Хроничен вирусен хепатит (В18)

Share Tweet Pin it

Хепатит В (вирусен) BDU

В Русия Международна класификация на болестите Десетото преразглеждане (ICD-10) е приет като единен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините населението да прилага към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

ICD-10 е въведен в практиката на здравеопазване на цялата територия на Руската федерация през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Издаването на ново преразглеждане (МКБ-11) е планирано от СЗО през 2006 г. 2017 2018 година.

Красноярск медицински портал Krasgmu.net

Веднъж заразени с вируса на хепатит С, по-голямата част от заразените хора получават хроничен хепатит С. Вероятността за това е около 70%.

Хроничният хепатит С се развива при 85% от пациентите с остра инфекция. В хода на развитието на болестта веригата вероятно е остър вирусен хепатит → хроничен хепатит → чернодробна цироза → хепатоцелуларен рак.

Моля, обърнете внимание, че тази статия съдържа само общи текущи идеи за хроничен хепатит С.

Хроничен хепатит С - симптомите са много по-опасна форма на хронична - заболяване трае дълго време без симптоми, показват, болестта само хронична умора, отпадналост и липса на енергия.

ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ C

Хроничен хепатит С Има възпалително чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит С, текущо без подобрение в продължение на 6 месеца или повече. Синоними: Хроничен вирусен хепатит С (hvgs), хронична HCV инфекция (от вирус на английски хепатит С), хроничен хепатит С.

Вирусният хепатит С е открит едва през 1989 г. Болестта е опасна, защото е практически асимптомна и не се проявява клинично. Остър вирусен хепатит С завършва само при 15-20% от случаите с възстановяване, останалата част преминава в хронична форма.

В зависимост от степента на активност на инфекцията е изолиран хроничен вирусен хепатит с минимална, лека, умерена, тежка дейност, фулминантен хепатит с чернодробна енцефалопатия.

хроничен вирусен хепатит С с минимална степен на активност (хроничен персистиращ вирусен хепатит) възниква при условия на генетично определен слаб имунен отговор.

MKB-10 КОД В18.2 Хроничен вирусен хепатит С.

Епидемиология на хепатит С

Честотата на хроничната HCV инфекция в света е 0.5-2%. Разпределяне на райони с висока степен на разпространение на хепатит C: изолирани популации в Япония (16%), Zaire и Саудитска Арабия (> 6%) и др В Русия, честотата на остра HCV инфекция - 9,9 на 100 000 души население (2005 г.).,

Хроничният вирусен хепатит C през последните 5 години се нарежда на първо място по отношение на заболеваемостта и тежестта на усложненията.

Има 6 основни генотипа на вируса на хепатит С и повече от 40 подтипа. Това е причината за високата честота на хроничен вирусен хепатит С.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХЕПАТИТ C

Неспецифична профилактика - виж "Хроничен хепатит В".
Резултатите от проучванията показват ниска вероятност от сексуално предаване на HCV инфекция. Предстои ваксинация за предотвратяване на хепатит С.

Хроничният хепатит С е една от основните причини за трансплантация на черен дроб.

СКРИНИНГ

Определете общите антитела срещу вируса на хепатит С (анти-HCV). Препоръчва се да се потвърди положителния резултат от ензимния имуноанализ чрез метода на рекомбинантно имуноблотиране.

НАЧИН НА ВЛИЯНИЕ ХЕПАТИТ C, ЕТИЛОГИЯ

Патогенът е покрит с RNA вирус, съдържащ диаметър 55 nm в семейството на Flaviviridae. Вирусът се характеризира с висока честота на мутации в геномните региони, кодиращи протеини Е1 и Е2 / NS1, което причинява значителна вариабилност на HCV инфекцията и възможност за едновременна инфекция от различни видове вирус.

Предаването на инфекцията се извършва по хематогенен начин, по-рядко чрез сексуален контакт или от заразена майка до плода (3-5% от случаите).

Хепатит С вирусът се предава чрез кръвта. Сексуалният път не е релевантен и инфекцията с вируса на хепатит С чрез секс е рядко. Предаването на вируса от майката по време на бременност се случва и изключително рядко. Кърменето не е забранено при хепатит С, но трябва да се внимава, когато се появи кръв на зърната.

Заразен с вирус може татуиране, пиърсинг, маникюр офис посещение, медицинска манипулация на кръвта, включително и кръвопреливането, кръв администрация продукт, операции при зъболекаря. Възможно е също така да се заразите с общото използване на четки за зъби, бръснещи инструменти, аксесоари за маникюр.

При домакинските контакти е невъзможно да се хване вирус с хепатит. Вирусът не се предава от въздушни капчици, ръкостискания, прегръдки и използването на споделени ястия.

След като вирусът навлезе в човешката кръв, той се влива в черния дроб с кръвта, заразява чернодробните клетки и се умножава там.

СИМПТОМИ НА ХЕПАТИТ В - КЛИНИЧНА СНИМКА

хроничен вирусен хепатит C се среща като правило с малка клинична картина и преходно ниво на трансаминазите.

В повечето случаи болестта е асимптомна. При 6% от пациентите се открива астеничен синдром. Често е налице тъпа болка или нестабилна гравитацията в десния горен квадрант (тези симптоми не са пряко свързани с HCV-инфекция), по-рядко - гадене, загуба на апетит, сърбеж, болки в ставите и миалгия.

Извънхепатични клинични прояви на вирусен хепатит С:

 • често смесена криоглобулинемия - проявена от пурпура, артралгия.
 • увреждане на бъбреците и рядко на нервната система;
 • мембранозен гломерулонефрит;
 • Синдром на Sjogren;
 • червен плосък лишей;
 • автоимунна тромбоцитопения;
 • късна кожна порфирия.

ДИАГНОСТИКА НА ХЕПАТИТ C

Анамнезата ви позволява да получите информация за възможния път на инфекция и понякога за анамнеза за остър хепатит С.

Физически преглед на хепатит С

На етапа преди цироза, малко информативен, може да има незначителна хепатомегалия. Жълтеница, спленомегалия, teleangiekazy показва декомпенсация на чернодробната функция, или остър хепатит с различна етиология закрепване (HDV, алкохолен, предизвикан от лекарства хепатит, и т.н.).

Лабораторни тестове за хепатит С

Биохимичен кръвен тест за хепатит С: Цитолитичният синдром отразява активността на трансаминазите (ALT и AST). Обикновените индекси обаче не изключват цитологичната активност на хепатита. При хроничен хепатит С, активността на ALT рядко достига високи стойности и е склонна към спонтанни колебания. Постоянно нормалната активност на трансаминазите и 20% от случаите не корелира с тежестта на хистологичните промени. Само при повишена активност на ALT в 10 пъти и повече може (висока степен на вероятност да приеме наличието на мостова чернодробна некроза)

Според проспективни проучвания, при около 30% от пациентите с хроничен вирусен хепатит С (CVHC), активността на аминотрансферазите продължава в нормалния диапазон

Серологични тестове с хепатит С: основният маркер за наличието на вируса на хепатит С в организма е HCV-РНК. Aiti-HCV може да не се открива при хора с вродена или придобита имунна недостатъчност, при новородени от носители на майка или при използване на недостатъчно чувствителни диагностични методи.

