-HCV общо-положителен, Anti-HCV (потвърждение) е откриване C вирус РНК положителен, хепатит, генотип, (HCV-РНК, генотипизация) в кръвта отрицателна плазма вируса хепатит С, определяне на RNA kach. (HCV-РНК, качествена).

18+ Онлайн консултациите са от информационен характер и не заместват вътрешните консултации на лекар. Споразумение с потребителя

Вашите лични данни са добре защитени. Плащанията и работата на даден сайт се извършват с използване на защитения протокол SSL.


Статии Хепатит

Метастази

Хепатит при деца

Метастази

PCR за хепатит В