Преди началото на антивирусната терапия е необходимо да се определи HCV генотип и вирусен товар (броят на копията на вирусната РНК в 1 ml кръв, индексът може също да бъде изразен в ME). Например, генотипи 1 и 4 са по-малко подлежащи на лечение с интерферон. Стойността на вирусното натоварване е особено висока за HCV инфекция с генотип 1, тъй като при неговата стойност под 2х106 копия / ml или 600 IU / ml е възможно намаляване на курса на лечение.

Лечение на хроничен хепатит С

Лечението на хроничен хепатит С е предмет на пациенти с висок риск от цироза, определено чрез биохимични и хистологични признаци. Терапията на хроничен хепатит С е насочена към постигане на траен вирусологичен отговор, т.е. елиминиране на HCV-РНК в серума 6 месеца след края на антивирусната терапия, тъй като в този случай рецидив на заболяването е рядък.

Вирусологичният отговор се съпровожда от биохимични (нормализиране на ALT и ACT) и хистологични (намаляване на индекса на хистологичната активност и индекса на фиброзата). Хистологичният отговор може да се забави, особено при висока степен на първоначална фиброза. Липсата на биохимичен и хистологичен отговор, когато се постига вирусологичен отговор, изисква внимателно изключване на други причини за увреждане на черния дроб.

Цели на лечението на хепатит С

 • Нормализиране на серумната трансаминазна активност.
 • Елиминиране на серумната HCV-РНК.
 • Нормализиране или подобряване на хистологичната структура на черния дроб.
 • Предотвратяване на усложнения (цироза, рак на черния дроб).
 • Намалена смъртност.

Лечение на наркотици за хроничен хепатит С

Антивирусната терапия за хроничен хематит С включва използването на алфа интерферони (прости или пегилирани) в комбинация с рибавирин.

Схемата на фармакотерапията на хепатит С зависи от HCV генотипа и телесното тегло на пациента.

Лекарствата се използват в комбинация.

• рибавирин перорално 2 пъти дневно с храна в следната доза: телесно тегло 65 кг - 800 мг / ден, 65-85 кг - 1000 мг / ден, 85-105 кг 1200 мг / ден. над 105 кг - 1400 мг / ден.

• Интерферон алфа в доза от 3 милиона МЕ 3 пъти седмично под формата на интрамускулни или подкожни инжекции. Или подкожно пегинтерферон алфа-2а в доза от 180 mcg веднъж седмично. Или подкожно пегинтерферон алфа-2b в доза от 1,5 mcg / kg веднъж седмично.

Когато HCV инфекцията с генотип 1 или 4 е заразена, продължителността на комбинирания курс на лечение е 48 седмици. В случай на HCV инфекция с друг генотип, този режим се използва в рамките на 24 седмици.

Понастоящем се разработват нови антивирусни лекарства за инхибитори на HCV ензими (протеази, хеликази, полимерази). При компенсирана цироза на черния дроб в резултат на хроничен хепатит С, антивирусното лечение се извършва съгласно общите принципи. Обаче вероятността за намаляване на траен вирусологичен отговор е по-ниска и честотата на страничните ефекти на лекарствата е по-висока отколкото при лечението на пациенти без цироза.

Прогноза за хроничен хепатит С

Честотата на цироза на черния дроб с типичния курс на хроничен хепатит С достига 20-25%. Въпреки това, колебанията на този показател са възможни в значителни граници, тъй като развитието на цироза зависи от индивидуалните характеристики на хода на заболяването и от допълнителните вредни фактори (особено от алкохола). Процесът на образуване на цироза трае от 10 до 50 години (средно - 20 години). Когато се заразяват на възраст 50 и повече години, прогресията на заболяването се ускорява.

Рискът от развитие на хепатоцелуларен карцином при пациенти с цироза е 1,4 до 6,9%. Единственият начин да се предотвратят тежките усложнения на хроничния хепатит С при пациенти с висок риск от прогресия на заболяването е антивирусната терапия.

Дори при декомпенсирана цироза той намалява риска от развитие на гело-клетъчен карцином до 0.9-1.4% годишно и необходимостта от чернодробна трансплантация - от 100 до 70%.

Кодировка за вирусния хепатит μВ 10

Софосбувир + даклутавир

Доставка до регионите на Русия и Беларус - 3 дни без предплащане

вирусен хепатит с кода в μb 10

Добре дошли. Има само един отговор на въпроса ви вирусен хепатит с кода в μb 10 Ключът към бързото и пълно спиране на хепатит C е одобреният и сертифициран генеричен серум Lesovir-C, разработен от Beximco Pharmaceuticals LTD в Бангладеш. Лечението се подчинява на 1-вото (най-често срещаното в Русия), 2-ро и 6-то генотип, а също и третото, според неофициални данни. Шансът за възстановяване е 98%, което се потвърждава от резултатите от изследването. Всички други "индийски генерични", които са "продадени" днес, все още не са освободени, но са обявени само и лесно се проверяват. Сега наркотикът се произвежда само в Бангладеш. Предимства на Лесовир-S: 1. Вече съществува; 2. Ниска цена (десетки пъти по-евтино от европейските); 3. Най-високи нива на лечение (всички лекарства, продавани в Русия дават само 50% шанс и това е в най-добрия случай); 4. Не изисква комбинации с други лекарства; 5. Ниска токсичност; 6. Почти няма странични ефекти; 7. Кратък "курс" - не е необходимо да приемате лекарството в продължение на години; 8. Продуктът е одобрен и сертифициран; 9. Всяка информация за него е лесна за намиране в отворени източници. Проверете, уверете се и се върнете. вирусен хепатит с кода в μb 10 Леовир-С е очевидно решение. Нашият опит във фармацевтичната индустрия на най-добрите сертифицирани генерични лекарства е повече от 8 години. Нашата компания ще ви помогне да изпратите наркотика навсякъде по света. Кантората на компанията се намира в Дака (Бангладеш), близо до производственото предприятие, което ви позволява да поддържате дъмпингови цени. Ако откриете надежден доставчик на Лесовир-C по-евтин, просто ни уведомете - цената ни винаги ще бъде по-ниска. Работим с гаранция - пари, след като получим стоките: така, по наше мнение, се определя надеждността. Всички проблеми с доставката, ние винаги решаваме в полза на клиента. Нашата компания дава сто процента шанс. Ако имате въпроси, моля, обадете ни се на посочения телефонен номер или използвайте формуляра за обратна връзка. Ще се свържем с Вас незабавно. И вашият въпрос вирусен хепатит с кода в μb 10. има само един отговор и вече сте намерили този отговор. Вие сте в безопасност.

Експертно мнение

Какво представлява Хепцинат?

Ниска токсичност

От нежеланите реакции - лесна умора

Висок шанс за възстановяване

В комбинация с други лекарства степента на излекуване достига 100%

Група от възпалителни чернодробни заболявания, характеризиращи се с различна степен на хепатоцелуларна некроза и възпаление с продължителност на потока повече от 6 месеца.

Задачите на лазерна терапия включват модулиране на имунната система, активиране на хепатопротективно ефект, възстановяване на метаболитни и микроциркулаторни смущения, подобряване на преминаването на жлъчката в екстра- и интрахепаталните канали, борбата екзотоксикозата.

Списъкът на основните области на облъчване са: extravasal или интравенозни лакът съдове кръв облъчване проекция, кръв облъчване проекция коремна режим аортна photomodification, излагане на черния дроб в проекцията на долния ръб и междуребрие в проекцията на предните и страничните повърхности на гърдите, на въздействието на холинова проекция площ пикочния мехур и жлъчните пътища. Освен извършва далак облъчване, щитовидната жлеза, плосък участък тимус, дванадесетопръстника, сегментна чернодробна зона инервация на нивото на С3-С5 и Th8-Th10, далечна или контакт експозиция сканиране на рецептора на зоната на черния дроб е разположен в проекцията на париеталната областта на скалпа и епигастриума,

Фиг. 108. Зони на ефектите при лечението на хроничен хепатит. Легенда: поз. 1 - проекция на щитовидната жлеза, поз. 2 - проекция на долния ръб на черния дроб, поз. 3 - проекция на улвни съдове, поз. 4 - проекция на дванадесетопръстника, поз. 5 - проекция на тимуса, поз. 6 - проекция на далака, поз. 7 - проекция на коремната аорта, поз. 8 - зона на сегментна инервация на черния дроб на нивото на С3-С5, поз. 9 - зона на сегментна инервация на черния дроб на нивото на Th8-Th10.

При извършване на процедури се препоръчва да се въздейства върху черния дроб след 1 или 2 дни.

Режими на облъчване на медицински зони при лечение на хроничен хепатит

Специалистите на славянски клон на PJSC "Kubanenergo" до пълно възстановяване потребителите на електроенергия Таман Темрюк област, нарушени сутрин на 24 декември от трети страни превозни средства. В резултат на некоординирана работа с енергийния бум, линията за високо напрежение беше повредена от стрелата на тежкотоварните автомобили. В резултат на този инцидент част от жителите на Таман останаха без електричество.

Специалистите на славянски клон на PJSC "Kubanenergo" бързо възстановяване на електричеството Таман Темрюк област, нарушени сутрин на 24 декември от трети страни превозни средства. В резултат на некоординирана работа с енергийния бум, линията за високо напрежение беше повредена от стрелата на тежкотоварните автомобили. В резултат на този инцидент част от жителите на Таман останаха без електричество.

Днес, дегустация на павилион потребителски продукти производителите на месни Кубан се проведе в централния пазар "до масата на Нова година." Събитието се проведе в рамките на регионалната програма "Качество". Може да опитате продуктите, без които традиционно не се правят всяка Коледа празник: майонеза, зелен фасул, колбаси, сирена, шампанско

Птичият грип е остра инфекциозна болест, причинителят на която е вирусът. Инфекцията на човек се осъществява в тесен контакт с заразена домашна и дива птица. В някои случаи е възможно да се инфектират хора, като се яде месо и яйца от болни птици без достатъчно топлинна обработка. Изхвърлянето от заразените птици, навлизането в околната среда, може да зарази човек чрез вода, чрез капчици във въздуха, както и чрез мръсни ръце. Човешкото заболяване на инфлуенцата по птиците започва с остра треска, температура до 38 ° С и по-висока, мускулни и главоболие, възпалено гърло. Възможни течни изпражнения, множество повръщане. Когато се появят първите признаци на заболяването, спешно трябва да се види лекар за диагноза и лечение, тъй като началото на лечението неизбежно ще доведе до развитие на усложнения.

Тържествената церемония за възнаграждаване на резултатите от предизборната кампания се проведе в областната администрация. Поканените бяха наградени с дипломи и благодарствени писма за активно участие в предизборната кампания, добросъвестно отношение към подготовката и провеждането на избори.

Каква беше последната година, обсъждаха членовете на местния клон на Temryuk на All-Russian Society of the Blind при едно социокултурно събитие, което се проведе в ресторанта "Lakomka"

Хроничен вирусен хепатит с кода в μb 10

Вирусният хепатит с код за μb 10 е инфекциозно заболяване, което има предимно негативен ефект и засяга чернодробната тъкан, щитовидната жлеза, както и костния мозък. Прониквайки в човешкото тяло, вирусът за дълго време изобщо не се проявява и по този начин заплашва, че през този период от време може да доведе до необратими ефекти в тялото.

Начини на инфекция

Възможно е проникването на вируса на хепатит С в човешкото тяло да бъде напълно различно. По принцип това се случва, както следва:

 • парентерално;
 • инструментал;
 • сексуално;
 • от майка на дете.

Ако разчитате на информацията, която е изброена в местните протоколи, тогава хепатит С възниква поради следните причини:

 • по време на кръвопреливане от инфектиран донор;
 • по време на полов акт;
 • в резултат на многократно използване на иглата за инжектиране;
 • по време на бременност, ако майката е диагностицирана с остра форма на заболяването;
 • в салона за фризьорство или маникюр, ако не се спазват определени правила за антисептично или стерилизирано оборудване.

Възможно е проникването на вируса на хепатит С в човешкото тяло да бъде напълно различно

Но тъй като дългогодишната практика показва почти половината от всички диагностицирани случаи, не е възможно да се установи причината, която е станала основна.

симптоми

Що се отнася до характерните признаци на хроничен вирусен хепатит с код на μb 10, те могат системно да се появяват и изчезват, а също така да имат различна степен на тежест. Основните симптоми са, както следва:

 • възникване на периодични атаки на гадене;
 • появата на болезнени усещания в епигастричния регион;
 • ставни и мускулни болки;
 • апатични състояния;
 • повишена телесна температура;
 • различни видове алергични реакции;
 • диария;
 • склонност към катарални и вирусни заболявания;
 • намаляване на апетита, което води до значителна загуба на телесно тегло.

Но, както показва практиката, всички горни признаци имат силен израз, само ако болестта е в остра форма. Що се отнася до хроничния стадий, тогава симптоматиката не е ясно изразена и може да се покаже от конкретния случай.

В някои ситуации хроничният вирусен хепатит С може да предизвика развитие на хепатоцелуларен карцином, който се проявява в човешкото тяло след следните признаци:

 • появата на болка в черния дроб;
 • симптоми на обща интоксикация;
 • систематични усещания за слабост и бърза умора;
 • значителна загуба на телесно тегло;
 • бързо увеличаване на хепатомегалия.

На по-напреднали етапи, развитието на тумора провокира появата на жълтеница, както и появата на вените на повърхността на стомаха и появата на асцит. Също така в някои ситуации пациентите имат значително повишаване на телесната температура.

диагностика

Характерна черта на хепатит С е, че заболяването често се проявява напълно безсимптомно, така че понякога е трудно да се диагностицира.

За да се направи точна диагноза, пациентът трябва да бъде подложен на изчерпателна диагноза. Когато пациент се обърне към лечебно заведение, лекарят му се доверява поверително. Това се прави, за да разберете възможната причина, която може да доведе до инфекция. По време на разговора човек трябва да бъде изключително честен, тъй като това определя преди всичко здравето му и благоприятната прогноза за възстановяване.

След разговора, лекарят определено ще инспектира пациента с палпиране. Въз основа на тези данни ще бъдат установени допълнителни диагностични процедури, които ще помогнат да се потвърди или опровергае предварителната диагноза.

За да се направи точна диагноза, пациентът трябва да бъде подложен на изчерпателна диагноза

За потвърждение трябва да изпълните следните процедури:

 • Тест за ELISA за антигени и имуноглобулини;
 • PCR тест;
 • да представи общ и биохимичен кръвен тест;
 • преминава коагулограма;
 • ултразвуково изследване;
 • Рентгенови лъчи;
 • CT и MRI;
 • чернодробна биопсия.

Въз основа на резултатите от всички гореспоменати изследвания специалистът ще може да направи точна диагноза и да избере най-ефективното лечение в зависимост от пренебрегването на патологичния процес. В този случай е необходимо да се има предвид, че когато се открие хепатит С, в никакъв случай не трябва да се извършва самолечение, тъй като това ще доведе до прогресиране на болестта и до развитие на сериозни и непоправими последици.

лечение

Лечението на вирусен хепатит С се изисква да бъде извършено по сложен начин, само в този случай е възможно да се отървем от патологията за кратък период от време и без да навредим на тялото. Комплексната терапия включва употребата на наркотици и диета. Трябва да се помни за лечението на съпътстващи заболявания, както и за необходимостта от наблюдение на физическата активност и емоционалния баланс.

За да се забави развитието на патологията, на пациентите се предписва антивирусна терапия, тъй като намалява и стабилизира всички патологични промени в черния дроб. От своя страна, по този начин може да предотврати образуването на цироза, както и първичен чернодробен карцином. Бих искал също така да отбележа, че антивирусната терапия има за цел да подобри качеството на живот на пациента.

Лечението на вирусен хепатит С трябва да се извършва в комплекс

Обърнете внимание! Антивирусната терапия за хепатит c се предписва само на възрастни, които са били лабораторно и инструментално потвърдени чернодробни увреждания.

Лечението на хронична форма на хепатит е използването на следните лекарства:

 • лекарства, които имат антивирусна активност, като интерферон;
 • използване на имуносупресори, като например преднизолон или азатиоприн;
 • използване на комбинирани лекарства;
 • използване на патогенетични лекарства.

По отношение на назначаването на интерферони, те трябва да бъдат взети курсове. Трябва да се има предвид, че им е забранено да се предписват, ако пациентът има следните заболявания или аномалии:

 • ако пациентът е трансплантирал донорни органи;
 • често се наблюдават атаки на епилепсия;
 • има сериозни заболявания на сърцето или кръвоносните съдове;
 • системно се появяват конвулсии;
 • има тенденция към тромбоза;
 • Депресивни състояния или умствени аномалии се наблюдават;
 • диагностицирана декомпенсирана цироза на черния дроб.

Също така, лечението на хроничен хепатит С може да се извърши с помощта на етиотропна терапия, която има за цел да потисне вирусната активност, както и пълното отстраняване на вируса от тялото. По това време най-ефективният начин за подобна терапия е комбинираното използване на пегилиран интерферон и рибавирин. Продължителността на такава терапия се избира от лекуващия лекар във всеки отделен случай и варира приблизително от година до година.

Занимават се с лечение на такава болест, като хепатит, в зависимост от неговата или неговата форма различни медицински специалисти. В този случай, ако имате поставена диагноза остра форма на болестта, в този случай трябва да се потърси помощ от инфекциозни болести, патология и, ако е придобит хронична форма, в такава ситуация, терапия с хепатолог или гастроентеролог.

Процесът на лечение при всяка форма на заболяването трае около двадесет и един дни, през който пациентът винаги трябва да следва всички препоръки на лекуващия го лекар.

Задължително е да промените графика на храненията

Всички пациенти, които са диагностицирани с хронична форма на хепатит С, трябва да следват диета през целия си живот, тъй като само по този начин функционира значително черният дроб. В такава ситуация пациентите се препоръчват да се придържат към петата диета.

Освен това е задължително да се промени графикът на хранене и да се даде предимство на частичната храна. Вземете храна шест пъти на ден на малки порции. Водният баланс също трябва да бъде наблюдаван. За това трябва да пиете около два литра течност на ден.

За да може лечението да донесе резултати на човек, се препоръчва напълно да се откажат от всички лоши навици.

Следните храни трябва да бъдат изключени от диетата:

 • ядки;
 • зърна;
 • тлъсто месо и риба;
 • риба и месни консерви;
 • мастни млечни продукти, както и животински мазнини;
 • пушени продукти;
 • пържени и солени ястия;
 • остри и мариновани продукти;
 • пилешки яйца;
 • месни бульони;
 • колбаси;
 • печене и шоколад;
 • продукти с добавка на багрила и консерванти;
 • газирани напитки.

Методи на превенция

За да се предотврати появата на хепатит с, трябва да се спазват следните препоръки:

 • да се въздържат от употреба на наркотични вещества;
 • изключване на промискуитета;
 • Винаги използвайте само собствените си хигиенни продукти;
 • е задължително да се използват презервативи по време на сексуален контакт;
 • следвайте инструментите за стерилност в салоните за маникюр и фризьорските салони.

Като се придържате към тези прости правила, можете да избегнете заразяване с хепатит, но за да предотвратите превръщането на патологичния процес в хронична форма, е необходимо системно да посетите медицинско съоръжение за превантивни цели. Когато се появят първите симптоми, не се лекувайте и незабавно потърсете медицинска помощ от лечебно заведение. По време на лечението е необходимо да следвате всички препоръки на лекуващия лекар, да не замествате препаратите с аналози и да не променяте дозата.

Кодиране на хроничен хепатит С в МКБ

Вирусният хепатит С (хепатит С) се нарича инфекциозно заболяване, което засяга чернодробната тъкан и други органи, като щитовидната жлеза и костния мозък, в по-голяма степен. Характеристиките на заболяването характеризират кода на хроничния хепатит С в МКБ 10.

Той се намира в категорията сортове хепатит В15-В19. Шифърът за общата концепция за чернодробно заболяване в хронична форма според международната класификация на болестите прилича на В18 и хроничен хепатит С, на свой ред, е под код В18.2.

Хванати в човешкото тяло на вируса от дълго време е в него, и да не се прояви, но фактът, че тя е хронично разрушителна, защото загубеното време може да доведе до необратими процеси в черния дроб.

Вирусът убива клетките на чернодробната тъкан и на тяхна страна се появяват съединителна тъкан и фиброзни стави, което впоследствие ще доведе до цироза или рак на жизнения орган.

Начини на инфекция

Инфекцията с вирусен хепатит С възниква парентерално, инструментално, сексуално и от майка на дете. В локалните протоколи кода на хепатит С има описание на най-често срещаните фактори:

 • кръвопреливане от донора до реципиента;
 • повтарящото се използване на игла за еднократна употреба за инжектиране на различни хора се счита за най-честият начин на инфекция;
 • сексуален контакт;
 • по време на бременност, плодът може да бъде заразен само в случай на остра форма на заболяването в майката;
 • салони за маникюр и фризьорски салони представляват заплаха от инфекция, ако не се спазват всички правила за асептично, антисептично и стерилизирано от обслужващия персонал.

40% от случаите на инфекция в съвременната практика все още са неизвестни.

характерни симптоми

Възможно е да се появят някои симптоми, но тяхното несъответствие и замъгляване не причиняват повечето хора да се притесняват и трябва да посетят лекар.

Субективните оплаквания могат да бъдат, както следва:

 • периодично гадене;
 • болки в мускулите и ставите;
 • намален апетит;
 • нестабилни изпражнения;
 • апатични състояния;
 • нежност в епигастричния регион.

За разлика от острата форма на заболяването хроничният курс е трудно да се определи без специфичен анализ за хепатитни маркери. Обикновено откриването на прогресивно средство се случва, когато тялото се изследва случайно за напълно различна патология.

Хепатит С в МКБ 10 има код Б18.2, който определя видовете диагностични дейности и използването на стандартно лечение, което се състои в назначаването на антивирусна терапия. За лечение на въздействието на тази патология експерти използват следните диагностични техники: биохимичен анализ на кръвта AST, ALT, билирубин и протеин, пълна кръвна картина, ултразвук на корема, кръвен тест за антитела срещу вируса, чернодробна биопсия.

Лечение на остра форма на болестта в лечебното заведение провежда инфекциозно заболяване лекар, както и хронични патологии, участващи гастроентеролог или хепатолог.

Курсът на лечение и в двата случая продължава поне 21 дни.

Запишете връзката или споделете полезна информация в социалните. мрежи

Хроничен вирусен хепатит С при възрастни

Честотата на хепатит С в Руската федерация непрекъснато се увеличава. Характеристика на хроничния хепатит С е курс с ниски симптоми в продължение на много години. По-често такива пациенти се откриват небрежно, позоваването в лечебните заведения по повод на други заболявания, преди операциите, при преминаване на планиран профилактичен медицински преглед. Понякога пациентите посещават лекаря само при наличие на сериозни усложнения в резултат на заболяването. Ето защо е толкова важно да се диагностицира вирусният хепатит С навреме и да започне лечението.

Вирусният хепатит С е инфекциозно заболяване. Характеризира се с лесен (до асимптоматичен) ход в остра форма. Най-често заболяването придобива хроничен статус, което води до развитие на сериозни усложнения - цироза и карцином на черния дроб.

Единственият източник на вируса на хепатит С е болен хора.

HCV в света се оценяват на приблизително 170 милиона души.

В международната класификация на болестите от последната ревизия (МКБ-10) вирусният хепатит С има следните кодове:

 • Б17. 2 - остър хепатит С.
 • B18. 2 - хроничен хепатит С.

Патологичният агент на патологията е вирусът на хепатит С (HCV). Особеността на този вирус е висока способност за мутации. Променливостта на генотипа позволява на вируса на хепатит С да се адаптира към състоянието на човешкото тяло и дълго време да функционира в него. Има 6 разновидности на този вирус.

Установяването на генетичен вариант на вируса в конкретен случай на инфекция не определя резултата от заболяването, но идентифицирането на генотипа позволява прогноза за ефективността на лечението и засяга неговата продължителност.

Хепатитът С се характеризира с механизъм на задействане на кръвта за предаване на патогена. Прилагането на механизма се извършва естествено (когато вирусът се предава от майката на плода - вертикален, контакт - при използване на домакински предмети и по време на полов акт) и чрез изкуствени маршрути.

Изкуствен път на заразяване се осъществява чрез преливане на заразена кръв и нейните компоненти, медицински и не-медицински процедури, които са придружени от нарушаване на целостта на кожата и лигавиците време на манипулиране на инструменти, съдържащи се заразена кръв.

Податливостта на хората към вируса е висока. Появата на инфекция до голяма степен зависи от това колко от патологичния агент е влязъл в тялото.

Остър хепатит С е безсимптомен, което прави диагнозата трудна. Следователно, в почти 82% от случаите има хронична форма на хепатит С.

Особеността на хроничния ход на заболяването при възрастни е гладка симптоматика или дори липса на симптоми. Повишената активност на чернодробните ензими, откриването на маркери на вируса в серума за период от шест месеца са показатели за това заболяване. Често пациентите стигат до лекар само след появата на цироза на черния дроб и проявата на усложненията му.

Хроничната HCV инфекция може да бъде придружена от напълно нормална активност на чернодробните ензими по време на повтарящи се изследвания през годината.

При някои пациенти (15% или повече) с чернодробна биопсия се откриват сериозни нарушения на структурата на организма. Екстрахепатичните прояви на това заболяване се срещат според научната медицинска общност при повече от половината от пациентите. Те ще определят прогнозните данни за заболяването.

Заболяването се усложнява от такива екстрахепатални разстройства, като развитието на патологични кръвни протеини, лихен планус, glamerulonefrit кожата porferiya, ревматизъм. Ролята на вируса в развитието на В-клетъчен лимфом, тромбоцитопения, поражение ендокринни (тиреоидит) и външна секреция (слюнчените и слъзните жлези), нервната система, очите, кожата, ставите и мускулите.

За да се потвърди диагнозата на хроничен хепатит С, с използване на методи на изследване и проверка, определянето на индикатори за биохимия на кръвта и урината в динамиката, присъствието на серум анти-HCV и HCV РНК. Стандартната диагностициране на хроничен хепатит С е чернодробна биопсия игла показано при всички пациенти, имащи диагностични критерии за хронично възпаление в органа. Цели биопсия - създаване на степента на активност на патологични промени в чернодробната тъкан, точно спиране на болестта в сила на фиброза (фиброза индекс определяне). Чрез биопсия се оценява ефективността на лечението.

Въз основа на хистологията на черния дроб, да се определи планът на пациента за лечение, индикации за антивирусна терапия и да се предскаже резултатът от заболяването.

Има ясен стандарт за изследване на пациент, който е заподозрян в вирусен хепатит С. Планът за изследване включва лабораторни изследвания и инструментална диагностика.

Задължителни лабораторни диагностични тестове:

 • общ кръвен тест;
 • биохимичен кръвен тест (билирубин, ALT, AST, тимол);
 • Имунологичен анализ: анти-HCV; HBS Ag;
 • общ анализ на урината.

Допълнителни лабораторни диагностични изследвания:

 • биохимия на кръвта;
 • коагулация;
 • кръвен тип, Rh фактор;
 • допълнително имунологично проучване;
 • анализ на изпражненията за окултна кръв.
 • Ултразвук на коремната кухина;
 • ЕКГ;
 • гръден рентгенов анализ;
 • перкутанна пункция чернодробна биопсия;
 • езофагогастродуоденоскопия.

Лечението на вирусен хепатит С трябва да бъде сложно. Това предполага извършване на основна и антивирусна терапия.

Основна терапия включва спазване на диета (таблица номер 5), употреба на лекарства, които подпомагат дейността на стомашно-чревния тракт (ензими gepatoprotektory, жлъчегонни препарати, бифидобактерии).

Необходимо е да се намали физическата активност, да се наблюдава психоемоционалното равновесие, да не се забравя за лечението на съпътстващи заболявания.

Целта на причинно-следствената лечение на хроничен хепатит С - потискане на вирусна активност, пълното отстраняване на вируса от тялото и преустановяване на патологична инфекция. Антивирусна терапия - основа на забавяне на развитието на болестта, тя се стабилизира и се скъси патологични промени в черния дроб, предотвратява образуването на чернодробна цироза и първичен карцином на черния дроб, подобрява качеството на живот.

Според препоръки, антивирусно лечение се извършва само при възрастни пациенти с хроничен хепатит С, в присъствието на HCV РНК в кръвта и чернодробно заболяване потвърждава хистологично.

Понастоящем, най-добрата на причинно-следствената лечение на хроничен хепатит С е комбинация от пегилиран интерферон алфа-2 и рибавирин в периода от 6 месеца до 1 година (в зависимост от генотипа на вируса причинява заболяването).

Вирусен хепатит

Вирусен хепатит - група етиологично хетерогенна anthroponotic заболяване, причинено от хепатотропен вирус, които имат различни механизми на инфекция и се характеризира с първична лезия на хепатобилиарната система с развитието на системна токсичност, диспепсия и hepatolienal синдроми, нарушения на чернодробната функция, и често жълтеница. Понастоящем има няколко заболявания, причинени от вируси на хепатит: на хепатит А, В, С, D, Е, G и А хепатит нито аудио, нито G. вирусен хепатит А или G - групата на остри заразни заболявания при човека, които се случват с клинични и лабораторни признаци остър вирусен хепатит, но в отсъствието на серумни маркери вече известни причинители на вирусен хепатит (а, в, с, D, Е, G). В момента най-вероятните причинители на вирусен хепатит А или G или вярват, че новооткрити вируси, TTV (1997) и със СОП (1999).

Вирусен хепатит А (болест на Botkin). Причини, симптоми, лечение и профилактика

Вирусният хепатит А (инфекциозен хепатит, епидемичен хепатит, болестта на Botkin) е остро човешко вирусно заболяване с фекално-орален механизъм на предаване на патогена. Характеризира се с възпаление на черния дроб, цикличен доброкачествен курс, може да бъде придружен от жълтеница.

B15. Остър хепатит А.
V15.0. Хепатит А с чернодробна кома.
V15.9. Хепатит А без чернодробна кома.

Вирусен хепатит Е. Причини, симптоми, лечение и профилактика

Вирусният хепатит Е (VGE) е остра вирусна болест с фекално-орален механизъм на предаване на патогена, характеризираща се с цикличен курс и чести развитие на ОП при бременни жени.

Код ICD -10
V17.2.

Вирус на хепатит Е

Хепатит Е вирусът (HEV) има сферична форма с диаметър около 32 nm и е близък до свойствата си с калицивирусите (фамилията Caliciviridae). Геномът на вируса е представен от едноверижна РНК. Вирусът бързо се дезинтегрира под въздействието на дезинфектанти, съдържащи хлор. Той е по-малко стабилен в околната среда от HAV.

Остър хепатит В. Причини, симптоми, лечение и профилактика

Вирусният хепатит В (НВV) или хепатит В е вирусно антропонозна инфекциозна болест с контактни и вертикални механизми на предаване на патогена. Характеризира се с цикличен паренхимен хепатит с наличие в някои случаи на жълтеница и възможна хронизация.

Б16. Остър вирусен хепатит В.
B16.2. Остър вирусен хепатит В без делта-агент с чернодробна кома.
B16.9. Остър вирусен хепатит В без делта-агент без чернодробна кома.

Етиология на хепатит В

Хепатит В вирус (HBV) принадлежи към семейството gepadnavirusov (Hepar -pechen, ДНК - ДНК, т.е. ДНК вируси, инфектиращи черния дроб), рода Orthohepadnavirus. Частта HBV или Dane има сферична форма с диаметър 40-48 nm (средно 42 nm). Обвивката се състои от фосфолипиден двуслоен слой с дебелина 7 nm, в който частиците повърхностни антигени са потопени, състоящи се от няколкостотин молекули протеин, гликопротеини и липопротеини. HBV нуклеокапсид е вътре или сърцевина (ядро), която има формата на диаметър от 28 пМ икосаедрична съдържащ HBV генома, краен протеин и ензим ДНК полимераза. Геномът на HBV е представен отчасти от двуверижна ДНК молекула, имаща отворена пръстенова форма и съдържаща около 3200 нуклеотидни базови двойки (3020-3200). HBV ДНК съдържа четири гена: S ген, кодиращ повърхностния антиген на обвивката-HBSAg; С-ген, кодиращ HBCAg; Р-ген, кодиращ информация за ензимната ДНК полимераза, имаща функцията на обратна транскриптаза; X-ген, който носи информация за X-протеина.

Хепатит В е хроничен. Причини, симптоми, лечение и профилактика

Хроничен хепатит B (СНВ) - е резултат от остър хепатит В се дължи на упоритостта на вируса в организма. Са разделени хроничен хепатит В в 2 основни варианти на принципа на инфекция "див" (HBE-позитивен хроничен хепатит В) или мутантен вариант на HBV (HBE-негативни / анти-НВе положителен хепатит В - предварително ядро ​​/ corepromoter мутантни варианти). Всеки един от тези варианти има неравномерно разпределение в различни региони, различни специфични биохимични профил и HBV репликацията активност и в отговор на лечение с интерферон или нуклеозидни аналози. Един пациент в ранните етапи на хроничен хепатит В могат да бъдат открити като "див" тип HBV и HBeAg-негативен мутант щам. Тъй като продължителността на инфекцията от действието на имунната система е еволюция на "див" щам на вируса, а процентът на мутантни форми постепенно започва да доминира, а впоследствие измества мутирал вариант "див" тип вирус.

Ентекавир (Baracluda) за лечение на хепатит В

Ентекавир (Baraklyud) е гуанозин нуклеозиден аналог с мощен и селективен активност срещу ДНК полимеразата на вируса на хепатит В. бързо и силно инхибира репликацията на вируса до неоткриваеми нива, както и ниско ниво на резистентност.

Хепатит Г. Причини, симптоми и лечение на хепатит D

Хепатит D (делта хепатит, хепатит делта агент) - вирусен хепатит с механизъм за контакт на предаване, причинени от дефектен вирус, репликацията на която е възможно само ако HBSAg в тялото. Болестта се характеризира с тежък ход и неблагоприятна прогноза.

Кодове на МКБ - 10
V16.0. Остър хепатит В с делта-агент (коинфекция) и чернодробна кома.
B16.1. Остър хепатит В с делта-агент (коинфекция) без чернодробна кома.
B17.0. Остра делта (супер) -инфекция на вируса на хепатит В.

Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент (хепатит D)

Хроничен хепатит делта агент (хепатит или хронична D) се извършва в повечето случаи по-тежки от неусложнена делта вирус. Съществуват и доказателства, че вирусните фактори (генотип), може до голяма степен определят хода на заболяването. Като цяло, за разлика от хроничен хепатит В и хепатит С, при които най-малко 70-50% от пациентите живеят живота си, без образуване на цироза на черния дроб, в 100% от пациентите с хроничен хепатит D 15-30 години, считано от датата на инфекция неизбежно цироза Тя се развива при липса на лечение. След това, оцеляването на 10 години е 58% в асимптоматични цироза на черния дроб и 40% за симптоматично цироза. Като цяло, 15% от пациентите са показали бавен прогресивен ход (на 30 години или повече, преди образуването на цироза), 5-10% от пациентите, а напротив, болестта бързо (за няколко месеца до две години) прогресира до цироза.

Вирусният хепатит С е остър и хроничен. Причини, симптоми и лечение

Хепатит С (хепатит С, HCV, хепатит С) - anthroponotic инфекциозно заболяване патоген с механизъм за предаване на контакт, характеризиращ се с лека или субклиничен остър период на заболяването, често образуването на хроничен хепатит С, възможно развитие на цироза и хепатоцелуларен карцином.

Кодове на МКБ - 10
V17.1. Остър хепатит С.
V18.2. Хроничен хепатит С.

Вирус на хепатит С

Патогенът - хепатит С (HCV), принадлежи към семейство Flaviviridae. Вирусът е с липидна обвивка, сферична форма, среден диаметър от 50 пМ нуклеокапсид съдържа едноверижна линейна РНК. Геном съдържа приблизително 9600 нуклеотиди. Геномът на HCV се изолира две части, едната от които (локус болки, Е1 и E2 / NS1) кодира структурни протеини, които съставят вириона (нуклеокапсид, белтъци на обвивката) и други (локус NS2, NS3, NS4A, NS4V, NS5A и NS5V) - неструктурен (функционален) протеин, не е част от вириона, но като ензимната активност и са от съществено значение за вирусна репликация (протеаза, хеликаза, РНК-зависима РНК полимераза). Изследването на функционалната роля на протеини, кодирани в не-структурен регион на генома на HCV и са въвлечени в репликацията на вируса, е от изключително значение за развитието на нови лекарства, които могат да блокират репликацията на вируса.

Продължителност на живота за хроничен хепатит С

През двадесет и първи век медицината достига ново ниво - много неблагоприятни условия могат да бъдат победени в самото начало на развитието благодарение на изобретяването на различни лекарства и методи. Това, обаче, за съжаление не засяга чернодробните заболявания - те все още заемат едно от първите места в списъка на най-честите патологии в човешкото население. Според статистическите изчисления на Световната здравна организация (СЗО) днес повече от два милиарда души са болни или са носители на хроничен вирусен хепатит на планетата. Това е наистина ужасяваща фигура, като се има предвид непрестанно нарастващата скорост на разпръсквача. Инфекцията на черния дроб уврежда не само конкретен пациент, но представлява голям проблем за здравеопазването и икономиката на много държави - особено тези, в които се разработват програми за социална подкрепа на пациентите. От тази статия ще научите какъв е хроничният хепатит С, защо се счита за толкова опасен - и какви начини за преодоляване на болестта са признати за най-ефективни.

причини

Вирусното увреждане на черния дроб, както и всички други инфекциозни заболявания, има важна характеристика - те винаги имат патоген, чието наличие може да се провери с лабораторни методи. Това позволява не само да се установи точна диагноза, но и да се избере специфично, т.нар. Етиотропно лечение. Хроничният хепатит С (С, HCV) се развива след инфекция с вирус, съдържащ РНК (рибонуклеинова киселина) в генома. В Международната класификация на болестите (МКБ-10) тя е кодирана под код Б18.2.

Инфекцията не се проявява веднага - пациентът може да почувства първите симптоми месеци и години след проникването на опасния агент в тялото. При много хора се установява вече на цироза - поради тази причина хепатит С се нарича "лек убиец", защото на етапа на късните промени човек вече не може да бъде излекуван. В този случай, чернодробното заболяване се причинява не само от присъствието на вирусни частици в клетките му (хепатоцити). В допълнение към преките си ефекти, има и агресивен отговор от имунната система, което води до постоянно разрушаване на функционалните единици на органа и активен възпалителен процес.

Симптоми на хроничен хепатит С

Болестта се характеризира с дълъг латентен период, през който заразеният се оплаква от нищо; Понякога е обезпокоен от общи признаци - умора, слабост. Те имат преходна природа и спират сами. Хората с хроничен хепатит С живеят без да знаят за инфекцията, месеци, години и дори десетилетия.

Типични прояви

Това е група от признаци, чието появяване ясно показва наличието на увреждане на черния дроб:

 1. Гадене, повръщане, липса на апетит.
 2. Уголемяване на черния дроб, усещане за тежест в корема.
 3. Зачервяване на урината, сив цвят на изпражненията.
 4. Жълтеница цвят на кожата с различна интензивност, сърбеж
 5. Болка в ставите, мускулите, както и в горния десен квадрант на корема.

Тези признаци нарастват постепенно.

Получаване на цироза (фиброзни плътни възли в черния дроб) се различно време, но след това за хронични симптоми на хепатит С се присъединява изчерпване - пациентът губи тегло, страда от постоянна гадене, тежест в корема.

Портална хипертония, чиято причина - високо кръвно налягане в порталната вена - носи като дисплей като разширени (разширен) на коремната венозна мрежа. Лесно се забелязва по време на визуална проверка. В допълнение, увеличаването на диаметъра на лумена на хранопровода и стомаха, но се изисква да потвърдят fibroezofagogastroduodenoskopiya (EGD), през който тези отдели се изследват с помощта на гъвкав оптичната ендоскоп тръба. Серозният излив (асцит) се определя в коремната кухина.

Атипични прояви

Те могат да се наричат ​​и общи, неспецифични - допълват обективната картина, описана в предходната секция, но в същото време не могат да бъдат приписани само на симптомите, придружаващи увреждането на черния дроб. Хроничният вирусен хепатит С се характеризира с такива признаци като:

 • умора дори с малко физическо натоварване;
 • постоянна слабост, раздразнителност, нервност, депресивно настроение;
 • продължително постоянно повишаване на телесната температура без обективни причини.

Умората може да се възприеме като последствие от ежедневната работа и често остава без внимание - тя започва да се оценява като симптом на патологията само след разработването на типичен комплекс от прояви. Треска, като правило, субфебрил (в рамките на 37.1-37.9 ° C). Депресивните разстройства често се записват в медицинската история.

Как се предава хроничният хепатит С?

Болестта принадлежи към групата на трансфузионните патологии на черния дроб. Преди няколко десетилетия причинителният агент, който го провокира, дори не беше подозиран. Кръвта, подготвена за трансфузия, не беше тествана и много хора, които се нуждаеха от тази процедура, бяха заразени. Това обаче не е единственият начин за разпространение; основните механизми за инфекция включват няколко групи:

 • парентерално (контакт счупен кожата или лигавицата на пациента с кръв по време на кръвопреливане, със своите контактни остатъци на инструменти за медицински процедури, козметични манипулации, инжектиране);
 • Сексуални (не защитени от сексуален контакт с презервативи);
 • Вертикално (инфектиране на детето в утробата или при преминаване през раждането на болна жена).

Как се предава хроничен вирусен хепатит С чрез домашен контакт? Разпространението в семейството или близката общност е възможно, ако хората заедно с пациента използват една четка за зъби, прибори за хранене, ако има рани в устната кухина.

Целувката е опасна, ако лигавицата на устата на двамата партньори има поне минимални щети.

Колко живеят с хроничен хепатит С?

Това до голяма степен се определя от наличието на допълнителни чернодробни заболявания, които могат да ускорят развитието на усложненията, както и индивидуалните характеристики на тялото на пациента. Със съвременните лекарства (преди цироза) прогнозата е относително благоприятна - човек може да живее от няколко десетилетия до много старост.

Ако пациентът не получи терапия, вирусът може да навреди на тялото без затруднения. Значението има комбинирана инфекция с други агенти, ефектите на медикаментите, възрастта. Продължителността на периода на латентност зависи от:

 • чернодробни заболявания;
 • съпътстващи лезии на нейната тъкан;
 • заболявания на други органи и системи;
 • имунен статус.

Употребата на алкохол, наркотици, често / дългосрочно използване на хепатотоксични лекарства или остра интоксикация може да играе ролята на фактор за задействане (задействащ).

Как да увеличим продължителността на живота?

Възможно ли е да се лекува хроничен хепатит С? През последните няколко години в фармацевтичния пазар представя различни версии на антивирусни препарати - етиологията на заболяването дава възможност да ги използват по такъв начин, че да се постигне преход в ремисия - състояние, при което няма никакви симптоми и нормализиране на лабораторните резултати. Достъпът до терапия обаче остава изключително нисък, който се фокусира върху вниманието на СЗО и други групи за обществено здравеопазване.

лечение

Се основава главно на специфични антивирусни лекарства, които могат да повлияят на репликация (възпроизвеждане), причинителят на хепатит В. Първият е sofosbuvir производство на Великобритания, след него, има и други варианти на активните съставки:

 1. Daklatasvir. Произвежда се под формата на таблетки (30 или 60 mg).
 2. Simeprevir. Предлага се под формата на капсули със същата доза (150 mg).
 3. Ledipasvir. Комбиниран вариант (90 mg) със Sofosbuvir (400 mg).

Към тях се добавя:

Днес има голямо разнообразие от антивирусни препарати за борба с хепатит С - те не са разделени на добро или лошо, и имат за цел да повлияят на един генотип идентифицирани в лабораторна диагностика. Оригиналните фармакологични агенти се произвеждат от компании за развитие - например английския Sowaldi, който включва активната съставка Sofosbuvir. Предлага се на по-ниска цена като генерично лекарство (същото лекарство с лекарство за първична субстанция, произведено от друго дружество със съгласието на собственика на патента):

По-голямата част от генеричните лекарства се произвеждат в Индия. Компаниите използват формулата на разработчика, за да постигнат пълно съответствие с първоначалното лекарство. Лицензираните опции, чието производство е в съответствие с притежателите на патента и се извършва при подходящи условия, обикновено показват добро третиране.

Повечето съвременни лекарства за хепатит С са само за комбинирана терапия.

Това означава, че в един курс се комбинират няколко активни активни вещества - поотделно те не могат да помогнат да се справят с вируса. В допълнение, хепатопротекторите (Silymarin, Essentiale) се предписват за поддържане и възстановяване на черния дроб. Предотвратява се и инфекцията с хепатит В (ваксинация). Препоръчва се да се прегледат лекарствата, които пациентът употребява постоянно, за да изолира потенциално токсични сред тях, с последващо изключване или замяна с по-малко опасен аналог.

Традиционна медицина

Много хора се доверяват на вътрешните средства за защита не по-малко от аптеките. При лечението на хепатит С, фармакологичните антивирусни лекарства не могат да бъдат премахнати, но схемата не е забранено да допълват схемата с самостоятелно прилаганите препарати. Основното е, че пациентът няма алергии; важно е да запомните, че не всички компоненти на растенията са съвместими със Sofosbuvir и други лекарства (по-специално се отнася за жълтия кантарион). Има няколко популярни рецепти:

 1. Плодове с мед. Вземете боровинките или Калина, измийте и смилайте. Уверете се, че клоните не се намират. Смесва се в равни количества с мед, вземете една чаена лъжичка три пъти на ден. Лекарството трябва да е свежо.
 2. Полезно отвара. За един литър вода, вземете 100 грама овесени зърна, изсипете ги в малка тенджера и кипете в продължение на 20 минути. Настоявайте половин час, пийте топло, добавете мед през целия ден.
 3. Лечебни моркови. Измийте и обелете няколко малки корени. Натиснете сока, щам, пийте всеки ден в продължение на две до три седмици.

Рецептите на традиционната медицина не са предназначени за борба с вируса, те помагат за укрепване на имунитета, повишаване на устойчивостта на инфекцията.

диета терапия

Лечението на хроничен хепатит С трябва да започне с корекция на храненето. Необходим отказ на алкохолни напитки, са ограничени или изключени мастни, пържени, остри видове ястия, изкуствени добавки. Диета № 5 в Pevzner се препоръчва като маса за лечение с най-балансираната диета за съдържание на калории и състав:

 1. Супи. Можете да приготвите зеленчуци, плодове или млечни продукти.
 2. Лишено месо и риба. Изберете опции с малко съдържание на мазнини (говеждо, пилешко и др.). Те са пара, охладени, изпечени и варени.
 3. Продукти от кисело мляко, зърнени храни. Трябва да ядете прясно и изпечено извара, нискомаслена заквасена сметана, мляко. От зърнени култури, овесени ядки, перлен ечемик и елда са по-предпочитани.
 4. Зеленчуци, зелени. В прясна форма - в малко количество, в топлинна обработка - като странично ястие до основното ястие.

Хлябът е по-добре да се избере вчера; печенето, особено сладкото, е ограничено. Можете да ядете marshmallow, пастил, конфитюр, мед и мармалад - в минималния обем (средно до 70 грама на ден). Правилното хранене намалява общото натоварване на черния дроб, което ви позволява да съкратите времето за възстановяване.

Корекция на начин на живот

Ако пациентът се интересува от симптомите и лечението на хроничен хепатит С, той също трябва да има разбиране за предотвратяването на увреждане. За тази цел се препоръчва:

 • да наблюдава правилния режим на деня - без физическо претоварване и емоционален стрес;
 • спазвайте менюто в съответствие с лечебната диета;
 • има малки порции до 5 пъти на ден;
 • да се осигури здрав нощен сън, да лежи постоянно в същото време;
 • алтернативни периоди на заетост с достатъчна почивка.

Пациент извън обострянето на симптомите се препоръчва да прави гимнастика, редовно повтаря упражнения поне у дома, за да поддържа мускулен тонус. Важно е да се откажете от алкохола, пушенето - етанолът и никотинът да повлияят неблагоприятно черния дроб и цялото тяло като цяло. Дори пасивният контакт с тютюневия дим трябва да се избягва.

Пациентът трябва да знае повече за функциите на настоящи и възможните рискове от влошаване, стриктно спазване на медицинските препоръки, както и да се придържат към правилата на личната и обществената хигиена, за да се предотврати предаването на вируса.

Смятате ли, че е невъзможно да се лекува хепатит С?

Днес съвременните лекарства и ново поколение sofosbuvir Daklatasvir с 97-100% вероятно завинаги ще ви излекува от хепатит С. Най-новият лекарството се предлага в руски език в официален представител на индийската farmgiganta Zydus Heptiza. Поръчаните продукти ще бъдат доставени от куриера в рамките на 4 дни, плащане след получаване. Получете безплатна консултация за използването на съвременни наркотици, както и да научите как можете да закупите на официалния уебсайт на доставчика Zydus в Русия.


Статии Хепатит